fredag, februari 15, 2013

Minskad arbetslöshet viktigare frihetsfråga än fri invandring

Jag debatterade fri invandring på ett intressant möte med Stockholmscenterns integrationsnätverk i veckan. Meddebattör var Johanna Jönsson, ordförande i Stureplanscentern och moderator Bengt Almstedt.

En dialog av så väldigt många i centerrörelsen sedan december.

Det var en mycket givande debatt, och till mångas, och kanske vår egen, förvåning stod vi nog överraskande nära varandra. Johannas debattinledning blev till en Newsmillartikel.

Idag återfinns också min inledning på Newsmill under rubriken "Minskad arbetslöshet viktigare frihetsfråga än fri invandring".

Vi är alltså överens om vision att arbeta för en värld med fri rörlighet och öppna gränser. Min bedömning är att det inte kommer att kunna ske under överskådlig tid, även om vi stegvis ska sträva i den riktningen och av all kraft arbeta för det internationellt tillsammans med andra länder.

Inför valet 2014 är den stora frihets- och rättvisefrågan som Centerpartiet ska driva att få fler i arbete och förbättra integrationen genom bl a Centerpartiets goda förslag om reformer på arbetsmarknadsområdet. När detta visar resultat och arbetslösheten sjunkit till rimliga nivåer kan migrationsregelverken ses över, i den ordningen!

 Här länk till tidigare inlägg i dessa viktiga frågor.