torsdag, januari 08, 2015

Migrationsdebatten har öppnat sig, bra. Här länkar,läsvärt.

Jag har länge arbetat för att de viktiga migrationsfrågorna ska kunna diskuteras som andra politiska frågor, i sak och med respekt för varandra. Äntligen börjar detta att ske, och jag ska länka till några bra exempel på detta de senaste veckorna.

Göran Hägglunds och KDs förslag på DN debatt är ett bra exempel, vilket mitt förra blogginlägg handlade om.

Expressens Anna Dahlberg är chef för ledarredaktionen och välkomnar liksom mig att KD vågar bryta tabuet att det är förbjudet att föreslå att migrationsregler kan anpassas i EU-riktning.

Nationalekonomen Tino Sanandaji är en intressant skribent och visar här att arbetslösheten hos invandrare har ökat sedan 2006.

S-bloggaren Johan Westerholm är också läsvärd och skriver här om de stora utmaningarna inför 2015, samt om ett intressant uttalande av näringsminister Damberg.

Observera också ett mycket viktigt debattinlägg på SvD Brännpunkt av ordförande för Sveriges Pensionärsförbund, tidigare GD för migrationsverket, Christina Rogestam. Hon kräver en kriskommission i dessa frågor, har modet, eller dumdristigheten, att försvara Ingvar Carlssonregeringens "Luciabeslut" och anser att det nu behövs bl a signaler typ de KD föreslagit. Det händer stora saker i migrationsdebatten nu!

Tankesmedjan Fri Världs förre chef Stefan Olsson analyserar också utmaningarna på migrationsområdet och SDs framväxt. Han är moderat och vill påverka, och har i flera intressanta blogginlägg diskuterat t ex detta samt även om ökningen av asylsökande samvarierar med SDs ökningar, har tagit fram statistik på kommuner som är bäst och sämst på att ta emot asylsökande, återigen sambandet med röster, och här en analys om att det räcker inte med enbart bättre integrationspolitik.


Historikern Dick Harrison skrev på SvD Brännpunkt om migrationens enorma vinster överallt och alltid, ungefär. Och har blivit vederbörligen hyllad som sanningssägare. Och visst är migration viktig och eftersträvansvärd. Dock kan den också m...edföra kostnader och ge minus i vissa lägen och tider. Harrison hänvisar till arbetskraftsinvandring och överför sedan analysen att gälla även för asylinvandring. Ekonomen Tino Sanandaji vederlägger Harrisons delvis mkt tunna argumentation i en substansfylld analys, tycker jag.  SDs migrationstalesperson Markus Wiechel replikerar också, rätt balanserat, vilket visar på risken att som Harrison ta ut svängarna för mycket.
Och jag själv skriver på SvD Brännpunkt om att effekten av DÖ kan bli långvariga s-minoritetsregeringar, om inte alliansen rör sig i KD-riktning i migrationspoliken.

Tillagt den 10 jan: Chefredaktören för Dagens Samhälle, Mats Edman, skriver om migrationspolitikens utmaningar, att antalen spelar roll och att fler jobb och jobbreformer är mycket viktigt. Där ligger Centerpartiet i slagläge medan S och M blockerar. Däremot vägrar tyvärr C att ändra någonting som migrationsverket bestämt, tyvärr. Även en statlig myndighet kan komma lite snett, och man är ju bunden av direktiv ovanifrån, också.