torsdag, januari 14, 2010

Dags för Försvarsberedningen att förnya sin omvärldsanalys!

Den stora Försvarskonferensen i Sälen närmar sig. Folkpartiledaren m fl kräver i SvD fler brigader (på fastlandet och på Gotland) och soldater, alla stridsvagnar och pansarfordon mm. ska behållas (och nya beställas), dagens JAS-plan bör alla behållas och moderniseras., mm.

Och man deklarerar: "Vi inser att ökade försvarsambitioner kan komma att kräva ökade ekonomiska ramar. Vi är i så fall beredda att fatta sådana beslut under nästa mandatperiod."

Orden "kan komma" torde vara ett av årets största understatement.

Jan Björklund krävde ungefär detsamma för ett år sedan, inför och på Sälenkonferensen. Därefter enades alliansregeringen om det nya försvarets inriktning och riksdagen fastställde detta i juni. Därefter har riksdagen också fastställt statsbudgeten för 2010, som hela alliansen stod bakom för några veckor sedan.

Innan bläcket på beslutet hunnit torka återkommer Fp med samma krav igen, och några till. Här gäller det att hänga med i svängarna.

Jag gläds över att Fp nu menar att dagens flygvapen behövs. Försvarsberedningen föreslog för något år sedan att antalet flygplan "i väsentlig grad" borde reduceras. Min utgångspunkt då var ungefär den som Fp har nu men kanske inte hade då.

Jag tycker alltså att Fp börjar i fel ända genom att först ta ansvar för en ny inriktning för försvaret och sedan i detalj kräva stora förändringar på punkt efter punkt.

Försvaret av Sverige är mycket viktigt och förtjänar en öppen och bred debatt. Först gäller det att göra en omvärldsanalys, och jag instämmer i att Rysslands utveckling de senaste åren inger oro. Försvarsberedningens lackmustest visar på rött.

Därför bör den vilande Försvarsberedningen aktiveras och göra en förnyad omvärldsanalys. Finns en bred samsyn kan denna även innefatta en analys över Sveriges bi- och multilaterala samarbeten och deras utveckling i enlighet med försvarsberedningen enhälliga förslag får två år sedan, och i enlighet med centerstämmans beslut i våras.

Jag har också under de senaste åren diskuterat Sveriges försvarsbudget i procent av BNP i relation till andra länder, och konstaterat att den relativt t ex de nordiska länderna har sjunkit. Detta och omvärldsutvecklingen indikerar att den kan behöva förstärkas.

Först därefter kommer vilka effekter som dessa analyser kan få för försvarets inriktning i olika avseenden. Centerpartiet står fullt ut bakom riksdagens försvarsbeslut vad gäller inriktning och budget men är självfallet berett att diskutera förändringar allt eftersom omvärlden och verkligheten förändras.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Måste en kommissionär ha varit statsråd?

Centerpartiet tillbakavisar nu Dagens Ekos uppgifter om tillsättandet av EU-kommissionär. Det är bra.

Samtidigt vidimerar man att regeringen enats om att den nya svenska kommissionären måste ha varit statsråd. I och med detta bortföll naturligtvis Lena Ek som kandidat.

Det är absolut ingen självklarhet att en kommissionär måste ha just den bakgrunden. Jag kollade lite på den nya kommissionens bakgrund. Många har varit ministrar, det stämmer, men många - 9 st tror jag - har inte varit det. De har istället som Lena haft en bakgrund högt upp i politiken och i Europaparlamentet, de kan ha varit diplomater eller kommer från näringslivet.

Det intressanta är således diskussionen innan statsrådskravet uppställdes, och jag beklagar att centerpartiet uppenbarligen fick vika sig i den helt avgörande formfrågan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,