söndag, maj 03, 2009

Lika lön unga-äldre, säger facket...

Avtakssekreterare Veli-Pekka uttalar sig nedan i ett TT-meddelande att han inte tror ett skit på att de sammanpressade svenska lönenivåerna - där ungdomslönerna ligger allt närmre medellönerna - kan ha ett samband med den extremt höga svenska arbetslösheten bland de unga.

En imponerande klarsynt analys....Not!


TT-Telegram den 3 maj 2009, 14.50

De ungas arbetslöshet förvärras av att löneskillnaderna mellan dem och övriga på arbetsmarknaden har krympt, anser Svenskt Näringsliv.

Facket håller inte med.

De unga som fick jobb 2004 har fått lönelyft på i snitt 29,7 procent sedan dess medan övriga som fick jobb samma år har fått löneökningar på i snitt 21,0 procent under samma period, enligt statistik från Svenskt Näringsliv (SN).

Skillnaden har, enligt SN:s statistik, krympt med omkring en tusenlapp kronor mellan de båda grupperna.

- Det är en starkt bidragande orsak till att ungdomsarbetslösheten nu stiger, säger Christer Ågren, vice vd på SN.

- Unga får nu betala ett dyrt pris för de i mitt tycke litet aningslösa satsningarna på lägstlönerna.

Flera förklaringar

Facken har drivit frågan om låglönesatsningar under flera avtalsrörelser. Men att skillnaderna minskat mellan gruppen unga och övriga kan också delvis förklaras av den tidigare högkonjunkturen.

- Sverige har tidigare haft låg arbetslöshet bland unga. Nu tillhör vi helt plötsligt den grupp av länder som har den högsta ungdomsarbetslösheten, säger Ågren.

Ågren säger att all forskning visar på tre faktorer som bidrar till hög ungdomsarbetslöshet: få kontakter med arbetslivet under utbildningen, en oflexibel arbetsrätt och nivån på lägstlönerna.

Men Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare på IF Metall, köper inte SN:s resonemang:

- Jag tror inte ett skit på det här. Ingångslönerna inom industrin är inte särskilt höga. Och internationellt sett har vi inga höga löner, säger han.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Rösta i EU-valet! - där du hör hemma!

Alla som kollar in på denna blogg vet att jag är positiv till det oerhört viktiga och framgångsrika samarbetet mellan nu 27 länder i Europeiska unionen. För fred, demokrati och säkerhet, för fri handel och välfärd, för öppenhet och dialog, för klimat och miljö och så vidare.

Jag lägger min röst på centerpartiet och jag rekommenderar många andra att göra sammalunda. Centerpartiet har en stark och tydlig valplattform inför valet, vi arbetar för att EU utvecklas vidare på de områden där samarbete är så oundgängligen viktigt och vi har mycket starka personligheter och kandidater på vår lista.

Lena Ek är juristen från Valdemarsvik som jag efterträdde som riksdagsledamot, hon har snabbt vunnit ett stort inflytande och mycket respekt för sitt engagerade arbete i t ex kemikalie-, energi- och klimatfrågorna. Det ska bli mycket spännande att följa hennes fortsatta arbete i Europaparlamentet och vårt mål är ju att hon ska få följe av några centerpartikandidater ytterligare.

Kent Johansson har stora erfarenheter från regionkommittén i EU och är regionråd i Västra Götaland, Abir Al Sahlani med rötter i Irak möter ett starkt gensvar i sin kampanj liksom ungdomskandidaten Marie Wickberg och den erfarne och mer EU-kritiske Håkan Larsson.

Vi vet att många avstår från att rösta i EU-valet, eftersom det inte känns lika viktigt som riksdagsvalet.

Men självfallet är det viktig och gör det skillnad vilka som kommer att representera Sverige i Europaparlamentet. En röst på centerpartiet är självfallet en röst på att få inflytande i Bryssel utifrån centerpartiets grundsyn och värderingar.

Avstår man från att rösta kommer andra krafter att istället ta större plats, krafter som har andra bevekelsegrunder och drivkrafter.

Det är därför mycket som talar för att man dels ska utnyttja sin medborgerliga rätt att rösta före eller under den 7 juni, och också för att man som huvudspår stödjer samma politiska värderingar och parti som i riksdagsvalet.

Centerpartiet är ett borgerligt parti med liberala värderingar, vi är drivande i t ex klimat/miljö/energifrågorna och vi har starka och engagerade kandidater! Välj mellan våra utmärkta kandidater!

Själv kryssar jag ju Lena Ek, som är första namn, som har gjort ett fantastiskt arbete denna mandatperiod och som kommer att fortsätta med detta!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
Läs även andra bloggares åsikter om , ,