fredag, november 17, 2006

regeringen föreslår - jag kanske röstar ja...

Med lite aktuell touch en synpunkt på hur partiers samregerande kanske inte bör gå till.

Regeringen lägger ett förslag, förankrat i alla partier. Det kan finnas skönhetsfläckar som bör justeras, givetvis, vilket ska ske i första hand i regeringens beredning av sitt förslag och i andra hand i utskottets behandling av förslaget i riksdagen.

Miljöpartiet drev förra mandatperioden ofta sina frågor parallellt i både förhandlingar med regeringen och genom utspel i media. Oftast genom en företrädare för partiets förhandlingslinje, ibland någon eller några enskilda ledamöter som gjorde utspel. Det är ett sätt att se på hur man förtroendefullt samarbetar.

Skulle partier i den samspelta Alliansen frekvent börja ägna sig åt åt sådana parallella strategier där t ex enskilda riksdagsledamöter ställer sina egna villkor för att rösta än si, än så så kan den här resan bli gungigare än vad den behöver bli.

Med en gemensam borgerlig värdegrund och inför ansvaret att finna gemensamma lösningar utifrån valmanifest och i andra frågor utgår jag ifrån att det bara blir i verkligt besvärliga frågor där vår spänstiga inre dialog ev. behöver kombineras med offentliga villkor och krav i olika mediautspel.