lördag, juni 29, 2013

Medverkan i Almedalen

Almedalen, mycket kan sägas.. Jag är med i några "event" 1-3 juli, måndag till onsdag

Måndag 1 juli:

09.45-10.15. Försvarspolitiskt morgonpass med Hanna Wagenius och Stefan Ring, S:t Hansgatan 11.

10.30-11.00. Officerskris i försvaret, debatt .  S:t Hansgatan 11.

16.00-16.45. Hållbar tillväxt, finns det? Debatt  med bl a Johan Kuylenstjerna, Strandgatan 34.

Tisdag 2 juli:

10.00-12.00. Sverige har väl mat så att det räcker till alla, eller? SLU arrangerar med rektor Lisa Sennerby Forsse, Johan Kuylenstjerna, Tina Ehn (MP) m fl. Björkanderska, Skeppsbron.

12.00-13.30. Nordiskt försvarssamarbete - hur långt och djupt. Debatt med nordiska representater främst från nordiska Rådet. Donnersgatan 6.

16.45-17.00 En kvart i en cell för Dawit Isaak, som lidit fruktansvärt sedan 2001, utan rättegång, för att ha givit ut en normal dagstidning.Wisby Strand.

Onsdag 3 juli

07.30-09.30. Hållbar politik för hela landet, Centerfrukostsamtal DBW-huset, Södra Kyrkogatan 3.

13.00-15.00. Sällskapshäst eller boskapspest, seminarium om djurvälfärd i animalieproduktionen, arr: SLU, Björkanderska Skeppsbron.

Jag har därtill en del förbokade möten med personer och organisationer, några mingelkvällar samt ska besöka en del intressanta event.