onsdag, augusti 29, 2012

Storsatsning på Ostlänken! Fantastiskt roligt!

Som jag, Centerpartiet och andra kämpat för att en järnvägssatsning mellan Linköping och Stockholm ska bli av!

Det har varit motigt många gånger de senaste åren, det ska erkännas. Den här Correnartikeln påminner t ex om finansministerns tidigare negativa inställning i frågan.

Detta gjorde att arbetet i första hand koncentrerats till dubbelspår mellan Linköping och Norrköping, att börja med. Men nu vill regeringen i kommande höstbudget förverkliga hela paketet!

Fantastiskt roligt för tillväxten och för miljön och för Östergötland! Och för vår partiledare Annie Lööf som kommer till avslut i denna långdragna fråga i sin första budget!

Bra gjort, regeringen! Och bra att även oppositionen, inte minst i Östergötland, drivit på i denna viktiga fråga!

Rysk roulette med livsmedelsförsörjningen

Jag skriver idag i Göteborgsposten om Svenska Naturskyddsföreningens, Miljöpartiets och delvis Socialdemokraternas vision och vilja att Sveriges och världens jordbruk på sikt ska bedrivas utan att använda modern teknik som mineralgödsling, inga kemiska bekämpningsmedel och utan växtförädling med hjälp av genteknik.

Jag har på olika sätt behandlat samma tema många gånger hår på min blogg, här och här och här  och här och kanske framförallt här!

Jag är som ni vet desperat över att världens bästa miljö- och djurskyddsvänliga livsmedelsproduktion, den svenska, sedan 25 år tillbaka bara minskar, hittills med nära en tredjedel. Denna utveckling måste vändas och jag driver på för det åtgärdspaket jag anser vara helt nödvändigt; en parlamentarisk kommitté, nya riksdagsmål, en bred kraftsamling, översyn av konkurrenskraft och regelverk, bättre kommunal matupphandling, huvudfrokus från ekonischen till det moderna miljövänliga jordbruket osv.

Jag vill mer än gärna debattera dessa frågor med var och en, människa eller organisation, som tar kontakt eller vill ordna en dialog eller debatt. Hör av er till med Er inbjudan, jag kommer!!