fredag, maj 04, 2012

Centerpartiets migrationspolitik - kritik av mig

Jag försöker ju att länka till artiklar och inlägg som ger mig stöd, men även till några som kritiserat värst.
Jag har missat att länka till denna artikel på SVT debatt, där vår migrationspolitiske talesperson, riksdagsledamot Fredrick Federley, och riksdagsledamot Abir al-Sahlani ger Centerpartiets syn på Centerpartiets migrationspolitik och på de ensamkommande under 18 år och på åldersfrågan.

Artikeln tillför en hel del fakta i frågan.

Några formuleringar får jag nog tolka som rätt bister kritik av bl a min debattartikel; "Frågan om ådersbedömning av ensamkommande barn och ungdomar har väckt en debatt som i vår mening, och utifrån vår värdegrund, har hamnat oproportionerligt och olyckligt snett. En del debattörer vill använda sig av felbedömningar av barn och ungdomars ålder för att få gehör i sin argumentation om att ta emot färre antal ensamkommande barn och ungdomar."

Eller också, förhoppningsvis, syftar man på SD-debattörer.

Jag står ju bakom Sveriges öppna och generösa invandrings- och flyktingpolitik.

Jag vill ju, som framgått av mina tidigare inlägg, få en bättre åldersbestämning så att vuxna personer kanske betydligt över 18 år, inte klassas som barn under 18 år. Det handlar om rättvisa och likabehandling, och om hänsynen till barn och personal på boendena.

Huvudsyftet är just detta. Om det sedan skulle få bieffekten att en lite mindre andel av ensamkommande under 18 år söker sig just till Sverige av EUs länder ser jag inget dramatiskt i det, andelen är ju så hög i utgångsläget.

Och min övertygelse är att om inte relevanta frågor inom ramen för en fortsatt öppen och generös svensk invandrings- och flyktingpolitik kan diskuteras inom de etablerade partierna så riskerar på sikt endast ett parti att gagnas av detta, och t o m kan en frånvaro av debatt på sikt hota den breda uppslutningen bakom denna politik.