onsdag, mars 21, 2018

Trafikverket vill tvinga väg 801 i Söderköping att bli enskild, trots hårt motstånd.

Anders Åkesson, som är talesperson för Centerpartiet i infrastruktur- och trafikfrågor, slår tillsammans med Helena Lindahl, talesperson i näringspolitiska frågor, larm i ATL om att det kan finnas planer hos Trafikverket på att "privatisera" 2.000 mil allmänna vägar genom att de som bor längs vägen ska ta ansvar för den och betala en stor del av dess kostnader.

När Anders interpellerade infrastrukturminister Tomas Eneroth om detta den 20 mars gick jag oxå upp i debatten och redovisade ett aktuellt exempel från Östergötland och Söderköping på att detta redan är på gång.

Tidningen Land refererar debatten.

Det handlar om väg 801 över Göta Kanal och förbi Mariehof, en asfaltväg med mycket genomfartstrafik som går från länsväg 210 och till E22 där väg sedan leder vidare in på Vikbolandet.

Trafikverket driver frågan hårt, i samband med att E22 äntligen ska få en ny sträckning förbi Söderköping. (Sträckningen kan diskuteras, den skiljer Söderköping åt).

Trafikverket lär ha fått med kommunen på att denna väg inte längre ska vara ett allmänt ansvar utan att istället ansvar och skötsel och kostnader ska överföras till de 60 fastigheterna längs vägen. (se nedan, kommunen vill i skrivelser från april 2017 att vägen ska vara fortsatt statlig).

De boende längs vägen, med eldsjälarna Ingegerd och Hans Edman i spetsen, motsätter sig av all kraft, och med all rätt, detta men ännu har processen inte avbrutits.

De boende skulle alltså vid denna "privatisering" bli ansvariga för vägens kostnader och säkerhet, skulle själva få betala en betydande del, utse styrelse med stort ansvar osv.

Detta är rimligt vid vanliga enskilda vägar med liten trafik, men det kan inte vara rimligt när det handlar om en allmän väg som bekostats med allmänna medel sedan lång tid tillbaka, och där genomfartstrafiken är betydande.

Det är nu viktigt att kommunen stöder sina kommuninnevånare längs vägen, liksom Region Östergötland, länsstyrelse och förtroendevalda på olika nivåer.

Centerpartiet i Söderköping driver frågan med all kraft, centerpartiets regionråd Göran Gunnarsson följer frågan noga och gör allt som är möjligt för att  att Trafikverkets arbete i denna fråga ska upphöra och väg 801 alltså bestå som idag, och även jag är självfallet involverad.

Tillagt den 23 mars:

Jag har fått denna vänliga epost från Rickard Bardun och Johanna Grander från Söderköpings kommun som visar att kommunen sedan april 2017 tydligt slår fast att den vill att väg 801 ska vara fortsatt statlig (se nedan). Utmärkt.
Att trafikverket så hårt driver denna fråga i strid med både kommunen och de som bor längs vägen är högst anmärkningsvärt, inte minst sedan också ansvarigt statsråd i riksdagen nu förnekar att det finns privatiseringsplaner på Trafikverket samt därtill att dessa frågor ska lösas i samförstånd, typ.
Skulle Trafikverket i ett tidigare skede ha fått intrycket av att kommunen kunde acceptera detta kan det förklara en del.

"Hej

Frågan om ansvar och väghållning av väg 801 har diskuterats av bland annat av berörda men också i media under den senast tiden. Det har varit ett antal möten där denna fråga har varit en av flera som diskuterats, bland annat i ett möte där företrädare för Byalaget för väg 801 var med, inbjudna av landshövdingen och med LRF, Region Östergötland, Söderköpings kommun, Trafikverket, Göta kanalbolaget m fl.
Frågan är viktig.

Blogginlägget från den 21/3 innehåller felaktiga uppgifter som vi gärna vill korrigera:
Kommunen har varit mycket tydlig i åsikten att väg 801 ska vara kvar i statlig väghållning; detta i två olika skrivelser som skickats till Trafikverkets projektledare samt Trafikverkets regionplanerare (Dnr: KS2017-19 daterade 2017-11-10 samt 2017-04-24)
”Söderköpings kommun vill med denna skrivelse, som den politiska styrgruppens partier i Söderköping står bakom, återigen framföra invändningar mot den föreslagna indragningen av väg 801 i Söderköpings kommun. Kommuns bestämda uppfattning är att vägen ska vara statlig även fortsättningsvis. Väg 801 har en viktig betydelse för de lantbrukare och andra företagare som finns längs vägen och dess sidovägar. Vägen används även som transportväg mellan Söderköpings nordvästliga och nordöstra
delar. Kommunen ser det som olämpligt att ta över en öppningsbar bro på landsbygden, eftersom Söderköping är en relativt liten kommun med allt vad det innebär: begränsade resurser, ekonomi, kunskap och erfarenhet när det gäller mekaniska broar.”

Med vänlig hälsning,
Rickard Bardun, Förvaltningschef för Serviceförvaltningen och Johanna Grander, kommunens projektsamordnare för E22."