måndag, augusti 21, 2017

Diskutera asylregler sansat och med respekt!

Sverige måste, enligt min uppfattning, ha en reglerad invandrings- och asylpolitik. Visionen på lång sikt är självfallet en värld med fri rörlighet, men dit har vi tyvärr långt ännu, med de stora ekonomiska klyftor som finns liksom trycket från väldigt många ekonomiska migranter och massor av människor på flykt, i sitt närområde och som vill till Europa.
Sverige har tagit emot många som söker asyl, men ca hälften får avslag, ofta efter upprepade prövningar i flera led.
Nu demonstrerar många, varav säkert en hel del själva berörda, för att utvisningarna till Afghanistan ska stoppas. Det har de naturligtvis full rätt till, enligt de regler som finns för detta.
Ett litet antal motdemonstranter utan tillstånd gick över alla gränser med hatiska och hemska rop vilket är fruktansvärt och naturligtvis av all kraft ska fördömas.
Själva sakfrågan är inte enkel, många har sökt sig till Sverige delvis på grund av våra generösa regelverk vid asyl och känner sig nu väldigt besvikna när de nu har skärpts och när ålderskontroller värda namnet åter genomförs.
Samtidigt, vad gäller situationen i Afghanistan, är det Migrationsverket som gör bedömningarna vilket innebär att utvisning kan ske till stora delar av Afghanistan. Detta kan naturligtvis förändras, men idag gäller det.
För ca 15 år sedan var det regeringen som avgjorde dessa frågor och det finns de som vill ha en återgång till det. För detta kan tala att det handlar om väldig viktiga beslut för berörda människor och för Sverige, eftersom konsekvenserna för berörda människor och för Sverige är och kan vara mycket stora ur olika aspekter. Mot talar att det kan vara bättre att en oberoende myndighet fattar besluten efter fastställda riktlinjer.
Jag anser att vi måste kunna diskutera även svåra frågor sansat och i respekt för varandra och för olika uppfattningar, samtidigt som vi givetvis tillsammans tar avstånd från och fördömer extremister som går över alla gränser i främlingsfientlighet och kanske även rasism.