lördag, mars 29, 2014

Svenskt jordbruk och eko, de rödgröna lovar kraftiga matprishöjningar


 
Kommentar från riksdagsledamot Staffan Danielsson (C):

-      Sverige har världens främsta miljö- och djuromsorgsvänliga jordbruk. Tyvärr tappar det mark mot importmaten, som nu svarar för över hälften av konsumtionen, mest i Europa.

-      Ekoodlingen har tack vare ökad efterfrågan och generösa miljöersättningar vuxit kraftigt till idag 4-5 % av produktionen, en världsledande andel.

-      Eko är ett radikalt miljökoncept som är 30-60 % dyrare, vilket sätter gränser för marknadsmöjligheterna.

-      De rödgröna partierna vill att ekoareal och ekoandel i offentliga inköp ska flerdubblas till 30-50 %, dvs vallöftet är kraftiga matprishöjningar.  Detta skulle också öka de statliga ekostöden till flera miljarder kr per år, jämfört med dagens nivå på ¾ miljard, vilket är ohållbart mycket.

 

-      Ekomaten är en viktig nisch som kan växa ytterligare, men huvudfokus måste vara att den dominerande miljövänliga svenska livsmedelsproduktionen kan tillväxa på importmatens bekostnad, säger Staffan Danielsson.

Mobil: 0703-228199

 

Bakgrundsinformation:

Sverige har världens mest miljö- och djuromsorgsvänliga vanliga jordbruk. Kor och grisar har det bättre än på andra håll, och användningen av mineralgödsel sker så resurshushållande som möjligt. Tyvärr backar mjölk och köttproduktionen och importmaten från länder med i Sverige olagliga produktionsmetoder står nu för över hälften av konsumtionen. Livsmedelsindustrin är dock fortfarande Sveriges 4:e största industrigren med över 50.000 sysselsatta.

Den negativa trenden måste brytas, och Centerpartiet och landsbygdsministern har drivit på inom alliansen med en rad goda initiativ, skattesänkningar, regelförenklingar och satsningen på matlandet Sverige.

Det behövs dock ytterligare insatser och min övertygelse är att jordbruksnäringen klarar inte ensamma att vända trenden. Jordbrukets konkurrenskraft måste stärkas inom de ramar som EU och WTO uppställer. Det är bra att detta nu utreds och en parlamentarisk beredning borde gärna kopplas till utredaren, en offensiv livsmedelsstrategi är ett absolut måste och en bred kraftsamling mellan näring, industri, handel, konsumenter, miljöorganisationer, myndigheter och kommuner är nog en förutsättning för att kunna lyckas.

Att kasta in handduken och låta jordbruket reduceras till en nischproduktion för dem som har råd, samtidigt som importmaten blir helt dominerande, livsmedelsindustrin sjunker tillbaka, kretsloppen bryts, den biologiska mångfalden försämras och landsbygdens livsnerv klipps av får inte finnas på kartan. Det vore också ett svek mot de 2-3 miljarder ofödda människor här på jorden vars överlevnad beror på att livsmedelproduktionen fördubblas inom ett halvt sekel.

Socialdemokraterna talar nu väl om svenskt lantbruk. Och det är bra att man vill utreda och ta fram en livsmedelsstrategi.

Men socialdemokraternas recept i den strategin är tunga skattehöjningar på växtnäring och transporter och arbete vilket leder helt snett.

Det ekologiska jordbruket är ett radikalt miljökoncept med 4-5 % av marknaden, en nivå i världstät. Och det kan utvecklas mer. Men avgörande för att vända utvecklingen är att världens renaste miljövänliga jordbruk, det svenska, ökar sin konkurrenskraft gentemot lågprisimporten från utlandet.

Centerpartiets mål är ett livskraftigt jordbruk som med gemensamma krafter bakom sig kan öka produktionen och skapa 10.000-tals nya jobb. Det är de visionerna Sverige behöver, och jag välkomnar en framåtsyftande dialog med den inriktningen

Varför backar svensk mjölk- och köttproduktion? Både naturskyddsföreningen och de rödgröna partierna  kritiserar världens renaste jordbruk enligt den svenska modellen och menar att det räcker inte, produktionen måste bli ekologisk med ännu mer radikala och kostsamma regelverk. Jag är övertygad om att en orsak till att många väljer importmat är att naturskydds- och djurrättsföreningar med flera så svartmålar världens miljö- och djuromsorgsbästa jordbruk, det svenska. De som inte vill betala merkostnaden för ekomaten och tagit del av den negativa propagandan går därför ofta direkt till importmat istället.

Det behövs en ny kampanj för världens renaste jordbruk, jag välkomnar alla in i det viktiga arbetet.

Min slogan är Välj Närodlat från Sverige med världens strängaste miljö- och djurskyddslagar före Ekomat från hela världen!

Välj alltså mat med omdöme! Svenskt, närodlat och gärna ekologiskt! Med importmat från Sydamerika eller från kontinenten sluter du inte kretsloppen eller gynnar den biologiska mångfalden i Sverige eller bidrar till levande landsbygd och ett starkt svenskt jordbruk med dito livsmedelsindustri.

Därför blir det fel när Göteborgs kommun kräver allt eko och köper 84 % av nötköttet från Österrike och när inget griskött eller kyckling är närproducerat från Sverige, eller när Borås kommun kräver eko och inte köper världens bästa vanliga kyckling utan ekokyckling från Thailand.

Matlandet Sverige är en bra satsning men det gäller också att konsumenter och kommuner och politiker prioriterar detta i sina respektive verkligheter!

Hans-Olof Nilsson är ordförande i livsmedelindustriarbetareförbundet. Han har varit djupt oroad för socialdemokraterna rätt ensidiga fokus på nischer och för livsmedelsindustrins framtid om livsmedelsproduktionen minskar och blir betydligt dyrare. En rubrik har bitit sig fast när han för några år sedan uttalade att ”Socialdemokraternas livsmedelspolitik duger inte”.

Och det är klart, han basar för Sveriges 4:e största industrigren som har backat och vars råvarutillförsel rimligen skulle minska om Sverige som huvudlinje skulle satsa på betydligt dyrare råvaror och lägre produktion per hektar.

Jag har all respekt för det radikala ekokonceptet som står för 4-5 % av Sveriges livsmedelsproduktion och som säkert kan utvecklas ytterligare. Men ska jordbruket och livsmedelsindustrin i Sverige kunna vända utvecklingen måste konkurrenskraften också hos det vanliga miljövänliga jordbruket öka så att lågprisimporten kan pressas tillbaka.
Här en länk till min blogg vilket visar hur mycket och länge jag drivit dessa frågor!
 

söndag, mars 23, 2014

Anders Borg om jordbrukets skatter, citat


Det är bra att moderaterna nu backar efter flera års kamp för att förhindra att Sverige tar fram en offensiv livsmedelsstrategi!

Finansministern försöker i en debattartikel  i Land Lantbruk 21 mars att komma ur sitt skandalösa uttalande att ”Jordbruksindustrin har ingen framtid”. (Han kommenterar inte sina 2 andra uttalanden, att billig importmat behövs för att hålla den dyra svenska maten på mattan (typ) och att det är väl inget att gnälla över att åkerjord asfalteras (typ)).

Han lyckas dock inget vidare, tycker jag. Han vill ge intryck av en öppenhet för lägre skatter på jordbruket (Vore intressant att få reda på hur mycket sänkt bolagsskatt och sänkta egen- och arbetsgivaravgifter inneburit i skattesänkning för jordbruket):
Här några viktiga citat från finans- och statsminister om jordbrukets skatter:

Anders Borg i Land Lantbruk 21 mars 2014: ” Precis som andra företag är jordbrukets konkurrenskraft avhängigt bland annat skattevillkoren. Alliansen har genomfört flera förbättringar för företag, bland annat sänkt bolagsskatt, lägre egenavgifter, sänkt arbetsgivaravgift och reducerat krångel.”

” Tillsammans med goda villkor för företagande med återhållsamma skatter och minskat regelkrångel samt hög innovations- och förädlingsförmåga i jordbruket har svenskt jordbruk möjlighet till en stark framtid.”

Han nämner dock inget om den stora skatteskärpning för just jordbruket som M drivit igenom i alliansen, när böndernas redan EU-högsta drivmedelsskatt nu höjs kraftigt:

Anders Borg mars 2009 i riksdagen: ”Christer Engelhardt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möta lantbrukarnas oro med anledning av skatteförslag som aviserats i den kommande energi- och klimatpropositionen (+ 600 mkr).”

” Skatter på energi och utsläpp är effektiva styrmedel för att nå målen inom klimat- och energiområdet. Genom en ökad beskattning av diesel i jordbruks- och skogsbruksmaskiner ges jordbrukets och skogsbrukets företag ett ökat incitament att genomföra olika åtgärder som påskyndar omställningen till ett mer hållbart samhälle, samtidigt som principen om att förorenaren ska betala för sin miljöpåverkan iakttas i högre grad.”

Fredrik Reinfeldt i Ekots lördagsintervju dec 2009:

”För mig var det viktigt att få bort subventionen på diesel till jordbruket. Jag var inte pådrivande för att ta bort handelsgödselskatten”.

Och Anders Borg nämner inte heller att Rolf Annerbergs konkurrenskraftsutredning, som landsbygdsministern tillsatt, av finansen tillhållits att absolut inte i ett EU-perspektiv föreslå skattesänkningar för jordbruket.

Här några analyser jag tidigare gjort om vad C lyckats driva igenom i alliansen för jordbruket, men även var M bromsat:
 Och här min kommentar till att M nu är med på en livsmedelsstrategi för att utveckla svenskt jordbruk och livsmedelsproduktion. Man har utsett riksdagsledamoten Ulf Berg till talesperson i landsbygdsfrågor och han meddelar glädjande nog att partiet nu kovänder och vill att Sverige ska anta en livsmedelsstrategi för att utveckla både livsmedelsmarknaden i Sverige och på export för den ursprungsmärkt svenskproducerade maten! Bra! Detta visar också på vikten av offentligt debatt och är ett kvitto på hur mycket Centerpartiet behövs! Välkommen som talesperson, Ulf!

Några tips till Ulf om några andra förslag att också haka på, som jag har fört fram länge, och som jag tror är nödvändiga för att inom EUs och WTOs ramar ge det svenska jordbruket förutsättningar för att expandera.
1. Tillsätt en politisk livsmedelsberedning typ försvarsberedningen för att ta söka ta fram en bred samsyn om jordbruks- och livsmedelspolitiken med offensiva åtgärder för att vända utvecklingen inom EUs och WTOs ramar! (Detta gjordes senast för ca 25 år sedan och måste göras nu igen så allvarligt som läget är).

Konkurrenskraftsutredaren bör knytas som expert till den.

2. Riksdagen ska anta nya mål för jordbruks- och livsmedelsektorns utveckling i Sverige, de nuvarande är alldeles för snäva. (Här tror jag att jag och M är överens, nuvarande mål har främst ekofokus, att skapa bättre förutsättningar för  det svenska jordbruket att öka sin produktion måste bli ett nytt huvudmål).

3. En offensiv livsmedelsstrategi ska tas fram.

4. Tillsammans med experter knutna till livsmedelsberedningen från handel och miljöorganisationer osv sätts en bred kraftsamling i sjön för att ge kraft åt de nya riksdagsmålen.

5. Översyn av skatter och sänkningar, fortsatta regelförenklingar, nya mål för offentlig matupphandling osv.

Tillagt 23 mars. Finansministerns intervju i Land och min reaktion uppmärksammades faktiskt också i programmet Tankesmedjan i P3.

torsdag, mars 20, 2014

Lite sur på Land Lantbruk - myggan mot elefanten.

Jag gillar Land Lantbruk. Och jag gillar Anders Borg.

Men jag är arg på finansministerns uttalanden i Land och Land Lantbruk. Jag har bloggat och skickat till media. Land gjorde en bra intervju med mig, men till skillnad från kritiken från Fridolin, Johan Löfstrand (S), Jens Holm (V) och rader av LRF:are publicerades den bara på nätet, inte i papperstidningen.

Jag menar att då har de allra flesta av Lands läsare i hela landet inte fått reda på att en riksdagsledamot (C) i miljö- och jordbruksutskottet gått i taket och sagt att det är en avgrundsdjup klyfta i regeringen mellan finansministern och centerpartiet i dessa frågor, vilket inte gagnar ett bra allianssamarbete. Och att det går en kniv rakt in i ett centerhjärta när någon inte tror att livsmedelsindustrin har någon framtid, att billig importmat behövs för att trycka ner den dyra svenska maten och att lite asfaltering av åkerjord väl inte är något att gnälla över.

Jag och många Centerpartister över hela landet har fått massor av reaktioner från Land läsare som är arga på att vår partiledare Annie Lööf avböjt att kommentera (statsråd i samma regering gör aldrig detta) och som inte sett något om min reaktion, vilken är väl förankrad i min riksdagsgrupp.

Jag begriper inte varför oppositionens förutsägbara reaktioner är mer intressanta att förmedla till Lands läsare än en kraftfull reaktion från alliansen (C) i riksdagen. Jag inser att jag förmodligen överskattar min betydelse, vad spelar väl bjäbbet från en liten mygga i riksdagen för roll gentemot en elefantstor finansminister.

Därför var det en liten tröst att Rapport i måndags (14 minuter in i inslaget) intervjuade både myggan och elefanten. Och jag hoppas att en del  av Lands läsekrets den vägen fick reda på att en i riksdagen jordbruksaktiv centerledamot tolkat känslorna hos så många landsbygdsbor och Centerpartister genom tydlig och stark kritik.

Jag har också fått in en skarp debattartikel i ATL och i Jordbruksaktuellt, och hoppas på att den kan finnas i Land familj imorgon, vi får se. Både jag och de många av Land lantbruks läsare som inte får del av min ilska överlever dock säkert detta på allra bästa sätt. Det var ändå skönt att skriva av sig lite frustration, nu lägger jag detta till handlingarna, tar nya tag och ser fram mot kommande intervjuer i Land lantbruk när jag gjort något som förtjänar att speglas där. Det är ju ändå en favorittidning för mig sedan 1970-talet!

Mina relationer med nyhetschefen på Land Lantbruk marianne.lindberg@landlantbruk.se ska jag också göra allt för att förbättra, man ska aldrig bli sur på en bra tidning! Och det är klart, proffs är bättre på nyhetsvärdering än en jävig politiker!

(Sociala medier ger en del information, känn Dig priviligierad som läser detta! Och träffar du någon som undrar över att Borg är oemotsagd från C-håll, så tala om vad du just läst!)

Tillagt den 21 mars: Heder åt Tidningen Land som längst bak tar in min debattartikel. Bra. Man gör ett stort scoop i sin intervju med Anders Borg och man ger utrymme för min reaktion. Mer trist med Land Lantbruk. Man speglar interpellationsdebatten i veckan mellan 4 socialdemokrater, 2 centerpartister och landsbygdsministern. I referatet på nätet nämns åter att Myggan Danielsson yttrade sig, men just det stycket fick tyvärr inte plats i papperstidningen, vars läsare fortfarande inte fått ta del av mitt ointressanta klarspråk.

Däremot har Land Lantbruk ett bra debattinlägg från min kollega Per Åsling, och en glädjande omvändelse under galgen av moderaterna!! Man har utsett riksdagsledamoten Ulf Berg till talesperson i landsbygdsfrågor och han meddelar glädjande nog att partiet nu kovänder och vill att Sverige ska anta en livsmedelsstrategi för att utveckla både livsmedelsmarknaden i Sverige och på export för den ursprungsmärkt svenskproducerade maten! Bra! Detta visar också på vikten av offentligt debatt och är ett kvitto på hur mycket Centerpartiet behövs! Välkommen som talesperson, Ulf!

Några tips till Ulf om några andra förslag att överväga, som jag har fört fram länge, och som jag tror är nödvändiga för att inom EUs och WTOs ramar ge det svenska jordbruket förutsättningar för att expandera.
1. Tillsätt en politisk livsmedelsberedning typ försvarsberedningen för att ta fram en bred samsyn om jordbruks- och livsmedelspolitiken! Konkurrenskraftsutredaren bör knytas som expert till den. 2. Riksdagen ska anta nya mål för jordbruks- och livsmedelsektorns utveckling i Sverige, de nuvarande är alldeles för snäva. 3. En offensiv livsmedelsstrategi ska tas fram. 4. Tillsammans med experter knutna till livsmedelsberedningen från handel och miljöorganisationer osv sätts en bred kraftsamling i sjön för att ge kraft åt  de nya riksdagsmålen. 5. Översyn av skatter och sänkningar, fortsatta regelförenklingar, nya mål för offentlig matupphandling osv.

Jag välkomnar också att finansministern delvis nyanserar sina uttalanden om jordbruk och billig mat i en debattartikel i Land Lantbruk, där han också helt korrekt pekar på vikten av lägre skatter för det svenska jordbruket. Bara synd att han drivit igenom en höjd riktad dieselskatt med 600 mkr mot just jordbruket, som även jag tvingats att rösta för.., samt att hans departement inlagt veto mot att den pågående konkurrenskraftsutredaren ska kunna analysera skattefrågor och föreslå skattesänkningar.

Jag noterar en bra ledare i Skaraborgsbygden med över 10.000 läsare, som uppmärksammat min kritik via Jordbruksaktuellt! Tur att den och ATL finns när andra silar informationen!

Tillagt 22 mars. SvD analyserar Ander Borg.

Tillagt 23 mars. Tillagt 23 mars. Finansministerns intervju i Land och min reaktion uppmärksammades faktiskt också i programmet Tankesmedjan i P3. 

onsdag, mars 19, 2014

C-riksdagsledamot får stöd av S och MP i viktig körkortsfråga!

Staffan Danielsson har länge, tillsammans med många drabbade, och i dialog med trafikforskare och Diabetes- och Glaucomförbunden, kämpat för att personer som ser bra men har vissa brister i sitt synfält ska kunna behålla och ta körkort. Idag har Sverige världens strängaste regelverk samtidigt som Transportstyrelsen skärper kraven på läkare att anmäla personer för synkontroll. Transportstyrelsen hoppas att antalet körkortsindragningar ska öka från dagens ca 40.000 per år till uppåt 95.000 stycken (Obs, synfältsproblemen endast en liten del därav).

Staffan Danielsson och flera drabbade JO-anmälde transportstyrelsens chefsläkare Lars Englund för några månader sedan, utan resultat. (se nedan).  Nu återstår den politiska vägen. Idag ska riksdagen besluta om min motion i frågan, med krav på bl a att en utredare ska analysera de nästan rigida svenska regelverken i ett internationellt perspektiv.

Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna och Miljöpartiet bifaller min motion i en stark reservationstext. Jag ser det som ett genombrott och hoppas att en kommande regering – oavsett sammansättning – kommer att låta utreda denna viktiga fråga, säger Staffan Danielsson, som kommer att delta i riksdagsdebatten.

Här länk till debatten, scrolla långt ner:

 Här är S och MPs reservations text:

16. Äldre och personer med synnedsättning, punkt 18 (S, MP)

av Monica Green (S), Lars Mejern Larsson (S), Suzanne Svensson

(S), Leif Pettersson (S), Lars Johansson (S), Stina Bergström (MP)

och Roza Güclü Hedin (S).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 18 borde ha följande

lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i

reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2013/14:T299 av Staffan Danielsson (C) och

avslår motionerna

2013/14:T225 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (båda S) och

2013/14:T374 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M).
Det är inte acceptabelt att många personer trots att de ser bra och ofta har kört prickfritt i flera decennier blir fråntagna sitt körkort. Orsaken är att de har vissa brister i sitt synfält som innebär att när de ser rakt fram uppfattar de inte riktigt lika många synintryck från sidan som de som har perfekt syn gör. Många drabbade kämpar med överklaganden och visar att de klarar synfältstester, uppkörningsprov och test i bilsimulator, och sannolikt hade dessa personer fått behålla sitt körkort i andra länder i Europa eller i USA, men inte längre i Sverige. I Sverige har Transportstyrelsen valt att låta synfältstesten nästan helt avgöra körkortsfrågan. Samtidigt som det är viktigt att ställa krav på t.ex. omdöme, kunskaper och synförmåga på svenska körkortsinnehavare måste man alltid avväga hur långt kraven ska sträckas. Att förlora rätten att köra bil trots att man ser bra men har brister i sitt synfält är en oerhört långtgående frihetsinskränkning. Det finns också empiriska studier som tydligt visar att en person som har brister i synfältet vanligen kompenserar detta i betydande grad genom att röra huvudet mer och flytta blicken oftare. Vi vill framhålla att frågan om på vilka grunder ett körkort ska dras in när man har god men inte perfekt syn inte är enbart en ögonspecialist- eller myndighetsfråga. Vi anser att det också är ett politiskt ansvar att avgöra hur högt ribban för perfekt syn ska sättas relativt hur man klarar uppkörningar och test i körsimulator. Utöver att vi anser att det behövs fortsatta forskningsmedel m.m. för att stödja utvecklingen av bra testmöjligheter i avancerad körsimulator i Sverige är det angeläget att en utredare ges i uppdrag att tillsammans med ögon- och trafikexpertis analysera de svenska regelverken i ett internationellt perspektiv. Detta i syfte att lämna förslag om en mer rimlig praxis så att människor som ser bra men har begränsade synfältsproblem i betydligt högre grad än i dag kan behålla sina körkort.
Vad vi nu anfört bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.


Pressinformation 31 januari 2014!

Många som ser bra fråntas sina körkort efter stresstest i syntestmaskin. Riksdagsledamot och två drabbade JO-anmäler de ansvariga bakom reglerna.

Sverige torde ha strängast regler i världen där en del med vissa brister i sina synfält inte tillåts uppkörning och helhetsbedömning utan fråntas sina körkort helt beroende på testresultat i ofullkomliga syntestmaskiner. Särskilt drabbade är ofta människor med diabetes eller glaucom.

Thomas Hammarström har länge engagerat sig i frågan utifrån egna erfarenheter, och har nu tillsammans med Daniel Lindgren JO-anmält chefsläkare Lars Englund och professor Bertil Lindblom, båda kopplade till Transportstyrelsens trafikmedicinska råd,  vilket även Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C), har gjort.

Thomas driver en facebooksgrupp förRättvisa körkortskrav; där våra JO-anmälningar finns inlagda:

Daniel har senaste året genomgått tester i olika syntestmaskiner och har både misslyckats och lyckats med att klara de mycket detaljerade krav som transportstyrelsens trafikmedicinska råd har ställt upp. Han anser att maskinerna och deras handhavande är behäftade med brister och fel, vilket han belyser utifrån sina egna erfarenheter.

Staffan Danielsson har följt dessa frågor i ett antal år, och har i riksdagen lagt motioner och även interpellerat infrastrukturministern för ett år sedan, här länkar till detta:

Våra JO-anmälningar syftar till att transportstyrelsen och dess trafikmedicinska råd ska minska den helt avgörande roll som syntestmaskinernas resultat idag innehar och likt andra länder låta en helhetsbedömning av personens körförmåga gälla där praktiska körprov eller prov i körsimulator också vägs in. Idag kommer människor med samma synfältsbrister att få behålla körkortet eller ej beroende på deras förmåga att klara ett oerhört stressat test, och framförallt på om de måste genomgå detta eller ej eftersom de flesta med dessa brister obehindrat får behålla sina körkort.

Vi vill också att regeringen ska låta utreda Sveriges regelverk utifrån den kritik som trafikforskaren professor Kjell Ohlsson vid Linköpings Universitet för fram med stöd i mångas erfarenheter, och göra jämförande studier med regelverken i andra länder. Vår uppfattning är att Sveriges regler är alltför hårda både i förhållande till andra länder och till hur människor med synfältsfel på grund av t ex ålder behandlas, där det egna omdömet i hög grad får avgöra.

(För att erhålla Kjell Ohlssons avhandling så eposta till Staffan Danielsson).

Kontakt Staffan Danielsson; mobil 0703-228199, Staffan.Danielsson@riksdagen.se

Kontakt Thomas Hammarström, mobil 0707-955135, thomas.hammarstrom74@gmail.com

Kontakt Daniel Lindgren, Mobil 0705-683218, daniel7203@hotmail.com
----------------------------------

Jag länkar här också till den skarpa replik på Brännpunkt som synpedagogen Krister Inde m fl (däribland jag) idag skriver på SvD Brännpunkt om rättslösheten för de som ser bra men har brister i sitt synfält och som utsätts för transportstyrelsens syntestmaskinkrav, endast. Grundartikeln är rätt märklig, skríven av transportstyrelsens GD Staffan Widlert och Chefsläkaren Lars Englund. De vill öka antalet indragna körkort per år från 30-40.000 till närmre 100.000, men beklagar att det kanske inte är fullt möjligt. De har en oerhört märklig formulering som jag vill uppmärksamma: "Vi ska inte hindra äldre generellt att köra bil eftersom de som medborgare har rätt att använda transportsystemet men vi måste samtidigt värna trafiksäkerheten genom att se till att de som kör bil är lämpade att göra det."
Man får som äldre tacka att de ännu inte generellt vill hindre äldre från att köra bil, ändå!

söndag, mars 16, 2014

Välj Närodlad mat från Sverige!

(Jag har kritiserat finansministern. Här länkar till mitt arbete för en livskraftigt svensk landsbygd och lantbruk de senaste åren. Här länk till min syn på närodlat från Sverige contra importerad ekomat. Här har jag utvecklat detta. Här en debattartikel i Aftonbladet om "Inte särskilt reko - att alla odlar eko". Och här min kritik mot SNFs propagande för eko och svartmålning av världens mest miljö- och djurvänliga moderna jordbruk, det svenska.)

Jag har alltså all respekt för det svenska "ekologiska jordbruket" som är ett radikalt miljökoncept. Det har mångdubblats på 25 år och omfattar nu 4-5 % av den svenska livsmedelsproduktionen. Däremot är jag starkt kritisk till de - t ex SNF, MP, V och delvis S m fl - som svartmålar världens mest miljö- och djuromsorgsinriktade vanliga jordbruk, det svenska, och som vill intala medborgare och konsumenter att Sveriges och jordens bönder skulle kunna mätta världen utan  t ex mineralgödsel och annan modern teknik. Detta är ansvarslöst, menar jag, då skulle livsmedelsproduktionen sjunka 30-40 % samtidigt som utmaningen för världens jordbruk är att kraftigt öka sin livsmedelsproduktion med över 70 % till år 2050, enligt FN. Resultatet skulle bli livsmedelsbrist, chockhöjda livsmedelspriser och kaos på världens livsmedelsmarknader vilket hårdast skulle drabba de fattiga och hungrande.

Däremot är ekokonceptet en viktig nisch/del av det svenska jordbruket som kan utvecklas ytterligare mot målgrupper som är ideologiskt övertygade och/eller vill prioritera den dyrare ekomaten.

Alltså, all respekt för ekokonceptet som en viktig nisch/del men ökat fokus på det svenska jordbruk som är världsledande i miljö- och djurskydd och som tappar kraftigt mot importmaten vilken fördubblats de senaste decennierna till över hälften av den svenska livsmedelskonsumtionen, vilket gör Sverige till det typ mest importberoende landet i Europa.

Jag har nu myntat en slogan som sammanfattar mitt råd till svenska kommuner och konsumeter som vill handla maten miljö- och djuromsorgsvänligt:

"Välj Närodlat från Sverige med världens strängaste miljö- och djurskyddslagar före Ekomat från hela världen"!

(Närodlat kan givetvis vara både närodlat från hela jordbruket eller från ekojordbruket. Och ekomat från hela världen som bör komma i andra hand är sådan som också odlas i Sverige).

Välj alltså mat med omdöme! Svenskt, närodlat och gärna ekologiskt! Med importmat från Sydamerika eller Thailand eller från kontinenten sluter du inte kretsloppen i Sverige eller gynnar den biologiska mångfalden i Sverige eller bidrar till levande landsbygd och ett starkt jordbruk med dito livsmedelsindustri.

Därför blir det fel när Göteborg kräver allt eko och köper 84 % av nötköttet från Österrike och inget griskött eller kyckling kommer från Sverige, och när Borås kräver eko och inte köper världens bästa vanliga kyckling utan ekokyckling från Thailand.

Marit Paulsen delar min uppfattning om ekoproduktionen som en viktig nisch/del men som inte klarar av att mätta världen om Sverige eller FN skulle välja den vägen.

Lantbruks- och livsmedelsjournalisten Ann-Helen Meyer von Bremen är starkt kritisk mot oss båda, jag håller inte med henne och har reagerat i en kommentar på hennes blogg.

SVT har en intressant reportageserie om ekomaten, där 8 partier redovisar sin syn på dess utveckling. Roger Tiefensee, Centerpartiets miljötalesperson, koncentrerar sitt och Centerpartiets svar på ett lysande sätt, tycker jag, och instämmer helt och fullt!

"Centerpartiet
Roger Tiefensee, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet
1. Tycker ert parti att Sverige skall ha ett nationellt mål för ekologiska livsmedel i den offentliga sektorn?
Ja.
2. Hur vill ni att målet skall formuleras?
Centerpartiet vill forma en svensk livsmedelsstrategi som innehåller mål för ökad svensk livsmedelsproduktion, där även mål för ekologisk produktion har en naturlig plats.
Mål för konsumtion av ekologiska livsmedel i offentlig sektor ska kombineras med kriterier så att inköpta livsmedel är producerade enligt samma standard som den svenska miljö- och djurskyddslagstiftningen. Prioriteringsordningen bör vara svenskt, närodlat och ekologiskt.
3. Anser ert parti att ekologiska livsmedel bör premieras på andra sätt av stat, kommuner och landsting? Vilka är i så fall era viktigaste förslag i detta hänseende?
Sverige har redan idag ett av världens mest utbyggda stöd för den ekologiska livsmedelsproduktionen, vi tycker den nuvarande nivån är bra.
Vid sidan av detta vill Centerpartiet utveckla svensk livsmedelsproduktion generellt sett, exempelvis genom utvecklandet av en svensk livsmedelsstrategi, vilket givetvis kommer att bidra till utveckling för ekologiska livsmedel."
 

onsdag, mars 12, 2014

Avgrundsdjup klyfta i regeringen om jordbruket

Jag har i några blogginlägg reagerat mycket starktden syn på det svenska jordbruket, som finansminister Anders Borg har givit uttryck för i flera intervjuer i tidningen Land och Land Lantbruk.

Jag har gjort det mot bakgrund av att det ju är en hjärtefråga för mig - och för Centerpartiet - med en levande landsbygd med livskraftiga och starka gröna näringar där livsmedelsproduktionen är en grundbult.

Den syn finansministern ger uttryck för går tyvärr helt på tvärs mot detta, vilket är mycket allvarligt.

Han tror inte att jordbruksindustrin har någon framtid, han tycker det är viktigt med billig importmat för att pressa den dyrare svenska maten och han ser inga bekymmer med att 1.000-tals hektar åkerjord asfalteras.
 
Jag har sagt att finansministern uttrycker sig slarvigt och illa, samt att han hycklar och är ute och cyklar. Det är inte roligt att säga så om en mycket kompetent finansminister som jag annars har stor respekt för.
 
 
Finansministerns uttalanden, tillsammans med de svårigheter som Centerpartiet haft att komma överens med moderaterna i viktiga jordbruks- och landsbygdsfrågor, frestar hårt på samarbetet i regeringen inom ett av Centerpartiets kärnområden, som betyder mycket för livskraften i hela Sverige.

Reaktionerna inom centerrörelsen, och från jordbrukshåll,  är mycket starka, liksom även från andra. Livsmedelsindustrin är Sveriges 4:e största industrigren och svarar för ca 50.000 jobb. Finansministern marginaliserar dessa samtidigt som han prisar importmaten från djur som fötts upp under i Sverige olagliga förhållanden.

Om finansministerns uttalanden beskriver moderaternas syn på det svenska jordbrukets och livsmedelsproduktionens framtidsutsikter så har en avgrundsdjup klyfta uppkommit i regeringen. Detta är mycket beklagligt för alla vänner av ett fortsatt förtroendefullt allianssamarbete.

Tillagt den 13 mars. Östgöta Corren stöder i en mycket liberal ledare Anders Borg. Jag håller inte med. Maria Björk Hummelgren är normalt en läsvärd ledarskribent. Här kommer hon dock liksom Borg ut på tunn is. Deras ensidigt liberala linje skulle reducera världens mest miljö- och djuromsorgsvänliga livsmedelsproduktion - den svenska - till en nisch på kanske 10-20 % av konsumtionen,medan 80-90 % skulle importeras. Visst är marknadstänkandet viktigt liksom handel, men matproduktion kommer alltid att omgärdas av regler på olika sätt vilket kräver insatser av stat och myndigheter och kommuner och miljöorganisationer och handel och konsumenter och andra för bra konkurrenskraftsförutsättningar med mera.

Tillagt den 17 mars. Lantbrukspressen har tyvärr inte ansett det ha nyhetsvärde med en stor klyfta i regeringen om det svenska jordbruket, inte ens Land som gjorde scoopet. Bra att Rapport ikväll satt fokus finansministerns uttalande, star 14 minuter in.

Tillagt 23 mars. Finansministerns intervju i Land och min reaktion uppmärksammades faktiskt också i programmet Tankesmedjan i P3.

söndag, mars 09, 2014

Framgång i kampen för körkort åt de som ser bra men har synfältsbrister!

Det är kanske några 100 per år som fråntas sina körkort på grund av att de ser bra men har vissa brister i sitt sidoseende, i sitt synfält. Nu växer antalet när Transportstyrelsen skärper kraven. Totala antalet körkortsåterkallelser av medicinska skäl har sedan 2010 ökat från ca 4-5.000 till 8-9.000. Sverige är redan strängast i världen, de som fastnar i Transportstyrelsens garn måste klara oerhört stressande test i olika testmaskiner Klarar man inte de av transportstyrelsen strängt tillyxade kraven så ryker körkortet. I andra länder beaktas synfältsfel ibland inte alls, men regelmässigt är maskintestet bara en faktor, det görs en helhetsbedömning där sunt förnuft och uppkörningsprov eller prov i bilsimulator vägs in.

Men inte i Sverige. Där vill Transportstyrelsens ansvariga att läkare och körkortsbedömare ska slippa att göra en helhetsbedömning och istället att "rättvisa skipas" genom syntestmaskinresultatet och de tillyxade mm-kraven.

Jag och några av de drabbade har nyligen JO-anmält de ansvariga på Transportstyrelsen.

Nu har ett genombrott skett i trafikutskottets behandling av min motion i frågan (jag har lagt flera motioner sedan 2006), där jag begär att rimliga test i bilsimulator ska kunna göras (tyvärr risk att transportstyrelsens ansvariga återigen ställer kraven orimligt högt, vi får se), samt att regeringen ska tillsätta en oberoende utredare för att granska Transportstyrelsens mycket stränga och schablonmässiga bedömningar jämfört med de mer liberalt rimliga i övriga länder.

Här länk till Trafikutskottets betänkande.

Två mycket viktiga genombrott har skett, som jag ser det.

För det första, två av riksdagens partier, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, reserverar sig till förmån för min motion med denna utmärkta text i reservation nr 16:

"
16.
Äldre och personer med synnedsättning, punkt 18 (S, MP)
av Monica Green (S), Lars Mejern Larsson (S), Suzanne Svensson (S), Leif Pettersson (S), Lars Johansson (S), Stina Bergström (MP) och Roza Güclü Hedin (S).Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 18 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion
2013/14:T299 av Staffan Danielsson (C) och
avslår motionerna
2013/14:T225 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (båda S) och
2013/14:T374 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M).
Ställningstagande
Det är inte acceptabelt att många personer trots att de ser bra och ofta har kört prickfritt i flera decennier blir fråntagna sitt körkort. Orsaken är att de har vissa brister i sitt synfält som innebär att när de ser rakt fram uppfattar de inte riktigt lika många synintryck från sidan som de som har perfekt syn gör. Många drabbade kämpar med överklaganden och visar att de klarar synfältstester, uppkörningsprov och test i bilsimulator, och sannolikt hade dessa personer fått behålla sitt körkort i andra länder i Europa eller i USA, men inte längre i Sverige. I Sverige har Transportstyrelsen valt att låta synfältstesten nästan helt avgöra körkortsfrågan. Samtidigt som det är viktigt att ställa krav på t.ex. omdöme, kunskaper och synförmåga på svenska körkortsinnehavare måste man alltid avväga hur långt kraven ska sträckas. Att förlora rätten att köra bil trots att man ser bra men har brister i sitt synfält är en oerhört långtgående frihetsinskränkning. Det finns också empiriska studier som tydligt visar att en person som har brister i synfältet vanligen kompenserar detta i betydande grad genom att röra huvudet mer och flytta blicken oftare. Vi vill framhålla att frågan om på vilka grunder ett körkort ska dras in när man har god men inte perfekt syn inte är enbart en ögonspecialist- eller myndighetsfråga. Vi anser att det också är ett politiskt ansvar att avgöra hur högt ribban för perfekt syn ska sättas relativt hur man klarar uppkörningar och test i körsimulator. Utöver att vi anser att det behövs fortsatta forskningsmedel m.m. för att stödja utvecklingen av bra testmöjligheter i avancerad körsimulator i Sverige är det angeläget att en utredare ges i uppdrag att tillsammans med ögon- och trafikexpertis analysera de svenska regelverken i ett internationellt perspektiv. Detta i syfte att lämna förslag om en mer rimlig praxis så att människor som ser bra men har begränsade synfältsproblem i betydligt högre grad än i dag kan behålla sina körkort.
Vad vi nu anfört bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening."
Läs reservationen noga. jag är glad och tacksam att dessa båda partier har tagit till sig mitt resonemang, och hoppas att detta dels ska få Transportstyrelsen att tänka efter, samt dels få denna eller nästa regering (vilken den nu blir) att tillsätta en oberoende utredning i frågan!
Det andra genombrottet är att prov med körsimulator ska kunna göras från sommaren 2014. Det är bra, men jag är som sagt lite betänksam inför att Transportstyrelsen kanske ställer upp alltför stränga krav, vi får se.

Det är många desperata människor som ser bra med har vissa brister i sitt synfält som har kämpat en och en mot övermakten i testmaskinerna. Några har lyckats att få behålla sitt körkort, men de flesta förlorar sina körkort trots att de ser bra. Thomas Hammarström har starta en facebookgrupp där fakta samlas, Rättvisa körkortskrav. Gå gärna in och ta del av mångas upplevelser av orätt och kineseri, och hur argumenten samlas för en rimligare bedömning.

Daniel Lindgren har bara ett öga och har sakligt lyft fram sin kritik mot hur syntesten genomförs och de brister som finns, och har fått en dialog med de ansvariga på Transportstyrelsen där jag anser att han står mycket stark. Han är bitter på de prövningar han fått genomgå och kanske kommer att få genomgå. Hans JO-anmälan finns på Facebookssajten Rättvisa Körkortskrav, och jag citerar något av det han skrivit i ett e-brev till Trafikutskottet, Transportstyrelsen, regeringen och JO m fl här:

" Ju sämre man antas se, desto svårare tester verkar man trakasseras med.  jag är övertygad om att tusentals körkort har återkallats på felaktiga grunder. De senaste två åren har dessutom återkallelserna eskalerat. Ändå hävdar transportstyrelsens läkare att de nya kraven är mildare. Transportstyrelsens läkare har alltså inte talat sanning inför trafikutskottets alliansgrupp. Själv har jag sett ungefär så här i 13 år och jag ser inte dåligt. Det enda som har ändrats är synfältstesterna och trakasserierna mot mig.

Jag tycker att man åtminstone borde få göra ett simulatortest innan man fråntas något körkort.
Det verkar fortsättningsvis vara så att först fråntas man körkortet om man misslyckas med det orimliga humphreytestet, sedan får man vänta minst 4 månader, sedan får man testa simulatorn och betala ca 18000kr. Även om man klarar simulatortestet är det sedan transportstyrelsens läkare som ska avgöra om man ska få tillbaka körkortet eller inte. Detta är inte rimligt.

Jag bifogar de senaste två skrivelserna från mig =Bertil Lindblioms svar på 14 frågor med kommentarer från mig och Bertil Lindblom och Lars Englunds svar på min jo-anmälan med kommentarer från mig.
Bifogar även de två varierande humphreytesterna, där transportstyrelsen först ville återkalla körkortet och sedan ändrade sig, när resultatet blev bättre tack vare en lins. Transportstyrelsens läkare hävdade inför trafikutskottets alliansgrupp att linser inte har någon betydelse, eftersom det är synfältet som ska mätas och inte skärpan...

Hälsningar från Daniel Lindgren."lördag, mars 08, 2014

Klyfta i regeringen om jordbruket

Finansminister Anders Borg tror i färska intervjuer i Land Lantbruk inte att ”jordbruksindustrin” har någon framtid, menar att billig importmat behöver öka för att hålla dyrare svensk mat på mattan och offrar gärna god åkerjord för bostadsbyggande.
 
Jag arbetar med stort engagemang  för jordbrukets frågor i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott. Jag har reagerat kraftfullt på min blogg (se nedan) och i intervjuer i Expressen (Borg uttrycker sig slarvigt och illa) och i Land Lantbruks nätupplaga (Borg hycklar och är ute och cyklar), se nedan.  Finansministerns uttalanden visar hur hård brottningsmatchen i regeringen är mellan Centerpartiet och Moderaterna i dessa frågor.

(Tillagt 9 mars: Rätt beklämmande att företrädare för danskt lantbruk ska behöva tala om för Anders Borg var skåpet ska stå. Men bra att de går in i debatten i Jordbruksaktuellt. Eller vad tycker ni?) 
 
http://staffandanielsson.blogspot.se/2014/02/mattet-ar-ragat-anders-borg.html

 
http://staffandanielsson.blogspot.se/2014/03/dialog-med-anders-borg-om-svenskt.html

 
http://www.lantbruk.com/lantbruk/centerpartist-pa-krigsstigen-mot-borg

 

Danielsson om Borgs uttalande: Hyckleri

Publicerad 2014-02-28 i Land Lantbruk på nätet.

Riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) är på krigsstigen. Anledningen är Anders Borgs uttalanden i Land och Land Lantbruk de senaste veckorna.

– Hyckleriet går över alla gränser, säger Staffan.

Centerpartisten Staffan Danielsson reagerade starkt på Anders Borgs uttalande om att svensk jordbruksindustri inte har någon framtid.

När finansministern i veckans Land säger att det är bra med importerad mat och att det ger mångfald i det svenska köket blir Danielsson rosenrasande.

– Jag trodde att han skulle backa på sitt tidigare uttalande och så kommer det här. Han gör ju allt bara värre. Moderaterna och alla andra partier har ju kommit överens om att vi ska ha världens starkaste djurskyddslagar och att det är därför svensk mat blir lite dyrare. Men så vill han att livsmedelsimporten ska öka. Han är ju helt ute och cyklar.

Varför gör han ett sådant här uttalande tror du?

– För att han tycker så här, tyvärr. På ett sätt är det bra att han pratar klarspråk och det förklarar också varför vi har mött på så hårt motstånd i för oss betydande frågor. Jag blev ju oerhört arg när moderaterna drev igenom höjd dieselskatt.

Staffan Danielsson tycker nu att det är dags för en parlamentarisk livsmedelsutredning.

– Det hade vi på 1970- och 80-talet och nu måste vi ha det igen för att vända den här mycket allvarliga utvecklingen. Vi måste få fram en livsmedelsstrategi.

Kan ni verkligen sitta i en allians som går stick i stäv mot er politik?

Ja, jag är en vän av Alliansen och vi har gjort mycket bra tillsammans. Jag tror att vi reder ut det här.

Men röstar man på Centern så röstar man på Alliansen som styrs av Moderaterna.

– Med S, MP och V vid makten blir det stora skattehöjningar på företagande, en nygammal handelsgödselskatt på över 300 miljoner kronor och ny kilometerskatt för transporter. Det blir också helt orealistiska ambitioner för att allt jordbruk ska bli ekologiska vilket öppnar för mer import. Alliansen är bättre för landsbygden och jordbruket. Hur mycket bättre det blir beror förstås på hur stora Centerpartiet blir.

Johan Löfstedt (S) har skrivit en interpellation till Anders Borg angående förra veckans uttalande. Har du också planer på att skriva en interpellation till Borg?

– Nej, inte i dagsläget. Men jag kan ju gå upp i debatten som Löfstrand öppnar för.

torsdag, mars 06, 2014

ÖB glasklar om försvaret av Gotland

Jag skrev om Rysslands alarmerade agerande gentemot Ukraina för några dagar sedan.

I tisdags informerade UD och Must försvarutskottet om deras bedömning av läget. Mycket intressant. Det är helt nödvändigt att Sverige bedriver underrättelseinhämtning, även genom en noga kontrollerad signalspaning.

Idag var ÖB på utskottet. Jag ställde en fråga till honom, ungefär så här:

Flera partier kräver sedan länge  en rejäl utbyggnad av fast militära resurser på Gotland. Man har föreslagit en uppbyggnad av kvalificerat luftvärn med lång räckvidd, och med "kustmålsrobotar". Man vill se markförband med tung materiel grupperat på Gotland. Ett parti vill stationera en bataljon där, ett annat pratar om en halv brigad... Alla gotlänningar ska erbjudas hemvärnsutbildning osv.

Jag har nöjt mig med att instämma i att ett ökat fokus på Gotland kan behövas, men hållit öppet för på vilket sätt detta kan ske. Visst kan personal och materiel som idag finns på fastlandet flyttas över till Gotland, men kanske kan man komma långt inom nuvarande grundorganisation med ett flexibelt uppträdande och med t ex en förstärkt övningsverksamhet för marin och flyg.

Frågan om ökade luftvärnsresurser är aktuell och bör nu noga prövas, vad ska anskaffas och var ska det lokaliseras.

Jag noterar att försvarsmakten och ÖB i sina perspektivplaner och budgetunderlag inte alls föreslagit att fasta militära resurser bör flyttas till Gotland. Hur ser ÖB på detta?

ÖB svarade kristallklart att det stämmer, försvarsmakten vill inte omlokalisera fasta resurser till Gotland. Försvaret ska ju vara rörligt och insatsberett och kunna sättas in där det behövs när det hettar till.

Så här entydigt uttrycker sig Överbefälhavaren i en färsk TT-intervju:

"Något fast försvar på Gotland behövs inte, enligt ÖB.
– Man ska plocka dit resurser, även militära, med hänsyn till hur saker och ting utvecklar sig, det vill säga olika operativa beslut med hänsyn till händelseutvecklingen. Jag står fast vid att om man väljer att lägga sakerna i korgen, så är det att binda ena handen på ryggen.
Det ska inte vara fast alltså?
– Det ska inte vara fast, säger Sverker Göranson, som säger att försvaret har ”mycket god kontroll på skeendet och utvecklingen”.

Var kommer nu försvarsberedningen att landa? Ja, det får vi se, och min bedömning är som sagt att det kan behövas ett ökat fokus på Gotland. Jag har ju noterat de tydliga kraven från FP, KD, S och SD - och från flera försvarsbloggar och äldre militärer och ledarsidor - och har respekt för dem. Men jag har också en mycket stor respekt för vår försvarsmakt och för de bedömningar som den och ÖB gör.

Det är uppenbart att försvaret har knappt med budgetutrymme för sin personalförsörjning och för materielinköpen. Att ovanpå detta lägga ned befintliga fasta resurser på fastlandet och bygga upp dem på Gotland skulle föranleda betydande kostnader, vilka naturligtvis måste prövas mot behoven jag just pekade på.

Här också några länkar med mina kommentarer kring Ryssland/Ukraina, försvarsbudget och Sveriges mycket viktiga militära samarbeten med demokratier i vår omvärld:

DN, Dagens eko, Expressen, SvT

 

tisdag, mars 04, 2014

MP är ett extremt parti!

Jag skrev denna debattartikel på SvD Brännpunkt hösten 2012. Den är högaktuell idag vad gäller försvaret, men i lika hög grad vad gäller Sveriges industri och jordbruk!

Peter Rådberg (MP) diskuterar försvars- och säkerhetspolitik på Brännpunkt 23/10 och skriver bland annat följande: "Därför bör Sverige verka för en radikal svensk och global nedrustning, och för att resurser som idag förslösas på militär rustning omfördelas till insatser som kan förebygga krig och konflikter."
I Miljöpartiets program finns detta statement: "Det militära försvaret ska på sikt ställas om till ett ickevåldsförsvar, som både kan göra insatser mot ickemilitära hot, hantera konflikter och föra ickevåldskamp vid ett eventuellt angrepp. På sikt ska det militära försvaret helt avskaffas."
Miljöpartiet gör anspråk på att vara regeringsfähiga, trots en energi- och utsläppspolitik som skulle driva svenska industrier utomlands, trots en extrem jordbrukspolitik som skulle driva jordbruk och livsmedelsindustri ur landet och trots en försvars- och säkerhetspolitik som skulle skapa ett vakuum av osäkerhet i Norden.Miljöpartiets extrema positioner bör granskas noga, eftersom de skulle utsätta Sverige, miljön och försvaret för svåra påfestningar.
Centerpartiet är det moderna miljöpartiet som driver på utvecklingen för en bättre miljö i Sverige utan att ersätta svensk miljövänligare produktion med import från industrier och jordbruk i andra länder som är mer miljöstörande, och som står upp för att svenskt försvar behöver stärkas istället för att försvagas.
STAFFAN DANIELSSON (C)
riksdagsledamot 
 

söndag, mars 02, 2014

Dialog med Anders Borg om svenskt jordbruk

Finansminister Anders Borg, som jag har respekt för, har i några intervjuer i Land Lantbruk givit sin syn på det svenska jordbruket. Jag har kritiserat delar av vad  han sagt både den 21 februari och den 28 februari samt citerats i tidningen Land Lantbruk, och i Expressen.

Min reaktion på facebook efter finansministerns 28 feb-uttalande var det här: "Först beslutar riksdagen om världens strängaste djurskyddslag, vilket ger dyrare mat. Sedan säger finansministern idag i Land Lantbruk att importmaten behövs och behöver öka eftersom maten annars blir för dyr...Jag saknar ord!"

LRFs ordförande har också kritiserat Anders Borgs första uttalanden i Dagens Industri och där han Anders Borg nu svarat, "jag stöttar visst bönderna"...

Utan att strö onödigt mycket salt i finansministerns sår vill jag ändå i några korta punkter visa på varför hans påstående tyvärr är rätt ihåligt. Detta behöver faktiskt redas ut innan vi tillsammans kan återgå till att utforma en offensiv allians- och riksdagspolitik för att göra det svenska jordbruket mer konkurrenskraftigt.

1. "En storskalig grundproduktion utgör basen för näringen, för många kan det också bidra till kostnadstäckning, men för ett mer livskraftigt lantbruk krävs att den växande efterfrågan på kvalitet fångas."

Kommentar: Rätt märkliga formuleringar. Jag skulle använt uttrycket "en effektiv livsmedelsproduktion". Anders Borg tycks fortfarande endast se den svenska livsmedelsproduktionen som något som för "många kan bidra till kostnadstäckning"...(inget tal om vinst här, inte)..Han tycker heller inte att en miljö- och djuromsorgsvänlig produktion i världsklass enligt den svenska modellen räcker till utan det behövs ändå mer..han exemplifierar sedan med "närodlat" (!), gårdsbutiker och "kött som man vet varifrån det kommer" som något som varje bonde med självaktning borde satsa på..

2. Sedan skriver Anders Borg så här: "Precis som andra företag är jordbrukets konkurrenskraft också avhängigt skattevillkoren. Alliansen har genomfört flera förbättringar för företag, bland annat sänkt bolagsskatt, lägre egenavgifter, sänkt arbetsgivaravgift och reducerade administrativa bördor."

Kommentar: Om vad Borg här lyfter fram finns mycket att säga. Det är ju verkligen riktigt att konkurrenskraft på en internationell marknad kräver konkurrenskraftiga regelverk och skatter. Borg lyfter fram sänkta arbetsgivaravgifter och det är väl bra. Han nämner inte att han och M drivit fram en kraftigt höjning av jordbrukets dieselskatt med 600 miljoner kronor (långt över vad bönder i EUs övriga länder betalar) eller att hans departement motsatt sig att konkurrenskraftsutredningen ska få analysera just hur det svenska jordbrukets skattebelastning ser ut i ett EU-perspektiv eller föreslå skattesänkningar..

3. Till sist hänvisar Borg till arbete med att stärka intresset för svenska livsmedel, nationellt och internationellt och återkommer än en gång till vikten av "kvalitet och högt konsumentvärde"..

Kommentar: Det är helt uppenbart att Anders Borg, och även andra svenska politiker på vänsterkanten, inte tycker att "den svenska modellen" med världens strängaste miljö- och djurskyddslagar är tillräcklig, det behövs att maten är ändå dyrare genom att vara ekologiskt producerad eller förädlad i gårdsslakterier eller - mejerier, typ. Det är nischer som gäller. Jag och Centerpartiet stöttar verkligen dessa och att de är en viktig del av det svenska jordbruket.

MEN! Det är ändå skandal att svenska politiker först beslutar om strängast miljö- och djurskyddsregler i världen och sedan uttrycker att det räcker ju inte för att konkurrera på marknaden, (det behövs ännu dyrare koncept) och de kommer nog bara att räcka till en begränsad produktionsvolym, "jordbruksindustrin har ingen framtid"..  Jag menar ju att även MP-V-S-linjen att allt jordbruk på sikt ska satsa på 30-40 % lägre avkastning och 30-60 % högre pris genom att inte använda mineralgödsel eller något kemiskt bekämpningsmedel i praktiken innebär ett dråpslag mot produktionsvolym och mot livsmedelsindustrin, eftersom detta rimligen öppnar för en mycket kraftigt ökad import och för en mycket mindre svensk livsmedelsproduktion.

Även signalerna från LRF om den svenska modellens förträfflighet och förmåga på marknaden har tyvärr mattats, och ju mer kritiker mot den (t ex Naturskyddsföreningen, Krav, MP-V-S, delar av handeln osv) skymfar den med ord som "giftjordbruket" och liknande, ju svårare blir det att öka produktionen och tränga tillbaka importmaten. Naturskyddsföreningens invektiv bidrar istället i hög grad till, tror jag, att många varken köper ekologiskt (för dyrt) eller svenskt utan istället importerad mat i tanken att den knappast kan vara sämre än det ursprungsmärkt svenska. Detta är ju en total felsyn, svenska livsmedel kommer från djur som haft det bättre och från jordar som läcker mindre samtidigt som det möjliggör kretslopp, biologisk mångfald och öppna landskap och betesmarker i Sverige och jordbruks- och livsmedelsindustrijobb över hela landet.

Anders Borgs uttalanden driver fram en helt nödvändig diskussion kring detta. Om svenskt jordbruks framtid ligger i alltmer exklusiv produktion med mycket mindre volym, varför då hålla fast vid att svenska djurskyddslagar ska fortsätta att i alla delar ligga långt före de länder varifrån importen kommer? Det kan inte vara bättre för miljö och djurskydd att importmaten slår ut världens bästa mjölk-, nötkötts och grisköttsproduktion. Har dessa lagar i dagsläget bidragit till att de djur som fötts upp för svensk livsmedelskonsumtion har haft det bättre? Svaret måste rimligen vara nej eftersom en växande del av den mat vi äter (över hälften) nu kommer från djur som fötts upp med i Sverige olagliga metoder.

Min uppfattning är glasklar. Matlandet Sverige och andra satsningar för att öka andelen högförädlad mat i småskaliga- och andra former är bra, och det är också bra att marknadsefterfrågan på ekomat och olika högförädlade kvalitetskoncept kan mättas och gärna öka.

MEN! Om man som Centerpartiet och jag har uppfattningen att Sveriges goda åker- och betesmarker, i ett nederbördsrikt klimat mycket väl lämpat för livsmedelsproduktion och i en värld där behovet av ökad matproduktion är akut, i kraftigt ökad utsträckning bör användas för uthållig produktion av främst livsmedel men även energi, då behövs kraftfulla insatser för att öka konkurrenskraften. Givetvis ska dessa ske inom de ramar som WTO och EU uppställer. Våra ministrar har i regeringen drivit fram en lång rad av sådana åtgärder, även om finansministern ibland bromsar.

Men det behövs ytterligare åtgärder. Utgångspunkten måste vara att huvudkraften läggs på att stärka konkurrenskraften hos det miljö- och djurvänliga jordbruk som står för 95 % av livsmedelsproduktionen i Sverige, och som tappar mot importmaten. Istället för att som Anders Borg kasta in handduken för den svenska modellen gäller det att verkligen stå upp för den och ge den bättre förutsättningar. Jag har sedan några år arbetat för ett åtgärdspaket presenterat i detta blogginlägg och i många debattartiklar. (Jag hoppas att konkurrenskraftsutredningen läser och tar till sig detta!). 

Utmaningen för den svenska livsmedelsproduktion är så stor att jag är övertygad om att det borde tillsättas en livsmedelsberedning, typ försvars- och miljömålsberedningarna. Beredningar med de politiska partierna representerade arbetar i frågor som är av stor nationell vikt och där det finns en samsyn och där man vill uppnå så bred enighet som möjligt för inriktning, mål och åtgärder.

Jag anser, till skillnad från finansministern, att frågan om det svenska jordbruket och den svenska livsmedelsproduktionen är en sådan oerhört viktig fråga med koppling till vår dagliga föda, till försörjningen av jordens befolkning, till miljö- och djuromsorg och biologisk mångfald och kretslopp, till vår livsmedelssäkerhet i kristider samt till en levande landsbygd och en stark jordbruksnäring och livsmedelsindustri. Dessutom en fråga där utvecklingen går åt fel håll och måste vändas.

Den pågående konkurrenskraftsutredningen kommer att lämna en hel del förslag som regeringen omgående kan bereda och genomföra. Däremot kommer en del avgörande frågor att kvarstå och behöva lyftas till riksdagens partier genom att en livsmedelsberedning tillsätts. Den ska ta fram nya riksdagsmål för svenskt jordbruks- och livsmedelsnäring (de befintliga är gamla och otillräckliga), ta fram en offensiv livsmedelsstrategi och enas om en bred kraftsamling för att inom WTOs och EUs ramar öka konkurrenskraften hos jordbruk och livsmedelsproduktion. Tyvärr motsätter sig moderaterna alla dessa fyra avgörande åtgärder, och har hittills lyckats förhindra dem. Det är  t ex oerhört utmanande att trots att sju av riksdagens partier vill ta fram en offensiv livsmedelsstrategi så är moderaterna emot det och vill istället att den ska tas fram gemensamt i EU tillsammans med t ex Grekland, Spanien och Rumänien...(vilken kraft ger det det svenska jordbruket?)

Jag vill slutligen ge några exempel på vad den breda kraftsamlingen bör innebära och innehålla, utöver nya riksdagsmål och en samlad strategi. Regering och riksdag bör - inom EUs och WTOs ramar - se över regelverk (som ska förenklas ytterligare) och analysera jordbrukets beskattning i förhållande till EUs länder och minska den, samt reformera Sveriges EU-ersättningar på ett ansvarsfullt sätt, kommuner och all offentlig verksamhet ska åta sig att i första hand vid matinköp uppställa krav på god miljöhänsyn och djuromsorg och så långt möjligt närodlat och färskt, handeln ska i sina inköp helst åta sig att prioritera och exponera mat producerad med samma inriktning, miljöorganisationerna bör av miljö-, djuromsorgs och resursskäl stödja närodlad mat producerad enligt den svenska modellen parallellt med sin kampanj för ekologiskt producerat från hela världen, konsumentorganisationer bör agera sammalunda osv osv.

Men klarar inte det svenska jordbruket och livsmedelsindustrin att vända utvecklingen på egen hand. Behöver verkligen de åtgärder som jag föreslår? Min uppfattning är entydig, utmaningen för jordbruk och livsmedelsindustri att vända utvecklingen är så stor, och så svår , att utan den kraftsamling jag föreslår riskerar finansministerns framtidsbedömning att slå in. Jag anser att detta inte får ske, och min uppfattning är också att det finns en bred uppslutning i Sverige för att i så bred samverkan som möjligt göra allt som är möjligt för att stärka konkurrenskraften och ge jordbruksnäringen och livsmedelsindustrin bättre förutsättningar för att vända den negativa utveckling inom främst mjölk- och köttproduktionen som pågått sedan länge.