torsdag, februari 23, 2012

Allmän A-kassa åt alla! S motverkar solidaritet, M utan glöd!

Jag hade tillsammans med min tyvärr framlidne kollega Jörgen Johansson denna debattartikel i dec 2008 på DN debatt. Den gäller i lika hög grad idag!

DN kommenterade artikeln i en utmärkt ledare. Man har också bra reportage och ledare i denna vecka; här och här och något lite (Reinfeldt..) här.

Jag har motionerat om detta i både riksdagen och Centerpartiet, och skrivit på bloggen; här och här.

Socialdemokraterna och facket är de som i denna fråga trots mycket fagert tal är de som bromsar solidaritet och rättvisa genom en allmän arbetslöshetsförsäkring likt sjukförsäkringen och folkpensionen.

Centerpartiet kämpar i denna fråga för rättvisa och grundtrygghet vid arbetslöshet som ska omfatta alla som har uppfyllt "arbetsvillkoren". För egen del anser jag att strävan måste vara att alla som söker arbete och är inskrivna på arbetsförmedlingen borde omfattas av ett grundskydd i en allmän a-kassa i nivå med t ex socialbidraget men utan dess krav på integritetesgrannlaga genomgångar av hela den personliga ekonomin.

Eftersom A-kassan till allra största delen finaniseras av allmänna skattemedel är det för mig stötande att de som lyckats kvalificera sig in i den erhåller en betydande ersättning utan inkomstprövning, även om deras gjorda inbetalningar till A-kassan endast handlar om ett antal tusenlappar.

Den som t ex jobbat men något för lite ställs helt utanför de mycket stora statliga inflödena till a-kassan, i nuläget kanske 70 procent av utbetalningarna, om S får som de vill kommer staten att stå för 90-95 procent...

Detta är inte rimligt, enligt min uppfattning.

Centerpartiet och miljöpartiet står varandra rätt nära i dessa viktiga frågor, och jag hoppas att denna axel kan spela en roll för en rättvisare och bättre samlad arbetslivsförsäkring omfattande både sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.

Jag arbetar för att Centerpartiet ska driva frågorna ovan samt nedan:

* en allmän A-kassa införs, gärna som en del i en samlad arbetslivsförsäkring.

* Nuvarande arbetsvillkor behöver ses över, allra helst så att alla omfattas som söker arbete.

* A-kassan borde likt sjukförsäkringen kunna administreras av staten.

* Grundbeloppet i en allmän A-kassa borde ligga i nivå med socialbidraget, men alltså utan en integritetskänslig genomgång av den personliga ekonomin.

* taket i A-kassan bör höjas en del, t ex till nivån 22.000 kr.

* Medlemsavgifterna till a-kassorna varierar idag mellan ca 100 kr och 400 kr per månad. Oftast är det akademiker och höglönebranscher som betalar lägst och låglönebranscher som betalar högst. Ambitionen var att detta ska påverka val av yrke, vilket inte fungerar. Därför bör medlemsavgiften i en allmän a-kassa vara enhetlig.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,