måndag, januari 04, 2010

Heja på i Stockholm och Linköping, Centerpartiet!

Centerpartiet i Stockholms stad rör om i grytan ibland, som det gröna liberala miljöparti man är. Bra!

Jag gillar deras vision för Stockholms utveckling som inbegriper både grönytor och höghus, och det faktiska samband som finns dem emellan.

Per Ankersjö och Lukas Forslund har i två debattartiklar SvD Brännpunkt väl utvecklat detta.

Även min hemkommun Linköping är ju en storstad - med svenska mått mätt..! Även hos oss rasade för några år sedan en höghusdebatt om några sådana skulle få byggas eller ej. Antingen skulle Linköping för evärdelig tid bevaras som en stad med lågbevuxen småstadsbebyggelse som breder ut sig över alltfler åkrar och hagmarker, eller också förtätas staden genom ett visst inslag av högre hus kopplat till att fler grönytor kan avsättas.

Flervåningshus är ju faktiskt ett effektivt sätt att utnyttja marken i en stad, människor vill gärna bo centralt och att stora städer främst skulle expandera över stora landområden istället för på höjden i olika typer av flervåningshus inklusive höghus vore nog inte det bästa från reurshushållnings- och miljösynpunkt.

Hur gick det i Linköping, då? Jo, Linköpingscentern och en bred majoritet i kommunfullmäktige har accepterat högre hus varsamt placerade på lämpliga platser. Några är redan byggda och tillför stadsbilden värden, tycker jag. och jag ser gärna att det kan bli fler!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,