onsdag, december 20, 2017

IP-debatt med justitieministern - Terrorn mot minkfarmare måste stoppas!

Som sagt i ett annat blogginlägg, jag har julspurtat med 4 interpellationsdebatter idag i riksdagen.

Här en länk till protokoll och web-TV.

En allvarlig och viktig interpellation till justitieminister Morgan Johansson handlade om den terror som en liten grupp djurrättsaktivister utsätter en minkfarmare utanför Falkenberg för genom intrång och demonstrationer på gården och vid familjens bostad, dag som natt, vardag som helgdag.

Jag krävde skyndsamma åtgärder, att en utredning skulle tillsättas, att man ska kunna upprätta en tillfällig skyddszon på några km runt bostad och företag dit aktivister och demonstranter inte får komma för att utöva sin terror, samt kraftfullare bötesstraff .

Justitieministern var tyvärr lite passiv, tycker jag, och tveksam till att tillfälligt kunna begränsa den väldigt generella demonstrationsrätten, tyvärr. Dock ska polisen föreslå åtgärder och jag hoppas de lyssnar på debatten. Morgan Johansson lyfte möjligheten till kameraövervakning och snabbare polisinsatser, det vore ju bra.

Här nedan det mesta av vad jag sa:

"Jag beskriver i min interpellation den terror en enskild minkfarmare och hans familj utsatts för 12-13 gånger de senaste månaderna, dag som natt, vardag som helg.

En ledande kraft bland de djurrättsaktivister som nu terroriserar en enskild minkfarmare utanför Falkenberg delade en länk till en Facebooksida som vill stoppa minkfarmen utanför Falkenberg i ett debattforum som heter Politisk Allmändebatt. Denne person hade som sin profilbild ett citat som sa att det är rättfärdigt att döda de forskare som arbetar med djurförsök om det är enda sättet att stoppa försöken. 
Denne person är ledande bland de som utöver terror mot företagaren och hans familj utanför Falkenberg. Han är tidigare straffad och dömd till fängelse, han har nu kontaktförbud men är alltjämt pådrivande i att bl a skjutsa de som gör intrång på gården dag som natt, vardag som helg.

Tidningen Land Lantbruk har de senaste månaderna i ett antal artiklar beskrivit de trakasserier och den fysiska och psykiska terror som de återkommande besöken, dag som natt, vid gården och bostaden har inneburit. Ibland kommer enstaka personer, ibland flera tiotals. Ibland är de maskerade, ibland inte. Ibland använder de sig av högtalare, vilket har skrämt djuren.
En lördagskväll under hösten kom ett tjugotal personer till gården. De tutade utanför bostaden, använde sig av sirener och bjällror och krävde att Niclas Pettersson skulle komma ut. Bara sönerna var hemma.
De ringde efter hjälp, inkräktarna vägrade att lämna gården och handgemäng utbröt. Niclas Pettersson fick ett knytnävsslag i ansiktet och blev sprejad med rödfärg. Dagen efter återkom demonstranterna och kedjade fast sig. På Instagram har en av demonstranterna lagt ut en bild på ett skelett som dinglar i en galge med texten Niclas (f d minkfarmare).
På facebook finns flera sidor med hot och hat mot företagaren och hans verksamhet. Facebook stänger inte ned sidorna. (Hur kan detta få fortgå, justitieministern?).

Det jag beskriver är oerhört allvarligt och handlar alltså om ren och skär terror mot en småföretagare och hans familj. Staten måste reagera mycket starkare mot detta än vad som hittills skett.

Jag tycker att det är beklämmande hur lite polisen kan göra för att skydda företagaren med familj.

Är verkligen en minkfarm på landet en allmän plats som demonstranter upprepade gånger dag och natt kan uppehålla sig i närheten av för att demonstrera?
Är det i en rättsstat verkligen acceptabelt att en företagare kan tvingas till att upphöra med sin verksamhet genom upprepade hot och trakasserier mot denna verksamhet och mot företagarens familj?
Är verkligen ett djurstall på landet i närheten av en bostad en allmän plats där rätten att demonstrera alltid gäller?

Borde det inte, i situationer där trakasserier och demonstrationer sker mot ett enskilt småföretag och en enskild familj på ett uppenbart djupt påfrestande sätt, såväl fysiskt som psykiskt, vara möjligt för polis eller domstol att inrätta en temporär frizon på några kilometer där besöksförbud gäller det fåtal personer som ägnar sig åt att försöka ta lagen i egna händer? Och skulle överträdelse ske måste kraftiga bötesstraff utdömas?Nu handlar det om en enda, eller ett fåtal, minkuppfödare. I morgon kan det handla om andra lantbruksföretagare som producerar till exempel ägg, grisar eller mjölk.
Därför är det så viktigt att utifrån det konkreta exempel som jag redovisar utreda hur polis och domstol ska kunna ges starkare befogenheter när enskilda småföretagare och enskilda familjer – människor av kött och blod – drabbas av militanta aktivister som demonstrerar och gör intrång oerhört nära arbetsplatser och bostäder.
Sverige är ett land som med lag ska styras och där det i sista hand är riksdagen som fastställer hur till exempel djuruppfödning får bedrivas, inte aktivister som försöker tvinga företagare att sluta med sin verksamhet.
1.    Hur ser ministern på allvaret i den situation jag har beskrivit, där en företagare och hans familj har drabbats?
Jag måste säga att svaret är passivt och lamt, jag hör ingen upprördhet och handlingskraft för att skydda företagare och familj mot de upprepade trakasserierna och terrorn kring djurstallar och familjens bostad. 
Om inte våra lagar och regler skulle medge att företagaren och hand familj fredas från attacker och besök och trakasserier så måste de ändras. Resultatet får inte bli att de som terroriserar segrar genom att företaget tvingas i konkurs eller läggs ned.

Jag har respekt för att det finns olika uppfattningar om hur uppfödning av mink för pälsproduktion ska ske, eller om den ska förbjudas. I en demokrati diskuteras frågan och avgörs i sista hand genom beslut i landets parlament. Vill man få ett annat beslut får man driva opinion i syfte att få majoritet för det man vill i riksdagen.

Jag har också respekt för att man kan ordna demonstrationer för att uttrycka det man vill förändra. I Sverige är till exempel yttrandefrihet, mötesfrihet och rätt att ordna möten på allmän plats genom att exempelvis demonstrera viktiga demokratiska rättigheter.

Samtidigt måste det finnas gränser för hur man får demonstrera, till exempel när det upprepade gånger både dag och natt sker nära en näringsidkares verksamhet och bostad, och i kombination med direkta eller indirekta hot och rena trakasserier.

I Sverige råder dessutom näringsfrihet, och det är alltså tillåtet att tillverka eller producera allt som inte är förbjudet. Ägnar man sig åt exempelvis minkuppfödning, vilket är tillåtet i Sverige, och följer de stränga regelverk för djurskydd och annat som myndigheterna föreskriver, ska man enligt min uppfattning inte kunna utsättas för sådana trakasserier som nu drabbar Niclas Pettersson med familj i Halland.

1.    Är vi alltså överens om att en rättsstat inte kan acceptera det terror som återkommande drabbat en enskild företagare och hans familj på landsbygden vid djurstallar och bostad?
2.    Är vi alltså överens om att dagens regeltillämpningar är otillräckliga?
3.    Och är vi överens om att en utredning skyndsamt måste tillsättas så att staten och polisen ska ges medel för att freda företagare som utsätts för trakasserier och närmast terror så att den upphör? Och att de som överträder en förbudszon ges kraftiga böter eller fängelse.
4.    Borde det inte, i situationer där trakasserier och demonstrationer sker mot ett enskilt småföretag och en enskild familj på ett uppenbart djupt påfrestande sätt, såväl fysiskt som psykiskt, vara möjligt för polis eller domstol att inrätta en temporär frizon på några kilometer där besöksförbud gäller det fåtal personer som ägnar sig åt att försöka ta lagen i egna händer?
5.    Anser ministern att dagens regeltillämpningar, som uppenbart inte kan förhindra att trakasserierna bara fortsätter, är tillräckliga?
 Avser ministern att låta utreda vilka åtgärder som bör vidtas så att staten på ett bättre sätt än i nuläget kan freda de företagare som utsätts för trakasserier och närmast terror i syfte att få dem att upphöra med sin verksamhet?
Facebookssidor kan rimligen inte få ägna sig åt hot och hat motföretagare och familjer.
Det behövs skyddszoner och kraftiga bötesstraff

1 kommentar:

Håkan Persson sa...

Underbart👍