fredag, januari 02, 2009

Liberalt (??) fp-förslag om friskolor

Vårt kära liberala systerparti har i en av sina många arbetsgrupper föreslagit att friskolor som har avtal med kommunen om utbildning ska förbjudas att redovisa vinst om de sköts dåligt....

Är det ett bra förslag? Är det ett liberalt förslag? Eller är det ett kryptosocialdemokratiskt förslag som återigen visar hur fast även fp i detta fall sitter i det socialdemokratiska tankemonopolet.

Skolor som bedriver dålig verksamhet ska kunna ådömas vite, finns det förslag om. Det kan diskuteras. Men, säger fp nu, skulle en friskola ådömas ett vite kan detta kanske fördubblas om det visat sig att skolan redovisat vinst...??!

Låt oss bena ut det här. Först kan vi fullfölja resonemanget utanför skolans värld till t ex annan kommunal verksamhet som läggs ut på entreprenad, t ex sophantering eller snöröjning. Vinst här borde rimligen vara lika fult som det tydligen är för en friskola? Om en snöröjningsfirma vunnit en kommunal upphandling och åtagit sig ett uppdrag enligt bestämda kravspecifikationer, och sedan missköter dessa, vad händer då? Rimligen förlorar man entreprenaden, avtalet bryts och man kan bli återbetalningsansvarig.
Med fps recept skulle detta alltså inte räcka, utöver detta skulle man drabbas av ytterligare sanktioner om man haft fräckheten att gå med vinst något tidigare år....??

Varför inskränka detta till bara kommunal verksamhet? Kanske nästa fp-arbetsgrupp kan tänkas föreslå att bilverkstäder som ibland gör dåliga jobb ska kompensera drabbade kunder med dubbelt så mycket pengar, om man haft fräckheten att redovisa vinst...?

Tror FPs arbetsgrupp egentligen så mycket på kommunal upphandling och på kommunernas förmåga att teckna avtal som garanterar kvalitet för de tjänster man upphandlar? För det är ju här ansvaret för våra skattepengar ligger; att öka kvaliteten i skolan genom olika utförare och genom en konkurrens mellan skolor som befrämjar kvalitet och mångfald!

Vinner en friskola - eller en snöröjningsfirma - en upphandling har man åtagit sig att genomföra sitt åtagande. Sedan är det upp till kommunen att kontrollera att verksamheten sköts enligt avtalet. Sköter sig inte en friskola - eller en kommunal skola för den delen - och/eller tar man inte rättelse ska självfallet avtalet brytas eller inte förlängas, beroende på situation och avtalstext.

Jag tycker att hela diskussionen om att närmast kriminalisera vinstbegreppet just när det handlar om friskolor är märklig, och mycket socialistisk. Kommunal verksamhet som inte sköts av kommunen själv är kapitalistisk och bör inte tillåtas. Eller i vart fall inte gå med vinst. Eller i vart fall inte gå med vinst om den sköts lite sämre än den borde...

Det är ju konkurrensen och mångfalden som i alla andra näringslivssammanhang garanterar effektivitet och kvalitet. Detta förhållande gäller självfallet även i den kommunala ekonomin. Det är ju därför som även socialdemokraterna successivt tvingats bejaka privata entreprenörer i allt högre grad i de kommunala skattefinansierade verksamheterna.
Hade inte denna utveckling skett så hade t ex skolor och snöröjning kostat kommunerna mer och skötts mindre effektivt.

Hela diskussionen om det påstått "fula" i att just kommunalt upphandlade tjänster kan drivas effektivt och ge vinst är feltänkt och rödtänkt. Välskötta privata och kommunala företag som vinner upphandlingar ska självfallet gå med vinst. Vinst behövs för att ränta nedlagt kapital och för att investera för framtiden. Skulle vinsterna mot förmodan bli för höga är konkurrensen för dålig eller upphandlingen för oprofessionell. Uteblir vinsterna och det blir växande förluster kommer företaget att upphöra eller åtminstone att förlora nästa upphandling.

Jag tror inte att centerpartiet idag skulle lägga ett sådant här förslag. Till skillnad från fp kanske vi är för liberala för det...

(varudeklaration: Detta inlägg har tillkommit bl a för att stimulera bredd och mångfald i den interna liberala debatten)

Etiketter: , , , , ,