tisdag, november 05, 2019

Analys av Centerpartiets nya migrationspolitik

Jag har i sju år drivit på för att Sveriges migrationspolitik måste ligga i närheten av övriga EU-länders. Jag har givetvis drivit på även inom Centerpartiet för detta, men fått mycket stark kritik som typ främlingsfientlig.

Nu verkar Centerpartiet faktiskt närma sig min linje i betydande grad eller helt och hållet, vilket jag självfallet välkomnar starkt. 

Tyvärr gör man det under utsändande av dimridåer, den nya migrationstalespersonen Jonny Cato hävdar t ex i en expressenintervju att Centerpartiets omläggning och nya signaler inte är en restriktivare och mer realistisk linje.

Det innebär att att Centerpartiet alltså i många år haft uppfattningen likt mig att Sveriges migrationspolitik inte i nämnvärd grad kan avvika från övriga EU-länders..Är det någon mer än han som kan tro på detta? Om så var fallet, varför har jag skällts ut och isolerats när jag 2015 och 2015 osv sa detsamma som Centerpartiet nu plötsligt säger? Har alltså jag och Johanna Jönsson i alla år haft samma uppfattning?

Dubbla budskap är oftast förödande för ett politisk parti. Jag hoppas att Centerpartiet stärker sin trovärdighet genom att pudla och medge att man byter kurs, det kan ge den nya kursen trovärdighet till skillnad från om den påstås vara densamma som den gamla.

Centerpartiets självbild, oavsett den förra eller den nuvarande migrationspolitiken, är det naturligtvis inget fel på. Här några Cato-citat:

" Vi är på något sätt det enda partiet som lyckas balansera medmänsklighet och humanism med ordning och reda." 

"Var det fel att vi stängde gränserna 2016? 
– Ja."

"Skulle du säga att ni vill skärpa er migrationspolitik? 
– Nej, det skulle jag inte säga."

Jag har i detta blogginlägg gjort en genomgång av Centerpartiets hittillsvarande ståndpunkter i migrationspolitiken som inte stämmer med "inte avvika i nämnvärd grad" eftersom de i betydande grad är mycket mer generösa än övriga EU-länders positioner.

I några av dessa ståndpunkter skärper nu Centerpartiet sin hållning , men flera återstår.

I DN-artikeln skriver man att små barn bör återförenas med sina föräldrar även om föräldrarna inte kan försörja dem (vilket övriga EU-länder typ kräver). Detta har jag också en öppenhet för, givet att man samtidigt inte medger detta (en snabb anhöriginvandring) när det handlar om äldre tonåringars (ensamkommandes) föräldrar och ofta många syskon. Jag tolkar Centerpartiets formulering som att man tycker likadant, vilket jag välkomnar.

Även denna passus i DN-artikeln är en ny linje som jag välkomnar; 

"I väntan på att Europas ledare eventuellt får till bredare gemensamma europeiska lösningar måste vi i Sverige göra det vi kan för att rikta om migrationspolitiken till lagliga vägar. Dessa förändringar skulle innebära en migrationspolitik som riktar sig till de mest utsatta och som minskar risken att människor ska tvingas sätta sina liv på spel, samtidigt som de göder kriminella organisationer för att ta sig hit."

Jag har sagt ungefär detsamma sedan länge vilket tidigare har ansetts vara väldigt kontroversiellt, eftersom debatten i Sverige ju främst har handlat om de resursstarka asylsökande som haft resurser och mod och styrka att betala flyktingsmugglare för att ta sig till Sverige, medan situationen för den överväldigande majoriteten som är kvar under ofta eländiga förhållanden i närområdet och i flyktingläger inte har varit alls i fokus.

Även denna passus förstärker bilden av en helt ny linje när man åter talar om "olagliga vägar" till Sverige, något som inte funnits på kartan tidigare ("olagliga vägar" innebär väl att den obegränsade asylrätten inskränks?"): 

"Vi är också beredda att se över om sättet man har tagit sig till Sverige på ska påverka möjligheten till permanent uppehållstillstånd. Vår uppfattning är att permanenta uppehållstillstånd är bättre ur integrationssynpunkt, men vill inom ramen för migrationskommittén se över på vilka grunder man ska få permanenta respektive tillfälliga uppehållstillstånd."

Detta innebär att C öppnar upp för att acceptera tillfälliga uppehållstillstånd, likt övriga EU-länder, i stor utsträckning, en rejäl positionsförflyttning.

Även dessa rader om att "papperslösa" ( t ex många som fått avslag på asylansökan)  ska utvisas, frivilligt eller med tvång, är starkare formulerade än tidgare, vilket är bra:

"Har man fått avslag på sin asylansökan så är det självklart att man måste lämna landet, vi vill se över hur Migrationsverket ska kunna arbeta för att öka det frivilliga såväl som det tvångsmässiga återvändandet."