söndag, april 29, 2012

Staffan Danielsson´- frihetskämpe eller mörkerman?

Jag har skrivit en sansad debattartikel om vikten av att respektera åldersgränsen 18 år när ensamkommande kommer till Sverige, och att eftersträva en rimlig samsyn med t ex våra nordiska grannländer om hur åldern kan bestämmas i tveksamma fall.

Jag har fått betydande stöd men också kraftig kritik för att "tassa i de bruna jaktmarkerna" osv. Detta tar självfallet särskilt hårt om det kommer från tidningar och människor som jag respekterar.

En kritik som förts fram av några ledande centerpartister är att det handlar ju inte bara om denna artikel i sig, jag har ju "fiskat i grumliga vatten i andra frågor tidigare", ungefär.

Jag har ett brett samhällsintresse, inte minst om principiella etiska och andra frågor.

Visst är min uppfattning i en del av de frågorna i minoritet, och det är väl också därför jag diskuterat dem, att jag har en åsikt och vill påverka.

Jag har självfallet uppfattningen att min ståndpunkt i var och en av de här frågorna må ifrågasättas av andra men att ingen av dem har minsta koppling till att inte respektera andra människor eller grupper.

Döm själv och kommentera gärna för dialog, här kommer de frågor som några anser vara besvärande för mig:

* Motion om centrala riktlinjer i offentligt finansierad verksamhet som skola och barn- och äldreomsorg för att man inte ska dölja ansiktet för varandra (vare sig med t ex burka eller rånarluva, alltså).

I detta blogginlägg har jag motiverat mig och givit fler länkar. Upphovet till motionen var när 15 skolor i stockholmsområdet tillskrev någon central instans och ville ha centrala riktlinjer istället för att varje gång frågan kom upp behöva göra en prövning som ändå nog landade i att ansiktet inte ska döljas i dessa sammanhang. Detta menar jag egentligen är rätt okontroversiellt, jag tycker att det är rimligt att från statens sida vara tydlig i vad som ska gälla i denna fråga i dessa sammanhang.

Jag skrev också att "det bör utredas om dolda ansikten ska accepteras i t ex köpcentra och på offentliga kommunikationer." Här kan jag förstå kritik mot mig för att gå för långt, och här har jag också tagit till mig av kritiken och backat från detta utredningsförslag.

* Jag har motionerat om att pojkars integritet och rätt till att själv bestämma - vid myndig ålder - om man vill operera bort förhuden, s.k omskärelse.
Jag anser inte att "föräldrar äger sina barns kroppar" och jag anser inte heller att Gud (eller evolutionen) så har misslyckats med sin skapelse att könsorganet måste rättas till genom bortoperation av den skyddande förhuden. Här en länk.

* Jag stödde Kd när riksdagen gav homosexuella rätt att ingå äktenskap.

Mitt motiv var likt Kd att begreppet äktenskap sedan urminnes tid avsett relationen mellan man och kvinna. Vårt förslag var istället att homosexuella och heterosexuella ingår samma civilrättsliga giftermål, och att sedan begreppet äktenskap kan fortsätta att användas som tidgare av t ex de kyrkor som så önskar.

* Står jag bakom rätt till vård för "papperslösa" på samma villkor som för de med medborgarskap?

Sverige ska självfallet uppfylla alla internationella förpliktelser för människor som uppehåller sig illegalt i Sverige när de blir sjuka. Vi ska ge vård och då ska vi inte efterforska deras uppehållstillstånd, som ju inte finns. Ofta har de fått avslag och ska lämna landet men stannar ändå kvar.

Jag kan även här tycka att det är en likabehandlings- och rättvisefråga mellan de som respekterar ett avvisningsbeslut och lämnar landet, och de som inte gör det utan stannar kvar och gömmer sig.

Om de "papperslösa" ska ha tillgång till samma vård som "skattebetalarna" eller begränsat i vissa avseenden tycker jag att man kan diskutera. Nu har en uppgörelse träffats mellan alliansen och Miljöpartiet och jag kommer att stödja den.

* Rätt till dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede

Jag tycker att denna möjlighet under sträng kontroll borde utredas, och jag har motionerat och interpellerat till socialminister Göran Hägglund.

* Bedövning av djur vid religiös slakt med urgamla metoder (halal och kosher)

Idag får inom EU slakt utan bedövning ske genom att halsen skärs av utan bedövning, en urgammal metod som säkert var den bästa för flera tusen år sedan. Idag vet vi att djuren lider kort och intensivt om detta sker utan bedövning och jag vill att det införs ett krav på bedövning av djurskyddsskäl.

Ja, så här är mina uppfattningar i ett antal viktiga och svåra frågor.

Står jag för min uppfattning utifrån en humanistisk människosyn med respekt för människors integritet och självbestämmande?  Eller tassar jag i grumliga vatten där helhetsbilden är lite mörk.

Min bild är ju den första. Väldigt trist om några skulle landa i den andra.

Men OK, då behöver vi verkligen ha en fortsatt dialog, välkommen att kommentera!

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/etik"rel="tag">etik, http://bloggar.se/om/moral"rel="tag">moral, http://bloggar.se/om/staffan+danielsson"rel="tag">staffan danielsson, http://bloggar.se/om/politik"rel="tag">politik, http://bloggar.se/om/centerpartiet"rel="tag">centerpartiet, http://bloggar.se/om/ensamkommande"rel="tag">ensamkommande, http://bloggar.se/om/burka" rel="tag">burka, http://bloggar.se/om/omsk%E4relse"rel="tag">omskärelse, http://bloggar.se/om/pappersl%F6sa"rel="tag">papperslösa, http://bloggar.se/om/d%F6dshj%E4lp"rel="tag">dödshjälp, http://bloggar.se/om/%E4ktenskap"rel="tag">äktenskap

Ohly: Att jämföras med Breivik, det får man tåla.

Lars Ohly är ju inte vem som helst, och hans korta twitterbudskap kring min debattartikel i DN om ensamkommande och vikten av någorlunda korrekt ålder belyser väl "härskartekniken" mot var och en som lugnt och sakligt vill resonera kring någon del i invandrings- och flyktingpolitiken som kan behöva förändras i någon riktning.

Kom först ihåg att SvDs ledarskribent Sanna Rayman anser artikeln som "alltigenom seriös och försiktig". Och att Expressen i en huvudledare anser att "Danielsson pekar på en debatt vi behöver" och för fram nya aspekter på vikten av att barn under 18 är just det. Även Widar Andersson i Folkbladet resonerar i samma riktning

Hur reagerar då en f.d partiledare för Vänsterpartiet?

Här är hans första tweet om min artikel:

"Lars Ohly@OhlyLars
”Jag är inte rasist, men..." Centerpartist bekräftar rasisternas verklighetsbeskrivning. Fy fan."

Sedan skriver jag min Newsmillartikel om att P3-programmet Tankesmedjan kallar mig psykiskt sjuk och borde undersökas som Breivik.

Lars Ohlys kommentar blir denna:
Centerpartisten Staffan Danielsson fiskar i grumliga vatten och blir överraskad av att få kritik.

Underförstått att lite kritik som den i P3 får man ju tåla om man gått över alla gränser. Inte en antydan om att kritiken gått för långt när man jämför mig med Breivik och att min psykiska hälsa borde kontrolleras innan jag får yttra mig.

Jag tycker att Lars Ohlys båda tweets är utomordentligt anmärkningsvärda.

Det är alltså enligt Ohly-dogmen fullkomligt ointressant om en del ensamkommande under 18 år istället är betydligt över 18 år för detta får inte diskuteras om Sverigedemokraterna redan har gjort det.  Och väljer man ändå att göra det så får man tåla "lite kritik".

I det ganla Sovjet fanns det ju alltid bara en sanning i alla frågor och den som ifrågasatte den fick tåla lite kritik. Men så ska vi inte - menar jag - ha det i Sverige.I ett öppet och demokratiskt samhälle är det en kungsregel att fritt få ha en dialog kring viktiga frågor.