fredag, februari 24, 2017

Fokus och Granestrand granskar rättsskandalen ålderskontroll. Heders!

Jag ska åter JO-anmäla migrationsverket och dess ledning. 

Jag har gjort 3 tidigare anmälningar, som jag hänvisar till, trots att JO lämnat dem utan åtgärd. Nu tillkommer att tusentals afghanska asylsökande som av Migrationsverket godtagits som barn nu skrivs upp i ålder som vuxna, vilket ger dem stora trauman, lidanden och riskerar t o m att driva dem till självmord.

Denna purfärska artikel i Fokus är den nästan första journalistiska granskningen jag sett om den rättsskandal som jag anser att avsaknaden av medicinsk ålderskontroll inneburit. (Studio Ett gjorde något för ett år sedan);

Det är absurt att barnläkare tillåtits diktera att myndigheten Migrationsverket inte ska göra medicinska åldersbedömningar.

Det som saknas i artikeln i Fokus är en diskussion om hur stor andel av de som de föregående åren godtagits som barn under 18 år faktiskt inte är det utan istället mellan 20 och 30 eller mer. Min bedömning är att det handlar om över 30 %.

http://staffandanielsson.blogspot.se/search/label/invandring

Genom att Migrationsverket underkastat sig ansvarslösa barnläkare (som nu utan problem plötsligt accepterar tand- och knäledsröntgen som är ungefär lika tillförlitliga som de tand- och handledsundersökningar som tidigare gjordes och som alltjämt görs i nästan alla andra EU-länder) har alltså tusentals vuxna män givits asyl som barn, fått personnummer som barn, fått förmåner som barn och placerats på boende med barn. 

Det är detta som jag anser är en rättsskandal, och detta är en viktig orsak till att 40 % av alla ensamkommande till EU år 2015 valde att söka sig till Sverige med 2 % av EUs befolkning.

De lidanden och trauman som tusentals asylsökande från Afghanistan nu utsätts för när deras ålder skrivs upp av Migrationsverket, beror ju på just att Verket tidigare inte gjorde någon medicinsk ålderskontroll utan passivt bara fastställde den ålder som den asylsökande uppgav. Det invaggade naturligtvis de asylsökande i trygghet om att detta gällde. När nu regeringen, och Migrationsverket gör 180 grader helt om drabbas de som plötsligt blir vuxna män av att deras förmåner som barn upphör, vilket, oavsett vad deras ålder egentligen är, är en chock och gör många deprimerade och t o m självmordsbenägna.

Migrationsverkets ansvar för att under flera år ha godtagit den ålder som även vuxna män uppgivit vid sin asylansökan har alltså lett till att många av dessa nu hamnar i hopplöshet och förtvivlan. Därför bör JO pricka Migrationsverket och dess ledning för deras, som jag tycker, ansvarslösa handlande. Verket borde naturligtvis inte gjort något uppehåll i att bedöma ålder under ett antal år utan av både rättvise- och rättssäkerhetsskäl borde det varit en självklarhet för ansvarig myndighet att ta det ansvar som faktiskt åvilar den.