torsdag, februari 14, 2013

Livlig försvarsdebatt!

Regelbundet tillsätter Folkpartiet arbetsgrupper eller kräver ökade försvarsanslag. Det känner vi igen. Nu intervjuades Jan Björklund i SvD. Fler brigader och Patriotrobotar på Gotland. Och fler miljarder till försvaret.

Vi är flera som kommenterar detta i SvD.

För någon vecka sedan talade statsministern om försvaret som ett särintresse. Jag kommenterade i bl a SvD.

Stats- och näringsministern säger också att satsningar på t ex fler brigader måste ställas mot behoven i t ex skolan.

Det finns uppenbart en irritation i regeringskansliet över att FP ofta kräver mer pengar till försvaret i samhällsdebatten utan att sedan driva det i budgetförhandlingarna där ju alliansen varit helt enig i sina 7 framlagda statsbudgetar, och vad gäller försvaret.

Försvarsberedningen är ju mitt uppe i sitt arbete med omvärldsanalysen inför nästa försvarsbeslut. Där vi tyvärr inte verkar analysera Sveriges militära samarbeten med t ex Nato.

Att redan nu veta var beredningens analys kommer att landa, och vilka vapensystem och förmågor som sedan möjligen behöver anskaffas, och hur stor försvarsbudget som kommer att behövas, det är det nu för tidigt att ta ställning till.