fredag, december 22, 2017

Finansministern - Sök er till ett annat land...

Finansminister Magdalena Anderssons entydiga uttalanden i Dagens Nyheter igår är dramatiska och förtjänar verkligen att uppmärksammas. Aftonbladets rubrik säger väl allt: "Sök er till ett annat land".
Det uttalandet för några år sedan hade orsakat ett ramaskri och stämplats som rasistiskt. Hittills har jag inte sett så många reaktioner annat än på sociala medier, vi får väl se.

Socialdemokraternas 180-gradersvändning från Stefan Löfvens "Mitt Europa bygger inga murar" är nu cementerad och en bred riksdagsmajoritet med ca 70 % från M, S och SD torde stå bakom dagens EU-anpassade migrationspolitik.

V och FI och egentligen också MP (trots att de agerar tvärtemot i regeringen) vill återgå till migrationspolitiken före hösten 2015 medan C, L och KD vill göra det på endast några punkter, framförallt genom att ensamkommande tonåringar snarast ska kunna ta hit sina föräldrar och syskon sedan de fått uppehållstillstånd samt att särskilt/synnerliga skäl åter ska införas som asylgrund. (I övriga EU gäller inte detta, vad jag vet).

Jag tycker att regeringen skickar dubbla signaler, dels föreslår man en sorts "amnesti" för många tusen tonåringar och vuxna som har fått avslag på sina asylansökningar (vilket skickar starka signaler till flyktingsmugglana) samtidigt som finansministern nu säger vad hon säger.

Det jag har sagt sedan 2012 är att Sverige som litet land i EU, och där fri rörlighet råder mellan Schengenländerna, måste anpassa sin migrationspolitik till övriga EU-länders. Min uppfattning är densamma idag, till skillnad från alla de som svängt 180 grader.

Jag vill att Sverige driver på så att EUs migrationspolitik blir mer generös och att Sverige och EU kraftigt ökar sina insatser för den väldiga majoritet av flyktingarna som utan resurser finns i inbördeskrigens närområden och i flyktingläger där FNs resurser ofta sviktar allvarligt.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5V6xz1/magdalena-andersson-sok-er-till-annat-land

torsdag, december 21, 2017

Är Magdalena Andersson rasist?

Mantrat under migrationsdebatten fram till 2015 var ”alla människors lika värde”.  Därför var den som menade att Sverige måste anpassa sin migrationspolitik i EU-riktning främlingsfientlig.

Idag är det ett annat ljud i skällan. 

Det här säger nu finansminister Magdalena Andersson i Dagens Nyheter idag. Hade hon sagt det 2013 hade hon stämplats som rasist, typ.

”Vi kan inte ha ett större asylmottagande än vi klarar av att hantera. Det blir inte bra för de människor som kommer hit och det blir inte bra för samhället i stort heller”.

”Det är inte hållbart att Sverige tar ett oproportionerligt ansvar jämfört med andra europeiska länder”.

”Det är inte lämpligt att Sverige har ett mycket högre mottagande än andra europeiska länder”. 

”Vi måste säkerställa att vi aldrig mer hamnar i en sådan situation som vi var i hösten 2015”.

Vi var några stycken som redan 2013 menade att Sverige som litet land i norra Europa inte kunde ha en migrationspolitik som var betydligt mer generös än övriga EU-länders. Det verkar som om de flesta, som då tyckte att vi var närmast rasister, inte ännu har begripit hur hudflängda och uthängda vi faktiskt blev. 

Så någon upprättelse lär vi inte få hos så många. Vi hade kanske rätt, så här i efterhand, men vi var illojala mot gällande partilinjer hos 7 partier och det får ingen vara i vårt land där man ska tycka rätt lika, helt enkelt.

De som med hänvisning till ”alla människors lika värde” (en sanning, javisst) ansåg sig mera goda och humanistiska än de rätt onda som ansåg att det fanns gränser för vad Sveriges resurser mäktade med...

Jag inser när jag skriver detta att det inte är konstruktivt att älta det som varit, jag slutar än en gång med det...och ser framåt.

Är Magdalena Andersson då rasist? Var de som hävdade EU-anpassning i migrationen främlingsfientliga? 

Nej, inte alls,nödvändigtvis. Några kanske var det, men håll isär dem från oss andra som är goda, men realistiska, humanister.

Måtte vi framåt i tiden kunna diskutera komplicerade samhällsfrågor utan att så gripas av känslor att vi stämplar medmänniskor som det ena eller det andra när det inte finns någon grund för det. https://www.dn.se/nyheter/politik/integrationen-fungerar-inte-som-den-ska/

onsdag, december 20, 2017

IP-debatt med justitieministern - Terrorn mot minkfarmare måste stoppas!

Som sagt i ett annat blogginlägg, jag har julspurtat med 4 interpellationsdebatter idag i riksdagen.

Här en länk till protokoll och web-TV.

En allvarlig och viktig interpellation till justitieminister Morgan Johansson handlade om den terror som en liten grupp djurrättsaktivister utsätter en minkfarmare utanför Falkenberg för genom intrång och demonstrationer på gården och vid familjens bostad, dag som natt, vardag som helgdag.

Jag krävde skyndsamma åtgärder, att en utredning skulle tillsättas, att man ska kunna upprätta en tillfällig skyddszon på några km runt bostad och företag dit aktivister och demonstranter inte får komma för att utöva sin terror, samt kraftfullare bötesstraff .

Justitieministern var tyvärr lite passiv, tycker jag, och tveksam till att tillfälligt kunna begränsa den väldigt generella demonstrationsrätten, tyvärr. Dock ska polisen föreslå åtgärder och jag hoppas de lyssnar på debatten. Morgan Johansson lyfte möjligheten till kameraövervakning och snabbare polisinsatser, det vore ju bra.

Här nedan det mesta av vad jag sa:

"Jag beskriver i min interpellation den terror en enskild minkfarmare och hans familj utsatts för 12-13 gånger de senaste månaderna, dag som natt, vardag som helg.

En ledande kraft bland de djurrättsaktivister som nu terroriserar en enskild minkfarmare utanför Falkenberg delade en länk till en Facebooksida som vill stoppa minkfarmen utanför Falkenberg i ett debattforum som heter Politisk Allmändebatt. Denne person hade som sin profilbild ett citat som sa att det är rättfärdigt att döda de forskare som arbetar med djurförsök om det är enda sättet att stoppa försöken. 
Denne person är ledande bland de som utöver terror mot företagaren och hans familj utanför Falkenberg. Han är tidigare straffad och dömd till fängelse, han har nu kontaktförbud men är alltjämt pådrivande i att bl a skjutsa de som gör intrång på gården dag som natt, vardag som helg.

Tidningen Land Lantbruk har de senaste månaderna i ett antal artiklar beskrivit de trakasserier och den fysiska och psykiska terror som de återkommande besöken, dag som natt, vid gården och bostaden har inneburit. Ibland kommer enstaka personer, ibland flera tiotals. Ibland är de maskerade, ibland inte. Ibland använder de sig av högtalare, vilket har skrämt djuren.
En lördagskväll under hösten kom ett tjugotal personer till gården. De tutade utanför bostaden, använde sig av sirener och bjällror och krävde att Niclas Pettersson skulle komma ut. Bara sönerna var hemma.
De ringde efter hjälp, inkräktarna vägrade att lämna gården och handgemäng utbröt. Niclas Pettersson fick ett knytnävsslag i ansiktet och blev sprejad med rödfärg. Dagen efter återkom demonstranterna och kedjade fast sig. På Instagram har en av demonstranterna lagt ut en bild på ett skelett som dinglar i en galge med texten Niclas (f d minkfarmare).
På facebook finns flera sidor med hot och hat mot företagaren och hans verksamhet. Facebook stänger inte ned sidorna. (Hur kan detta få fortgå, justitieministern?).

Det jag beskriver är oerhört allvarligt och handlar alltså om ren och skär terror mot en småföretagare och hans familj. Staten måste reagera mycket starkare mot detta än vad som hittills skett.

Jag tycker att det är beklämmande hur lite polisen kan göra för att skydda företagaren med familj.

Är verkligen en minkfarm på landet en allmän plats som demonstranter upprepade gånger dag och natt kan uppehålla sig i närheten av för att demonstrera?
Är det i en rättsstat verkligen acceptabelt att en företagare kan tvingas till att upphöra med sin verksamhet genom upprepade hot och trakasserier mot denna verksamhet och mot företagarens familj?
Är verkligen ett djurstall på landet i närheten av en bostad en allmän plats där rätten att demonstrera alltid gäller?

Borde det inte, i situationer där trakasserier och demonstrationer sker mot ett enskilt småföretag och en enskild familj på ett uppenbart djupt påfrestande sätt, såväl fysiskt som psykiskt, vara möjligt för polis eller domstol att inrätta en temporär frizon på några kilometer där besöksförbud gäller det fåtal personer som ägnar sig åt att försöka ta lagen i egna händer? Och skulle överträdelse ske måste kraftiga bötesstraff utdömas?Nu handlar det om en enda, eller ett fåtal, minkuppfödare. I morgon kan det handla om andra lantbruksföretagare som producerar till exempel ägg, grisar eller mjölk.
Därför är det så viktigt att utifrån det konkreta exempel som jag redovisar utreda hur polis och domstol ska kunna ges starkare befogenheter när enskilda småföretagare och enskilda familjer – människor av kött och blod – drabbas av militanta aktivister som demonstrerar och gör intrång oerhört nära arbetsplatser och bostäder.
Sverige är ett land som med lag ska styras och där det i sista hand är riksdagen som fastställer hur till exempel djuruppfödning får bedrivas, inte aktivister som försöker tvinga företagare att sluta med sin verksamhet.
1.    Hur ser ministern på allvaret i den situation jag har beskrivit, där en företagare och hans familj har drabbats?
Jag måste säga att svaret är passivt och lamt, jag hör ingen upprördhet och handlingskraft för att skydda företagare och familj mot de upprepade trakasserierna och terrorn kring djurstallar och familjens bostad. 
Om inte våra lagar och regler skulle medge att företagaren och hand familj fredas från attacker och besök och trakasserier så måste de ändras. Resultatet får inte bli att de som terroriserar segrar genom att företaget tvingas i konkurs eller läggs ned.

Jag har respekt för att det finns olika uppfattningar om hur uppfödning av mink för pälsproduktion ska ske, eller om den ska förbjudas. I en demokrati diskuteras frågan och avgörs i sista hand genom beslut i landets parlament. Vill man få ett annat beslut får man driva opinion i syfte att få majoritet för det man vill i riksdagen.

Jag har också respekt för att man kan ordna demonstrationer för att uttrycka det man vill förändra. I Sverige är till exempel yttrandefrihet, mötesfrihet och rätt att ordna möten på allmän plats genom att exempelvis demonstrera viktiga demokratiska rättigheter.

Samtidigt måste det finnas gränser för hur man får demonstrera, till exempel när det upprepade gånger både dag och natt sker nära en näringsidkares verksamhet och bostad, och i kombination med direkta eller indirekta hot och rena trakasserier.

I Sverige råder dessutom näringsfrihet, och det är alltså tillåtet att tillverka eller producera allt som inte är förbjudet. Ägnar man sig åt exempelvis minkuppfödning, vilket är tillåtet i Sverige, och följer de stränga regelverk för djurskydd och annat som myndigheterna föreskriver, ska man enligt min uppfattning inte kunna utsättas för sådana trakasserier som nu drabbar Niclas Pettersson med familj i Halland.

1.    Är vi alltså överens om att en rättsstat inte kan acceptera det terror som återkommande drabbat en enskild företagare och hans familj på landsbygden vid djurstallar och bostad?
2.    Är vi alltså överens om att dagens regeltillämpningar är otillräckliga?
3.    Och är vi överens om att en utredning skyndsamt måste tillsättas så att staten och polisen ska ges medel för att freda företagare som utsätts för trakasserier och närmast terror så att den upphör? Och att de som överträder en förbudszon ges kraftiga böter eller fängelse.
4.    Borde det inte, i situationer där trakasserier och demonstrationer sker mot ett enskilt småföretag och en enskild familj på ett uppenbart djupt påfrestande sätt, såväl fysiskt som psykiskt, vara möjligt för polis eller domstol att inrätta en temporär frizon på några kilometer där besöksförbud gäller det fåtal personer som ägnar sig åt att försöka ta lagen i egna händer?
5.    Anser ministern att dagens regeltillämpningar, som uppenbart inte kan förhindra att trakasserierna bara fortsätter, är tillräckliga?
 Avser ministern att låta utreda vilka åtgärder som bör vidtas så att staten på ett bättre sätt än i nuläget kan freda de företagare som utsätts för trakasserier och närmast terror i syfte att få dem att upphöra med sin verksamhet?
Facebookssidor kan rimligen inte få ägna sig åt hot och hat motföretagare och familjer.
Det behövs skyddszoner och kraftiga bötesstraff

Morgan Johansson - DN, Expressen och jag fiskar i grumliga vatten.

Idag har jag varit i 4 interpellationsdebatter, en med Isabella Lövin och 3 med justitieminister Morgan Johansson.

Här en länk till debatterna, både i skrift och video.

Vänsterpartisten Yasmine Posio Nilsson hade interpellerat biståndsministern om EU och bistånd. Jag passade på att informera om Vänsterpartiets ohållbara ekonomiska och skattepolitik som snart skulle föra Sverige i Kubas och Venezuelas efterföljd, utan möjligheter till så mycket bistånd.

Lars-Arne Staxäng (M) interpellerade Morgan Johansson om de förfärliga åldringsbrotten. Jag gick upp och noterade att Johansson sa som det var, det är "internationella ligor" som ligger bakom dem från t ex Rumänien och Litauen. Bra med öppenhet, ansåg jag, den borde finnas även i svensk brottsstatistik. Nej, sa Morgan, alla i ligorna kommer utifrån och återvänder, de har inte lierade med några som bor i Sverige. Tro det..

Sedan svarade justitieministern på min interpellation om brottsligheten bland svenskar och invandrare, att brottstatistik borde föras offentligt efter nationalitet samt att BRÅ åter borde analysera detta som man gjorde 1996 och 2005.

Morgan Johansson lade över ansvaret på BRÅ, men tycker uppenbarligen att BRÅ gör rätt som Inte offentliggör statistik eller gör några förnyade analyser, trots mycket hög migration sedan 2001 och ökningar av vissa brott och grövre brott.

Trots att jag tydligt hänvisade till både ledare i DN och Expressen, som delar min uppfattning, ägnade justitieministern en del tid åt att söka stämpla mig som typ främlingsfientlig. Det är väldigt trist, jag trodde vi hade kommit längre. Och uppenbarligen anser landets justitieminister att DN och Expressen är lika usla som jag.

Jag lägger in det mesta som jag sa här nedan, och länk finns till debatten ovan imorgon.

(Den fjärde debatten handlade om terrorn från djurrättsaktivister mot en minkfarmare och hans företag och hans familj utanför Falkenberg. Den får ett eget blogginlägg).

"bJag har utförligt i min interpellation redovisat bakgrunden till min kritik av att Sverige som ett av mycket få, kanske det enda, demokratiska landet i världen sedan 1994 inte redovisar statistik för brott och grova brott utifrån vilken nationalitet förövaren har. Lika stark är min kritik av att brottsförebyggande rådet (BRÅ) inte gjort någon analys av brottsligheten bland svenskar och invandrare sedan perioden 1997 till 2001, trots att migrationen till Sverige sedan dess uppgått till någon miljon människor eller mer samtidigt som enskilda grova brottstyper ökat väsentligt i omfattning.

Jag bad förra året RUT om statistik om brottsligheten kopplad till den starkt ökande migrationen. Nej, Det kunde man inte få fram, detta skulle inte medborgare och riksdagsledamöter få ta del av, enligt BRÅ.

Däremot kan brottsforskare få tillstånd att ta del av dessa uppgifter, och uppenbarligen har polisen en del uppgifter som ibland presenteras, senast förra veckan av justitieministern själv som plötsligt mycket precist angav att över hälften av de växande bostadsinbrotten i Sverige utförs av stöldligor från östeuropa, statsrådet nämnde explicit Rumänien och Litauen.

Svenska Dagbladet skrev i en faktaruta att ” Ungefär hälften av alla bostadsinbrott står internationella stöldligor för:
Källa: Polisen, Villaägarna”
BRÅ angavs inte som källa eftersom BRÅ inte anser detta vara relevant. Fullständigt häpnadsväckande.

Brå gjorde 2005 en helt annan bedömning: ”En kunskapsbaserad bild av svenskars och invandrares brottslighet är bättre än en som är grundad på gissningar och personliga uppfattningar. Avsaknad av aktuella fakta om brottsligheten bland utrikes födda och deras barn underlättar att myter skapas och befästs. En korrekt bild av problemens omfattning och utveckling torde i stället vara den bästa grunden för att analysera förhållandena och förbättra alla invånares förutsättningar att fungera väl i Sverige.”

Jag instämmer fullständigt. Att söka mörka verkligheten är kontraproduktivt, medborgarna får genom rykten och spekulationer istället ofta uppfattningen att typ nästan alla brott begås av andra än svenskar vilket självfallet inte alls stämmer.

Justitieministerns svar är försiktigt och passivt, han lastar över allt ansvar på BRÅ och avser själv att inget göra för att relevant statistik ska föras så att medborgare och riksdagsledamöter och media, och inte bara ministrar, poliser och forskare, ska kunna få ta del av den. Statsrådet har också sagt att statistik och analyser som tidigare fanns ”inte skulle tillföra kunskap med potential att förbättra det svenska samhället”.

Här är statsrådet ute på djupa vatten. Endast statistik skulle alltså få föras som ger kunskap som kan förbättra samhället. Hur vet man det? Det ansåg man sig kanske veta i DDR och andra kommunistdiktaturer. Statistik ska ju beskriva verkligheten och ju bättre vi i vår öppna demokrati känner verkligheten, ju bättre kan vi naturligtvis analysera den och utforma åtgärder för att förbättra den.

På andra samhällsområden och i andra länder är detta en självklarhet, men inte vad gäller brottsligheten i Sverige, tydligen.

Justitieministern tar på sig ett tungt ansvar när han inte vill ge BRÅ ett uppdrag att analysera brottsligheten. Jag anser att han begår ett allvarligt misstag.


Jag är häpen över justitieministerns, och BRÅs, nonchalans och vägran att dokumentera verkligheten genom statistik där brottslingars nationalitet anges. Detta görs i statistik på andra samhällsområden som en självklarhet, och i andra länder.

Morgan Johansson hänvisar till att BRÅ anser att uppgiften om nationalitet vara ”mer lämpade för forskningsstudier då de kräver djupare analyser för att vara användbara”. Vad är detta för rappakalja? Statistik ska beskriva verkligheten, sedan kan forskningen och praktiken analysera verkligheten djupare. Det är allvarligt att mörka verkligheten så att endast vissa betrodda har tillgång till den till skillnad från de som inte är betrodda, t ex medborgare, riksdagsledamöter och media.

Dessutom gör frånvaron av relevant statistik, som BRÅ så väl beskrev i sin rapport 2005, att ryktesspridning och felaktigheter sprids och förstoras.

Jag vill verkligen uppmana BRÅ, och justitieministern,  att snarast se till så att BRÅ och SCB återgår till att föra och offentliggöra relevant statistik på brottsområdet. Det ansvar man tar på sig om inte detta sker är betydande, man mörkar verkligheten för medborgarna och man bidrar till att missuppfattningar sprids och förstoras. Och man förbehåller möjligheten att analysera verkligheten för bara dem som tillåts ta del av den.

Jag står för att jag anser att både BRÅ och justitieministern begår tjänstefel när man undanhåller relevant information för medborgarna.

Det är precis lika allvarligt, anser jag vidare, när BRÅ inte längre analyserar brottslighetens utveckling med bäring på svenskar och utlandsfödda, trots att Sverige sedan 2001 haft en mycket hög migration från många olika länder och världsdelar.

Stor enighet råder idag om att det hedersvåld som tyvärr förekommer av all kraft måste bekämpas. Gruppvåldtäkter inträffar tyvärr ibland, och polisen för inte ens statistik kring dem, enligt färska uppgifter. Justitieministern har själv nu klargjort att över hälften av bostadsinbrotten i Sverige utförs av stöldligor från Östeuropa.

Att staten väljer att inte offentliggöra statistik, annat är styckevis när det passar, och inte heller analyserar brottslighetens utveckling ur alla aspekter, är djupt allvarligt. Det försämrar möjligheterna att känna till verkligheten, det försvårar för de som vill analysera den och naturligtvis kommer därför åtgärderna för att förhindra och förebygga brott att inte bli så bra som de borde och måste bli.

Och därför, justitieminister Morgan Johansson, innebär din och BRÅs ansvarslösa inställning till att färre brott kan förebyggas och förhindras.

Jag upprepar: Och därför, justitieminister Morgan Johansson, innebär din och BRÅs naiva och ansvarslösa inställning till att färre brott kan förebyggas och förhindras.


Jag kräver därför av myndigheten BRÅ och regeringen att ni snarast omprövar er passivitet och åter börjar föra och offentliggöra relevant statistik samt analyserar verkligheten utifrån hur den faktiskt är.

        g

tisdag, december 19, 2017

Asyl på svenska ambassader - C långt radikalare än MP

Utredaren Maria Ferm föreslår att EU ska välja ut ett mindre antal flyktingar utanför Europa som skulle få asyl i något EU-land. Sverige föreslås t ex ta emot 500 per år. De av världens 70 miljoner flyktingar som vill bli utvalda ska lämna in en elektronisk ansökan...
Utredaren avvisar att flyktingar ska kunna gå till en ambassad för något EU-land och få asyl den vägen. Det är inte realistiskt, typ, säger Maria Ferm.
Centerpartiets linje är som bekant att Sverige som enda EU- land borde öppna sina ambassader för asylsökande från hela världen. Jag kritiserade detta på Centerstämman 2013, jag ville att frågan skulle drivas på EU-nivå (även det avvisar alltså Maria Ferm), men stämman slog nästan enhälligt fast linjen med full kraft. Stämman stod fast vid beslutet vid stämmorna 2015 och 2017.

Jag ville 2017 att partistyrelsen skulle få i uppdrag att se över några av Centerpartiets ståndpunkter i asylfrågorna, bl a denna, som jag anser sticker ut och inte är realistiska för ett parti som vill visa ledarskap och ta ansvar för Sverige. Men stämman ansåg att inget behövde förändras. 
Miljöpartiets utredare är alltså långt, långt ifrån så radikal som Centerpartiet ifråga om att Sverige ensamma ska öppna sina ambassader för asylsökande världen över.

Följderna om Centerpartiet skulle lyckas att driva igenom sin linje är rimligen oöverskådliga, köerna på många ambassader skulle vara mycket långa och antalet som skulle vilja få asyl i Sverige skulle rimligen handla om många hundratals tusen, kanske miljoner.

Min förhoppning är alltjämt att Centerpartiet snarast ser över och ändrar bl a denna ståndpunkt, skulle den komma upp till diskussion i samhällsdebatten är den enligt min mening inte möjlig att försvara.

(fotnot: Här är partistyrelsens svar på min motion från 2015: ""Vid partistämman i Karlstad beslutade Centerpartiet att verka för att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands. Partistyrelsen medger att det i områden där det råder krigstillstånd skulle medföra betydande svårigheter att hantera asylärenden på ett säkert sätt. Om det ens är möjligt att hålla ambassaden öppen. Samtidigt finns goda skäl att öppna möjligheten att söka asyl på ambassader i länder där sådan verksamhet kan bedrivas på ett säkert och rimligt sätt.")

(tillagt den 5 jan 2018: Att jag skrev mitt inlägg beror ju enbart på att jag anser att Centerpartiets krav sedan 2013, kanske lite tidigare, att Sverige som väl enda land i världen ska öppna sina ambassader för de av världens flyktingar som kan och vill ta sig dit och ansöka om asyl i Sverige enligt samma regler som om de tagit sig till Sverige, är orealistiskt. Ett parti med starkt ledarskap och som vill regera Sverige kan inte bjuda på sådana självmål. Jag är med på att vi kan driva att EUs länder tillsammans borde öppna upp för flyktingar att kunna söka asyl på ländernas ambassader. Även den ståndpunkter sågar Maria Ferm (MP) som orealistisk, vilket givetvis innebär att hon anser linjen att Sverige ensamt skulle göra det är sanslöst orealistisk. Hur ska våra företrädare kunna försvara den om den kommer upp i debatten inför valet? Jag skriver för att jag vill centerpartiets bästa och då måste vi ompröva denna och gärna några ståndpunkter till där vår i övrigt goda politik skäms av att vi driver helt orealistiska krav utan folkförankring. Den som likt 3 nästan enhälliga partistämmor, märkligt nog, står bakom vår linje som Maria Ferm har sågat kan gärna ge några argument för varför linjen är riktig.... (Och ja, jag vet att V och Fi och säkert en del från MP tycker att vi har rätt. Det stärker min övertygelse i denna fråga ännu mer..)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…

söndag, december 17, 2017

Vidrig gruppvåldtäkt i Malmö. Krafttag ett måste!

De skyldiga till den uppenbarligen vidriga gruppvåldtäkten i Malmö, och kanske fler gruppvåldtäkter, måste identifieras och häktas och straffas, och finns det signalement på dem måste det givetvis redovisas så att fler tips kan komma från allmänheten. 

Jag diskuterar på onsdag den 20 december i riksdagen med justitieministern om större öppenhet i fråga om information och statistik och analyser om brott. 


https://timbro.se/smedjan/gruppvaldtakterna-ar-ett-eldprov-rattsstaten/

lördag, december 16, 2017

Öppnare gränser eller asylprocess på ett halvt år?

Detta inlägg handlar om svensk asyl- och migrationspolitik, som ju berör oss alla inklusive de som tagit sig eller kommer att ta sig till Sverige. Jag brottas, liksom säkert de flesta av oss, sedan länge med de mycket svåra avvägningar som måste göras i dessa så svåra och komplicerade frågor. Jag anser dagens utdragna asylprocesser på numera allt oftare 5-6 år vara orimliga, antingen borde Sverige öppna sina gränser mycket mer eller också förkorta handläggningstiderna till något halvår och se till att utvisningsbeslut verkställs.
Synpunkter?


Asyl- och migrationsfrågorna är svåra och komplicerade. Det finns väldigt många flyktingar och fattiga människor i världen. Alltfler av dessa , som har mod och resurser, vill till Europa för att få asyl eller få arbete som ekonomisk migrant.
EU söker stänga sina gränser mot t ex Turkiet och medelhavet, vilket stöds av alla partier i Sveriges riksdag förutom av Vänsterpartiet som ju vill ha öppna gränser, typ.
Om detta, som ju är orsaken till att det inte längre kommer lika många till Sverige som 2015, diskuterar vi nästan inget i Sverige, diskussionen rör nästan enbart de som lyckats ta sig hit. Och de som accepterar att EU stänger sina gränser och sedan lägger all kraft på att Sveriges ska vara fortsatt öppna får aldrig några frågor om hur detta går ihop..
Försöker man lyfta fram de allra svagaste, den väldiga majoritet flyktingar och fattiga, som är kvar i flyktingläger eller i stor fattigdom , avfärdas man lätt som okänslig för de människor som lyckats ta sig hit och som vi måste tänka på i första hand.
(Och jag har all förståelse för att diskussionen lätt handlar om de medmänniskor som lyckats ta sig hit och som vi kan se i ögonen och inte om de som lider långt mer långt bort i närområden och flyktingläger.)

Därtill är gränserna inom EU öppna, typ, och har Sverige mer generösa regler än övriga EU-länder så väljer en betydande andel av migranterna att ta sig till Sverige, samtidigt som den som inte vill återvända kan leva i ett skuggsamhälle och räkna med att förr eller senare ha varit här så länge att man får medborgarskap. Polisens resurser för att utvisa de som inte har uppehållstillstånd är små och t ex rätten till gymnasiestudier gör att idag, och sedan länge väldigt få utvisas.
De av MP framdrivna reglerna innebär i praktiken en slags amnesti för 10.000- tals människor utan asylskäl som trots avslag på sin asylansökan ändå kommer att ges uppehållstillstånd och medborgarskap.
I varje enskilt fall kan man tycka att detta är fel, vilket många tiotusentals svenskar gör som kommit i kontakt med de människor det handlar om, och som gjort goda insatser i sitt arbete eller ideellt för dem.
Enklast vore att ge asyl eller arbete till alla som lyckas ta sig till Sverige. I den riktningen verkar t ex Vänsterpartiet och Miljöpartiet och Feministiskt initiativ.
Centerpartiet, KD och Liberalerna vill att Sverige ska ha mer generösa regler än övriga EU- länder, t ex genom att tonåringar som får uppehållstillstånd genast ska kunna få ta hit sin familj. Detta ger naturligtvis starka signaler till de på flykt att fortsätta att söka ta sig till Sverige.
Och här är ju den svåra avvägningen, om Sverige återgår till mer generösa asylregler än övriga EU-länder hur klarar vi en fortsatt större asylinvandring till Sverige än till övriga länder i Norden eller EU?
En absurd effekt av Sveriges utdragna asylprövning, och möjligheterna att fullfölja gymnasiestudier oavsett resultat är att den som söker asyl och så småningom får avslag ju kan överklaga i flera instanser och även hänvisa till gymnasiestudier. Det innebär att det tar allt fler år innan ett avslagsbeslut ska verkställas, t ex 5-6 år. Den/de som ska utvisas är då rätt integrerade i Sverige och har ibland stöd av engagerade människor som stöder dem på allt sätt.
För de enskilda människorna är det naturligtvis då grymt och uppslitande att utvisas, och att de som kan, de allra flesta, då går under jorden och sedan ansöker igen med starkare skäl p g av många år i landet är fullt begripligt.
Egentligen borde hela asylprocessen utredas och ett omtag göras inriktat på att slutligt asylbeslut, inklusive överklaganden,  borde tas inom typ ett halvt år. Nuvarande utdragna system är inte rimligt eller långsiktigt hållbart, tycker jag, det är nedbrytande och uppslitande, låt vara med att medborgarskap oftast erhålles så småningom.
Antingen borde Sverige ta konsekvenserna av att de allra flesta som lyckas ta sig till Sverige förr eller senare blir svenska medborgare och öppna gränserna mycket mer än idag.
Eller också borde Sverige långsiktigt anpassa sina asyl- och migrationsregler i EU-riktning och förkorta asylprocessen och se till att de som får utvisningsbeslut utvisas.
.....................................

För ca 5-6 år sedan tog en arbetsgrupp inom inom Centerpartiet fram en rapport som lyfte fram migrationspolitiken i Kanada.
Man lyfte dock mera fram Kanadas höga migration under ett sekel, och lite mindre hur olika migrationspolitiken är utformad i Kanada jämfört med i Sverige.
Kanada ställer krav och har kvoter, integrationen fungerar och brottsligheten ökar inte.

https://kvartal.se/essaer/kanada-vljer-sina-immigranter

fredag, december 08, 2017

"Flodmarksmetoden" kan ha gjort 100-tals barn vuxna - jag JO-anmäler.

Rättsskandalen kring medicinska åldersbedömningar fortsätter. Jag JO-anmäler Socialstyrelsen som lanserat den oprövade "Flodmarksmetoden" från en okvalificerad och jävig utredare, en metod som kan ha klassat 100-tals barn som vuxna. 

"Regeringen beslutar hösten 2015 att medicinska åldersbestämningar åter måste göras i tveksamma fall. Socialstyrelsen låter Carl-Erik Flodmark utreda frågan. Flodmark är barnläkare och har varit styrelseledamot i barnläkarföreningen som bojkottat medicinska åldersbedömningar, han är också fritidspolitiker för det mycket migrationsvänliga Miljöpartiet. Jag anser att han är jävig i dessa frågor och att det är gravt omdömeslöst av Socialstyrelsen att tillsätta honom istället för att låta någon med sakkunskap göra det. Det kan inte uteslutas att Socialstyrelsen pressats av regeringen att ge Flodmark uppdraget, vilket i så fall vore ett allvarligt ministerstyre."

"Sedan nu kring 10.000 åldersbedömningar gjorts visar det sig att den oprövade metoden istället kan ha givit resultat i motsatt riktning, så att asylsökande felaktigt bedömts som vuxna fastän de är barn under 18 år. Skulle detta stämma, vilket mycket talar för, faller ansvaret tungt på de myndigheter som utrett och fastslagit hur åldersbedömningar ska ske. Frågan har även konstitutionella aspekter eftersom regeringen under flera år passivt godtog att Migrationsverket lade ned den medicinska åldersbedömningen och godtog den ålder som den asylsökande uppgav, samt eftersom det inte kan uteslutas att Socialstyrelsen pressats av regeringen att tillsätta en olämplig utredare vars förslag sedan sanktionerats av Socialstyrelsen och blivit styrande för Rättsmedicinalverket och sedan för Migrationsverket som av regeringen ålagts att använda Rättsmedicinalverkets bedömningar."

Här är mitt blogginlägg i frågan.

Här nedan är min JO-anmälan, jag har också hänvisat till mitt blogginlägg i den.
1. Migrationsverket upphör kring 2010-12 att göra medicinska åldersbedömningar efter att barnläkarföreningen och advokatförbundet ansett de etablerade metoderna, som används i hela världen, som alltför osäkra. Sverige (Migrationsverket) godtar sedan fram till 2016 den ålder som den asylsökande uppger, vilket bidrar till att alltfler lockas till Sverige, år 2015 över 35.000 ensamkommande som uppger sig vara barn under 18 år, hela 40 % av all som kommer till EU (Sverige har 2 % av EUs befolkning). Detta har lett till att många tusen vuxna män felaktigt givits asyl som barn. Merkostnaderna för detta uppgår till många miljarder kronor under ett antal år, eftersom ett barn på HVB-hem har kostat över 1 miljon per år.
2. Regeringen beslutar hösten 2015 att medicinska åldersbestämningar åter måste göras i tveksamma fall. Socialstyrelsen låter Carl-Erik Flodmark utreda frågan. Flodmark är barnläkare och har varit styrelseledamot i barnläkarföreningen som bojkottat medicinska åldersbedömningar, han är också fritidspolitiker för det mycket migrationsvänliga Miljöpartiet. Jag anser att han är jävig i dessa frågor och att det är gravt omdömeslöst av Socialstyrelsen att tillsätta honom istället för att låta någon med sakkunskap göra det. Det kan inte uteslutas att Socialstyrelsen pressats av regeringen att ge Flodmark uppdraget, vilket i så fall vore ett allvarligt ministerstyre. 
3. Flodmark utesluter från början att återgå till de beprövade metoder (tand- och handledsröntgen) som barnläkarföreningen bojkottade som alltför osäkra. Istället lyfter han fram tandröntgen tillsammans med den oprövade metoden knäledsröntgen, i avsikt att detta ska med råge trygga att säkerhetsmarginalen vid bedömningarna ökar så att man klassas som vuxen över 18 år först vid 19-20 års ålder. Socialstyrelsen auktoriserar "flodmarksmetoden" och Rättsmedicinalverket åläggs av regeringen att göra sina bedömningar efter den som Migrationsverket sedan följer. Barnläkarföreningen och advokatsamfundet ställer sig också bakom den oprövade metoden.
4. Sedan nu kring 10.000 åldersbedömningar gjorts visar det sig att den oprövade metoden istället kan ha givit resultat i motsatt riktning, så att asylsökande felaktigt bedömts som vuxna fastän de är barn under 18 år. Skulle detta stämma, vilket mycket talar för, faller ansvaret tungt på de myndigheter som utrett och fastslagit hur åldersbedömningar ska ske. Frågan har även konstitutionella aspekter eftersom regeringen under flera år passivt godtog att Migrationsverket lade ned den medicinska åldersbedömningen och godtog den ålder som den asylsökande uppgav, samt eftersom det inte kan uteslutas att Socialstyrelsen pressats av regeringen att tillsätta en olämplig utredare vars förslag sedan sanktionerats av Socialstyrelsen och blivit styrande för Rättsmedicinalverket och sedan för Migrationsverket som av regeringen ålagts att använda Rättsmedicinalverkets bedömningar. 
Jag anmäler mot denna bakgrund återigen till justitieombudsmannen att i ljuset av de nya uppgifterna åter granska Migrationsverkets lednings agerande när man under ett antal år inte tog sitt ansvar för att i tveksamma fall kontrollera ålder på de som sökte asyl och som uppgav sig vara barn under 18 år.
Jag anmäler också  till Justitieombudsmannen Socialstyrelsens agerande när man tillsatte en enligt min uppfattning jävig och olämplig utredare och sedan slog fast att dennes oprövade förslag skulle ligga till grund för 10.000 och fler medicinska åldersbedömningar som i hög grad avgjort om personer bedömts som barn eller vuxna. 

torsdag, december 07, 2017

Åldersbedömningarna en rättsskandal - Jag JO-anmäler Socialstyrelsen

Jag har sedan 2012 skrivit mycket om den rättsskandal som migrationsverkets underlåtenhet att i ett antal år inte kontrollera ålder på asylsökande inneburit, när många tusentals ensamkommande asylsökande givits asyl som barn trots att de varit mellan 20 och 30 år eller mer.

Jag har flera gånger JO-anmält migrationsverkets ledning men Justitieombudsmannen har gåtfullt nog avskrivit mina anmälningar med i stort sett vändande post. För mig är denna JO-passivitet obegriplig.

Tyvärr fortsätter rättsskandalen vad gäller myndigheters och ministrars allvarliga misstag vad gäller medicinsk åldersbedömning.

Journalisten Jörgen Huitfeldt på tidskriften Kvartal (tidigare i Studio Ett) gjorde redan i Studio Ett 2015 reportage om de obefintliga åldersbedömningarna, och om den vetskap som fanns om att vuxna män fick asyl som barn, personnummer som barn och placerades på boenden och skolor med barn.  Han skriver om det här tillsammans med en analys av frågan, och nämner bl a den iskyla även i radiohuset som reportagen mötte våren 2015.

Jörgen Huitfeldt skriver åter för bara någon dag sedan en lysande analys och sammanfattning över hur Socialstyrelsen och Migrationsverket (med regeringens goda minne) kunde komma så snett när man upphörde att åldersbedöma, och hur man sedan kunde komma än snedare när regeringen 2016 ålade migrationsverket att återuppta medicinska åldersbedömningar med en oprövad metod som visat sig vara gravt rättsosäker.

Här några utdrag från Huitfeldts artikel:

"Barn bedöms som vuxna. Vuxna bedöms som barn. Detta är följden av åldersbedömningar som inte är tillräckligt säkra. Resultatet känner vi till: Barn utvisas ensamma till länder där det råder krig och konflikt; vuxna män bor tillsammans med minderåriga på flyktingboenden, vilket i flera kända fall har gått ut över barnens säkerhet; vuxna män går i skolan och deltar i idrott och andra fritidsaktiviteter tillsammans med barn; de får del av de samhällsresurser som är avsedda för barn, som boende i familjehem och barnpsykologiskt stöd."

"Rättsmedicinalverket (RMV) började genomföra medicinska åldersbedömningar i stor skala i mars i år. I slutet av hösten hade man bedömt 7 500 personer, varav 9 av 10 klassades som vuxna. Vi har kunnat ta del av berättelser om ungdomar vars ålder har skrivits upp med några månader med följden att de betraktas som vuxna i stället för minderåriga.
Men redan från början var kritiken hård mot hur åldersbedömningarna genomförs. Och i helgen presenterade Sveriges tre professorer i rättsmedicin, Anders ErikssonHenrik Druid och Ingemar Thiblin, kraftiga invändningar mot metoden. Den är ”är behäftad med så pass genomgripande problem att det inte räcker att ’skruva lite på den’ utan att den bör ersättas av en beprövad metod”, skriver de i en debattartikel i SvD. 
Så stark kritik från Sveriges samtliga tre professorer i rättsmedicin kan inte viftas bort. 
Hur har det då kunnat gå så fel? 
För att förstå det måste vi gå tillbaka till tiden några år före asylvågen, då Sverige brukade göra medicinska åldersbedömningar i asylärenden.
De medicinska ålderbedömningarna har varit en långvarig dragkamp mellan grupper med olika ideologiska ståndpunkter, men också med olika intressen när det kommer till frågor om asyl. Myndigheter som Migrationsverket, migrationsdomstolarna och rättsväsendet har haft ett intresse av att fastställa ålder på asylsökande eller dömda brottslingar som uppger sig vara barn. Å andra sidan har advokater, gode män, asylrättsdebattörer och läkare ifrågasatt metodernas tillförlitlighet.
 Under många år genomfördes medicinska åldersbedömningar genom tandröntgen eller röntgen av handleden. Ofta kunde det räcka med att en av dessa metoder visade att den unge var myndig för att detta skulle bli myndigheternas beslut.  
Men år 2012 skärpte Socialstyrelsen sina riktlinjer efter hård kritik från Barnläkarföreningen. För att en asylsökande skulle få skrivas upp i ålder krävdes nu såväl hand- som tandröntgen som med 95-procentig sannolikhet visade att personen var äldre än 18 år och därutöver en pediatrisk utredning från en barnläkare."
"Detta ledde till nästa låsning. Migrationsverket upphörde nästan helt med att efterfråga medicinska åldersbedömningar. I stället bedömde handläggarna själva de asylsökandes ålder, grundat på den asylsökandes berättelse, skriftliga handlingar när sådana fanns att tillgå, samt en egen okulär uppskattning av hur den sökande såg ut och betedde sig. Många handläggare fick instruktioner att göra bedömningen med mycket god marginal, för att inte riskera att felaktigt bedöma barn som vuxna. På vissa av Migrationsverkets enheter fanns uttalade riktlinjer om att personer som såg ut att vara yngre än i 40-årsålsåldern för säkerhets skull borde bedömas som barn. 
Det framgår tydligt när man jämför med grannländernas statistik från den tiden att Sverige skilde sig från omvärlden. Under 2014 klassades var tredje ensamkommande som sannolikt vuxen i Norge, var fjärde i Danmark och var femte i Finland. I Sverige var motsvarande siffra var tjugonde. Samtidigt tog Sverige det året emot mer än tre gånger så många ensamkommande som grannländerna gjorde tillsammans."
"Praxis var också att de som bedömdes vara vuxna skrevs upp till exakt 18 år – oavsett vilken ålder handläggaren bedömde att den asylsökande kunde ha. Även detta bär med sig problem som man tycks ha sett förbi. Om en person långt upp i 30-årsåldern får sin ålder justerad till just 18 år kommer han i verkligheten att vara över 65 när han kan gå i pension – om han får ett normalt yrkesliv i Sverige. Likadant om man ska delta i ett normalt socialt liv som en del av det nya landets små, naturliga gemenskaper. Smälter man in i samhället, som förälder till skolbarn, granne eller arbetskompis, om man samtidigt ser så mycket som tjugo år äldre ut än vad man påstår sig vara?
För att förstå vad som sedan hände måste vi stanna upp en stund vid Barnläkarföreningens roll i debatten om medicinska åldersbedömningar. Styrelseledamöterna Anders Hjern och Henry Ascher bedrev under flera år en kampanj mot vad de ansåg var alltför osäkra metoder för åldersbedömningar. De motsatte sig inte bara Sveriges hantering av åldersbedömningarna, utan också de vedertagna metoder – en kombination av tandmognadsbedömning och handledsröntgen – som används i de flesta andra europeiska länder. Enligt Hjern och Ascher behandlades de asylsökande barnen rättsosäkert i stora delar av EU.  "
"Låsningen mellan Migrationsverket och barnläkarna kvarstod till 24 november 2015, och den historiska presskonferensen där statsminister Stefan Löfven, vid sidan av en vice statsminister i tårar, lade fram en stramare migrationspolitik. Han konstaterade lakoniskt: ”vi kommer också att finna en ordning så att medicinsk åldersbestämning av asylsökande kan tillämpas.”  
Men det som med statsministers egna ord skulle bli en ordning blev i stället ytterligare oordning. 
Det började redan när barnläkaren Carl-Erik Flodmark, docent i pediatrik och specialist på barnfetma, fick Socialstyrelsens uppdrag att projektleda arbetet med att ta fram en lämplig metod för åldersbedömningarna. Flodmark har tidigare varit ledamot i Barnläkarföreningens styrelse, och är ersättare i Skånes regionfullmäktige för Miljöpartiet. 
Flodmark var inte specialist på radiologi. Hans tidigare engagemang i den organisation som kraftigast motarbetat just åldersbedömningar – Barnläkarföreningen – och det faktum att han var förtroendevald för det parti som är mest liberalt i flyktingfrågor – Miljöpartiet – pekade också mot att Flodmark kunde vara ideologisk motståndare till just det system han var satt att möjliggöra. 
Flodmark lät snabbt förstå att de metoder som tidigare använts i Sverige och som används i de flesta andra europeiska länder var bristfälliga. I stället ville han titta närmare på en förhållandevis ny metod med magnetkameraundersökning (MR) av knäleden, som enligt den forskning han åberopade kunde ge större precision i bedömningarna. "
"Det var också tydligt utifrån Flodmarks uttalanden att frågan från hans perspektiv gällde att barn inte skulle bedömas som vuxna. Det motsatta problemet – att vuxna felaktigt påstod sig vara barn – fokuserade han mindre på i sina uttalanden. När rekommendationen så kom den 20 april 2016 stod bland annat följande att läsa på Socialstyrelsens hemsida: ”Resultatet av Socialstyrelsens granskning är att undersökningar av knäleder med magnetkamera har potential att minska risken för att ett barn misstas för en vuxen, den beräknade risken är 3 procent för pojkar och 7 procent för flickor, baserat på uppmätta medelvärden. Vid röntgen av tänder och händer är motsvarande risk omkring 10–12 procent.”
Kritiken lät inte vänta på sig. För många av de läkare och tandläkare som själva arbetat med medicinska åldersbedömningar, och som följt forskningen på området, framstod rapportens slutsatser som obegripliga. I en debattartikel i Läkartidningen skrev Leif KullmanKarl-Johan Kärrström och Nenad Zeba: ”Sammantaget är vår bedömning att Socialstyrelsen har gjort ett tendentiöst hafsjobb när det gäller de väl utvärderade metoder som används i resten av världen. Intrycket är att man visste vad man ville bevisa. SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) bör därför snarast ges ett förordnande att göra om analysen av tand- och handledsundersökning.”
"I mars 2017 inleds så ålderstesterna i stor skala. Bedömningarna sker enligt följande modell: För att testpersonen ska få resultatet ”undersökningen talar möjligen för att personen är under 18 år” krävs att såväl tänder som knäled är omogna. Om antingen knäleden eller tänderna har mognat blir utlåtandet: ”Undersökningen talar för att personen är 18 år eller äldre.” Det görs dock ett undantag för flickor eftersom deras knäled mognar tidigare än hos pojkar. Om flickor befinns ha omogna tänder men mogen knäled blir utlåtandet: ”Undersökningen talar möjligen för att personen är 18 år eller äldre.” 
Det räcker alltså med att en av de två undersökningsmetoderna visar att testpersonen sannolikt är vuxen för att detta ska bli resultatet.
Men från Tyskland kommer ett besked som ska ställa allt på ända. 
Där genomför en av världens främsta auktoriteter på medicinska åldersbedömningar, professor Andreas Schmeling, sedan några år tillbaka en liknande studie som den Flodmark har föreslagit. Resultatet från den kommer när RMV:s åldersbedömningar har pågått i fyra månader och kommer fram till följande: Närmare var femte av de undersökta 17-åriga pojkarna i studien visar sig ha moget knä och bland flickorna i samma ålder var andelen så stor som 86 procent. "
"Detta innebär alltså att en stor andel av de asylsökande som RMV efter en medicinsk åldersbedömning har klassat som sannolikt vuxna på grundval av ett moget knä, i själva verket skulle kunna vara minderåriga. Ett resultat som felaktigt bedömer barn som vuxna.
 De tre studier på området som Carl-Erik Flodmark hade lutat sig på verkar alltså ha varit alltför optimistiska om metodens tillförlitlighet. Metoden med MR av knä verkar i själva verket ha sämre precision än de gamla beprövade som han tidigare avfärdat som alltför osäkra."
.................................
Svenska Dagbladet har under flera år på sin debattsida haft en intensiv debatt om dessa frågor. De senaste veckorna har flera tunga artiklar av erfaren expertis sågat "flodmarksmetoden", även på nyhetsplats har detta skett:
Jag själv har skrivit i frågan åtskilliga gånger, senast om "En ovärdig cirkus som KU och JO måste granska".
Samtliga 4 rättsläkare vid Rättsmedicinalverket i Uppsala totalsågar "flodmarksmetoden". (Även i sin slutreplik).De skriver: "Några av oss rättsläkare känner oss djupt bekymrade för de som drabbas av Rättsmedicinalverkets otillförlitliga åldersbedömningar. Vi känner stor oro för vår myndighets och vårt yrkes heder och trovärdighet. Samtliga rättsläkare vid den rättsmedicinska ­enheten i Uppsala har enhälligt avstått från att göra åldersbedömningar och flera rätts­läkare slutar."
SvDs chefredaktör Tove Lifvendahl summerar frågan som "långt bortom ordning och reda".
Landets 3 professorer i rättsmedicin kritiserar starkt "flodmarksmetoden": "Vi ser nu att flera specialister i rättsmedicin säger upp sig för att de känner samvetsstress. Rättsläkarkåren är numerärt mycket liten och varje avhopp blir kännbart för dem som väljer att stanna inom specialiteten. Inom kort kan bemanningssituationen bli ohållbar och vi menar att det nu är hög tid att reformera delar av RMV:s verksamhet, där byte av metod för åldersbedömningar bör vara den första åtgärden. "
..................................
När gode män hjälper uppenbart tonåriga asylsökande att överklaga avslag de fått på grund av att den medicinska åldersbedömningen påstår att de är över 18 år, skriver Migrationsverket i närtid detta:
"Migrationsverket vidhåller att den bedömning som Rättsmedicinalverket gör är den mest tillförlitliga metoden för att säkerställa underårighet med dagens teknik. Vi har som statlig myndighet fått i uppdrag av regeringen att använda Rättsmedicinalverkets bedömningar och gör inte avsteg från de direktiven i enskilda ärenden"
.............................................
Alltså:
1. Migrationsverket upphör kring 2010-12 att göra medicinska åldersbedömningar efter att barnläkarföreningen och advokatförbundet ansett de etablerade metoderna, som används i hela världen, som alltför osäkra. Sverige (Migrationsverket) godtar sedan fram till 2016 den ålder som den asylsökande uppger, vilket bidrar till att alltfler lockas till Sverige, år 2015 över 35.000 ensamkommande som uppger sig vara barn under 18 år, hela 40 % av all som kommer till EU (Sverige har 2 % av EUs befolkning). Detta har lett till att många tusen vuxna män felaktigt givits asyl som barn. Merkostnaderna för detta uppgår till många miljarder kronor under ett antal år, eftersom ett barn på HVB-hem har kostat över 1 miljon per år.
2. Regeringen beslutar hösten 2015 att medicinska åldersbestämningar åter måste göras i tveksamma fall. Socialstyrelsen låter Carl-Erik Flodmark utreda frågan. Flodmark är barnläkare och har varit styrelseledamot i barnläkarföreningen som bojkottat medicinska åldersbedömningar, han är också fritidspolitiker för det mycket migrationsvänliga Miljöpartiet. Jag anser att han är jävig i dessa frågor och att det är gravt omdömeslöst av Socialstyrelsen att tillsätta honom istället för att låta någon med sakkunskap göra det. Det kan inte uteslutas att Socialstyrelsen pressats av regeringen att ge Flodmark uppdraget, vilket i så fall vore ett allvarligt ministerstyre. 
3. Flodmark utesluter från början att återgå till de beprövade metoder (tand- och handledsröntgen) som barnläkarföreningen bojkottade som alltför osäkra. Istället lyfter han fram tandröntgen tillsammans med den oprövade metoden knäledsröntgen, i avsikt att detta ska med råge trygga att säkerhetsmarginalen vid bedömningarna ökar så att man klassas som vuxen över 18 år först vid 19-20 års ålder. Socialstyrelsen auktoriserar "flodmarksmetoden" och Rättsmedicinalverket gör sina bedömningar efter den som Migrationsverket sedan följer efter åläggande från regeringen. Barnläkarföreningen och advokatsamfundet ställer sig också bakom den prövade metoden.
4. Sedan nu kring 10.000 åldersbedömningar gjorts visar det sig att den oprövade metoden istället kan ha givit resultat i motsatt riktning, så att asylsökande felaktigt bedömts som vuxna fastän de är barn under 18 år. Skulle detta stämma, vilket mycket talar för, faller ansvaret tungt på de myndigheter som utrett och fastslagit hur åldersbedömningar ska ske. Frågan har även konstitutionella aspekter eftersom regeringen under flera år passivt godtog att Migrationsverket lade ned den medicinska åldersbedömningen och godtog den ålder som den asylsökande uppgav, samt eftersom det inte kan uteslutas att Socialstyrelsen pressats av regeringen att tillsätta en olämplig utredare vars förslag sedan sanktionerats av Socialstyrelsen och blivit styrande för Rättsmedicinalverket och sedan för Migrationsverket som av regeringen ålagts att använda Rättsmedicinalverkets bedömningar. 
Jag anmäler mot denna bakgrund återigen till justitieombudsmannen att i ljuset av de nya uppgifterna åter granska Migrationsverkets lednings agerande när man under ett antal år inte tog sitt ansvar för att i tveksamma fall kontrollera ålder på de som sökte asyl och som uppgav sig vara barn under 18 år.
Jag anmäler också  till Justitieombudsmannen Socialstyrelsens agerande när man tillsatte en enligt min uppfattning jävig och olämplig utredare och sedan slog fast att dennes oprövade förslag skulle ligga till grund för 10.000 och fler medicinska åldersbedömningar som i mycket hög grad avgjort om personer bedömts som barn eller vuxna. 


onsdag, december 06, 2017

Brottsligheten bland svenskar och utlandsfödda - Interpellation

Min interpellation till justitieministern.

Jag gav våren 2016 riksdagens utredningstjänst (RUT) i uppdrag att ta fram uppgifter om brottsligheten i Sverige fördelad på nationalitet och födelseland, samt hur statistiken förs i andra nordiska länder. Jag kunde inte få fram någon svensk statistik om detta eftersom BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) 1994 slutade redovisa detta. I Danmark och Norge ingår detta i den statistik som förs.
BRÅ gjorde 1996 och 2005 rapporter om brottsligheten bland svenskar och invandrare. Deras motivering var denna, som jag helt instämmer i:
 "Brå har dock gjort bedömningen att en kunskapsbaserad bild av svenskars och invandrares brottslighet är bättre än en som är grundad på gissningar och personliga uppfattningar. Avsaknad av aktuella fakta om brottsligheten bland utrikes födda och deras barn underlättar att myter skapas och befästs."
BRÅ skrev också 2005: "Ett syfte är att få en bild av hur invandrare och svenskar skiljer sig åt i den registrerade brottsligheten i dag. Sedan den förra studien har Sverige genomgått en ekonomisk kris som bland annat resulterat i en ökad konkurrens på arbetsmarknaden. Parallellt har antalet invandrare från krigsdrabbade länder ökat kraftigt. De utrikes födda som bosatt sig i Sverige under 1990-talet har därför haft särskilt svårt att etablera sig i det svenska samhället. Det finns anledning att förmoda att bilden av brottsligheten bland svenskar och invandrare förändrats en del sedan förra studien."
Detta gäller naturligtvis i än högre grad idag efter ett decennium med mycket hög migration från många olika länder och världsdelar.

Orsaken till att verkligheten behöver beskrivas och analyseras även vad gäller brottslighet är naturligtvis att det ger en god grund till att sätta in bäst åtgärder för att förebygga och minska den. 
Jag skrev i augusti 2016 på SvD Debatt och krävde att regeringen och BRÅ ser till att brottsstatistik som på andra samhällsområden förs också vad gäller brottslighet och nationalitet, samt att aktuella rapporter tas fram om brottslighetens utveckling sedan 2005.
Jag har även bloggat och skrivit flera artiklar.

Expressens Anna Dahlberg kräver också detta liksom även Dagens Nyheter. (Här länk).
Både justitieminister Morgan Johansson och BRÅ har i ledande svensk etermedia förklarat att man varken avser att göra det ena eller det andra.
Jag anser detta vara ett brott mot svensk offentlighetsprincip och jag menar att det är tjänstefel av både minister och myndighet att mörka statistik och att vägra ta fram relevanta rapporter om brottslighetens utveckling.
När jag nu interpellerar justitieministern i dessa viktiga frågor inser jag att svaret kan bli detsamma som tidigare, en medborgare eller riksdagsledamot ska inte kunna få ut statistik om brott och nationalitet och BRÅ ska inte längre göra rapporter om brottslighetens utveckling bland svenskar och invandrare trots en unikt hög migration det senaste decenniet och med grov allvarlig brottslighet som växer på i varje fall enskilda delområden..
Jag vill ändå att justitieministern i Sveriges Riksdag ska svara på mina frågor, så att det i riksdagens protokoll inför framtiden är entydigt vilken uppfattning ministern har och varför han och regeringen inte vill kartlägga och analysera verkligheten.
Skulle justitieministerns besked stå fast anser jag att det är ett brott mot de öppenhetsprinciper som normalt präglar svensk samhällsförvaltning.
Jag frågar justitieminister Morgan Johansson:
Ska BRÅ, och/eller andra samhällsinstitutioner, föra statistik om brott och nationalitet på samma vis som på andra samhällsområden, och som andra länder gör, eller ej?
Ska BRÅ, och/eller andra samhällsinstitutioner, analysera brottslighetens utveckling som BRÅ gjorde 1996 och 2005, eller ej?
Om justitieministern skulle hålla fast vid att statistik inte ska redovisas om brott och nationalitet, och/eller att inga analyser längre ska göras om brottslighetens utveckling bland svenskar och invandrare trots en hög migration och en brottslighet som ökar på vissa områden, vill jag ha svar på frågan om varför detta inte ska tillåtas?

tisdag, december 05, 2017

Orimlig terror mot minkfarmare - måste stoppas!

"Borde inte, i situationer när trakasserier och ”demonstrationer” sker mot ett enskilt småföretag och en enskild familj på ett uppenbart fysiskt och psykiskt djupt påfrestande sätt, polis eller domstol kunna inrätta en temporär ”frizon” på några km där besöksförbud därtill gäller för det fåtal personer som nästan yrkesmässigt ägnar sig åt att söka ta lagen i egna händer?

Nu handlar det om en enda, eller ett fåtal minkuppfödare. Imorgon kan det handla om andra lantbruksföretagare som producerar t ex ägg eller grisar eller mjölk."

Jag interpellerar statsministern om de trakasserier och den terror som en minkfarmare utanför Falkenberg drabbats av på ett fullständigt orimligt sätt de senaste månaderna, för honom själv, för hans familj och för hans företag.

ATL skriver om interpellationen.

Här är interpellationen.


I NT och Corren, om Ög-centerns riksdagslista

Det är bra med vitalitet i politiken!

Jag kommenterade efter nomineringsstämman min nedflyttning till plats 4 på riksdagslistan för Centerpartiet i Östergötland på detta sätt.

Betydelsefullt vid omröstningen om plats två var att både ungdom och tunga Linköpingspolitiker förordade en förnyelse från Linköping, eftersom "Alliansen är död" och det lades mig till last att jag förespråkade partilinjen att Centerpartiet ska gå till val på att bilda en alliansregering.

Nåväl, stämman var tydlig och det respekterar jag.

En av Östergötlands två stora tidningar (NT) kommenterar idag vår riksdagslista genom ledarskribenten Edward Hollertz, som trots, eller tack vare, sin relativa ungdom regelmässigt skriver mycket intressanta ledare.

Correns tystnad på ledarplats kompletteras med att en insändare tagit upp frågan genom Bernt Gustafsson, pensionär.

Jag replikerar kort i dagens Corre och lyfter fram min enkla personkrysskampanj med röda kampanjpennor och personliga hembesök.

Jag kommer att införskaffa ett lager med röda valpennor med texten (ungefär) "Jag kommer bergsäkert att kryssa Staffan Danielsson i riksdagsvalet 2018!" Alla som tänker göra det ska få en penna av mig vid t ex ett personligt hembesök! 

Ring 0725-587721, eposta staffandan@gmail.com eller skriv till Staffan Danielsson, Erikstad gård, 585 93 Linköping! Tipsa gärna om andra som skulle uppskatta en penna med besök! Och bjud gärna in vänner till en fika när jag kommer! Och vill du bli min "återförsäljare" med eget lager, hör av dig!