söndag, januari 25, 2009

m måste vika i regionfrågan!

Jag surnar till alltmer på moderaternas som jag tycker obstruktion i frågan om Sveriges regioner. De var ensamma i regionkommittén, en bred majoritet i alliansen och i riksdagen är överens om att gå mot fortsatta regioner och färre och större regioner. Trycket ifrån landsting och regioner är starkt. Skåne och Västra Götaland kör nu ifrån övriga regioner med sin etablerade modell, medan vi andra får stå och stampa med sämre beslutsmöjligheter och sämre organisation.

Min kollega Stefan Tornberg är centerpartiets mycket sakkunnige i denna fråga, och bloggar ofta om den med mitt helhjärtade stöd.

Moderaterna verkar tro att de kan inlägga veto i denna fråga mot övriga allianspartier och mot en bred riksdagsmajoritet och mot ett starkt och entydigt tryck hos Sveriges kommuner och landsting.

I så fall - om nu detta ska vara regeringens arbetsmodell - är det gåtfullt att kd kunde köras över i äktenskapsfrågan, trots ett riktigt bra kompromissförslag.

I regionfrågan finns inget kompromissförslag, endast moderaternas isolerade uppfattning om storkommuner och ingen regionnivå.

Denna fråga brådskar. Regeringen bör besluta om att ge OK till nya större regioner enligt de ansökningar underifrån som föreligger. Annars får väl frågan lämnas till riksdagen med möjlighet för tre allianspartier att motionera...


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,