torsdag, juni 25, 2009

Camp Northern Light

Afghanistan är ett mycket fattigt land. Medåldern är för män och kvinnor ca 44 år. Kanske 30 procent av männen och endast 10 procent av kvinnorna är INTE analfabeter...
Enligt Gender Advisor, kapten Krister Fahlstedt, som hade en bland många andra intressanta föredragningar idag.

Orsaken till att FN vill stabilisera situationen i landet var från grunden Talibanernas kopplingar till internationell terror genom bla Al Quida. Talibanerna är oftast pashtuner, men en fundamentalistisk syn på Islam och på verkligheten.

De attackerade några flickskolor med gas, de bränner ner dem och skulle de komma åter skulle samma medeltida förtryck och livsmönster återkomma.

Den demokratiskt valda Afghanska regeringen styr landet, och ISAF-styrkornas uppgift är att stötta lag och ordning som ska upprätthållas av den afghanska armén och polisen. Den blir allt starkare, men talibanerna och kanske också andra krafter bedriver inbördeskrig genom bakhåll, överfall, vägbomder och IED:er, som kan drabba blint och orsaka massmord och förödelse.

Vägen framåt är inte att FN eller Sverige drar sig ur Afghanistan och öppnar för ett nytt förödande inbördeskrig, utan här gäller uthållighet och att inte ge efter för den fullständigt hänsynslösa krigföringen från dem som låter ändamålet helga medlen och för vilka människoliv är ingenting värt jämfört med att tvinga sig till makten.

Våra svenska soldater gör en mycket viktig fredsfrämjande insats, som en del i den ISAF-styrka som består av -tror jag - 38 länder.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,