lördag, september 17, 2011

SvD om Centerns Nybyggarland

Jag har ju stuckit ut huvudet och kritiserat partistyrelsens förslag om "Nybyggarlandet Sverige". Jag har bloggat och skrivit på Newsmill, vilket 2 andra centerpartister också vågat göra utifrån ett kritiskt synsätt.

Detta har orsakat massor av kommentarer på främst Newsmill, en del otrevliga men faktiskt många som sakligt diskuterar både Nybyggarlandets visoner och vår kritik.

Jag är alldeles övertygad om att vi i Sverige - och i vårt modiga öppna och (social)liberala Centerparti - måste öppna upp för att det ska bli OK att ställa och diskutera frågor på detta område som även kan vara ifrågasättande och kritiska i olika delar, frågor som en hel del människor går och bär på.

Förhoppningsvis kan dialogen göra att frågetecknen ofta rätas ut och politiken blir bättre förankrad, och skulle frågorna någon gång ha poänger kan detta ju också påverka politiken.

Jag har all respekt för partistyrelsens vilja att vara visionär och självfallet har programmet goda principiella poänger om vikten av öppenhet över gränserna och värdet av både flyktingmottagande och arbetskraftsinvandring. Däremot står jag fast vid den kritik jag framfört, att programmet tar ut svängarna fär mycket och inte relaterar visonerna till den verklighet vi nu lever i, med ett stort utanförskap och hög arbetslöshet, framförallt för särskilda grupper.

Jag har fått mycket få kommentarer - vare sig bu eller bä - från aktiva centermedlemmar och förtroendevalda och vet inte rikigt hur jag ska tolka det. Innebär det en stor kyla för att jag är fel ute i denna debatt och borde låtit bli?

Jag skulle nog tro det.

Men återigen, jag är självfallet för en öppen och generös politik både vad gäller flyktingmottagande och arbetskraftinvandring. Men detta innebär inte att Sverige som världen ser ut kan öppna sina gränser väsentligt mer än t ex övriga EU-länder, eftersom det är så många miljoner människor som i så fall skulle söka sig till Sverige.

Sverige tar ju nu emot nära en tredjedel av de ensamkommande flyktingungdomar från främst Afghanistan som anländer till 11 jämförda EU-länder. Att komma hit innebär en lång och kostsam resa som självfallet inte många ungdomar i Afghanistan kan göra. Det finns säkert hundratusentals till i samma belägenhet som de som lyckas komma hit, och som vi också har ett ansvar att hjälpa.

Huvudspåret måste vara, tycker jag, att sätta in insatser i Afghanistan för människorna som har det svårt.

Därför är det relevant att kunna diskutera hur vi på bästa sätt ska kunna agera i denna svåra situation, och att även kunna ställa frågan om det är rimligt att Sverige i längden klarar att ta emot en så stor andel av de som kommer till EU.

Jag har inte svaret på dessa frågor, och självfallet ska Sverige alltid respektera FNs flyktingkonvention och våra egna regelverk inom ramen för detta. Det jag försöker göra är att bryta mark för en mer öppen och saklig dialog i dessa viktiga frågor än som idag är "tillåten". Och jag gör det i övertygelse om att öppnar vi inte för detta så gagnar det i längden just de invandringskritiska krafter som vi alla hoppas ska försvagas.

Jag tror också att det är till fördel för debatten på vår stämma att det redan innan har förts en dialog. Jag tror att debatten på stämman blir bättre, och jag hoppas att stämman kan samla sig till ett bra beslut, vare sig det innebär fördjupning och återemittering till kommande extrastämma eller något annat.

Uppenbarligen är de konkreta att-satserna en sak, medan brödtextens visoner är något annat.

Jag vill också säga att jag uppskattar Fredrick Federley som en skicklig och engagerad politiker, och jag uppskattar hans sätt att diskutera dessa frågor med mig och andra. Han har en vision, men också en lyhördhet för kritik och en respekt för oss som vågar ge uttryck för den.

Svenska Dagbladet ger också uttryck för den kritik jag har fört fram, och Fredrick kommenterar den på sin blogg. Han har också skrivit två debattinlägg på Newsmill, här och här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,