måndag, december 20, 2010

Det heliga Monopolet och den lilla vinbutiken på gården

Sverige är ju som alla vet fantastiskt, och Sverige är ett liberalismens högsäte på jorden.

Systembolagets monopol på att ensamma sälja alla drycker med en alkoholhalt på över - är det 3,5 procent - fungerar väl och har stor förankring. Det är bra.

Tyvärr urholkas monopolet av att det väller in billigare öl och sprit över gränserna och säljs i oordnade former lite överallt. Ungdomar och andra har tyvärr inga problem med att få tillgång till billiga alkoholvaror. Riksdagen försöker i bred enighet att motarbeta detta genom att ytterligare höja skatterna på alkohol, men av någon outgrundlig anledning ökar då införseln ytterligare...

Det har i några år diskuterats om svenska vinodlare ska kunna sälja sitt vin i gårdsbutiker, på samma vis som sker över hela det vinproducerande Europa.

Det handlar om utomordentligt små mängder med noll betydelse för alkoholbekymren i Sverige, men det är positivt för några små vintillverkare och de som vill provsmaka och köpa några vinflaskor.

En utredare har lagt fram ett mycket försiktigt förslag omgärdat av byråkrati och krångel. En vinflaska må i nåder kunna säljas på gården förutsatt att den kombineras med en "upplevelsetjänst" med koppling till drycken. Förmodligen så att den blir betydligt dyrare än på Systembolaget. En kund får heller inte köpa mer än 3 liter vin..., och totalförsäljningen får inte överstiga 10.000 liter vin per år.

Och för att undvika kritik från EU på att en gårdsbutik blir ett lokalt svensk "monopol" föreslås att butikerna ska kunna sälja även viner från andra länders producenter.

Sveriges bryggerier säljer massor av öl till Nordtyska affärer som sedan säljer till svenskar och transporteras in i Sverige.

Sveriges bryggerier vet hur mycket det handlar om eftersom de har tillverkat det mesta. De speglar hur lite ens en maxförsäljning på dagens 40 svenska vingårdar skulle innebära i volym:

"- Det är enkelt att konstatera att gårdsförsäljning av öl varken hotar Systembolagets detaljhandelsmonopol eller folkhälsan. Om samtliga 40 svenska bryggerier skulle sälja hela sin kvot på totalt 27 000 liter, skulle det i alkoholmängd motsvara 29,2 centiliter lättöl per svensk och år. Alltså inte ens en flaska lättöl, konstaterar Cecilia Giertta, vd för Sveriges Bryggerier.

På Systembolaget säljs 180 miljoner liter svenskt öl plus drygt 46 miljoner importerad öl. Sverige har idag 21 000 serveringstillstånd på restauranger och krogar. Dessa säljer cirka 80 miljoner liter starköl per år. I detaljhandeln säljs varje år 180 miljoner liter lätt- och folköl. Svenska bryggerier exporterar drygt 40 miljoner liter starköl till gränshandeln.  Så den dryga miljon liter öl som eventuellt skulle säljas vid gårdsförsäljning är varken ett stort eller litet hot mot folkhälsan, utan bara en möjlighet för Sverige som turistland."

På debattsidorna rasar däremot debatten. Kristdemokraterna och många liberala folkpartister går till storms på den blygsamma gårdsförsäljningen. Två ledamöter i Systembolagets styrelse likaså.

Inga verkningsfulla åtgärder mot den starköl och sprit som väller in över Sverige, således. Endast ytterligare skattehöjningar, som ytterligare spär på den oordnade införseln.

Men en våldsam agitation för att till varje pris fortsatt förbjuda några tiotals vingårdar att sälja lite vin i sina gprdsbutiker.

Motivet är en enorm rädsla för EU. Systembolaget kan hotas, visa absolut ingen flexibilitet, är många politikers motto. Nog vore det mycket bättre att ge de här gårdsbutikerna chansen att sälja sitt vin. Skulle EU ha synpunkter får vi ta den diskussionen och möjligen ändra oss. Men att inte ens våga försöka med en mycket begränsad gårdsförsäljning, är det inte faktiskt rätt fegt och rätt lite liberalt?

Se också min replik på SvD Brännpunkt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,