fredag, juni 09, 2006

lite av varje

Jag har JO-anmält Djurskyddsmyndigheten i några frågor. Vad gäller KC-ranch avskrevs anmälan med hänvisning till pågående rättsprocess. Mycket roligt att veterinären kerstin och hennes make på välskötta Revingehed (KC-ranch) nu fick rätt. Mycket magsurt från Djurskyddsmyndighets- Torsten Jakobsson, som blandar sura kommentarer med hot om överklagande.

Jag JO-anmälde också i ett flagrant fall i Ronneby, där en enig miljönämnd med tjänstemän upprördes av Djurskyddsmyndighetens agerande som ledde till lidande för flera kor. Där avskrev JO snabbt utan närmare motivering, tydligen väljer JO gärna att lyssna på centralmyndigheten och inte på en kommun.

Internet och fildelning, partierna tvekar. Fp och kd och s står upp för upphovsmannarätten nästan in absurdum, v och mp ångrar sin uppbackning av den nya lagen i fjol. Centerpartiet motsatte sig lagen, och vi ställer rätt frågor, tycker jag. Vi kräver en snabb utredning av denna principfråga, där jag tror att ett paradigmskifte har inträffat, det går inte att hävda upphovsrätt hur långt som helst om den nya tekniken gör det så lätt att mångfaldiga och distribuera. Bredbandsskatt istället,,,tja, utred i alla fall olika alternativ. Det är i vart fall ohållbart att kriminalisera stora delar av ungdomen världen över och jaga dem med i hemmen med razzior och beslag av datorer.

Här i Linköping idag en stor opinonsundersökning i Corren; med stort bortfall får c plus s (som regerar) 44 procent, de tre borgerliga 44 procent och v plus mp 10 procent. S håller ställningarna, m går fram kraftigt på övriga borgerliga partiers bekostnad. Jag minns en liknande undersökning för 4 år sedan, då fick centern nog bara 2-3 procent mot 4 nu ( och 7 procent i valet).

Centerpartiet i Linköping har medverkat i borgerliga allianser då sådana fått majoritet. Om oklart läge enligt undersökningen, och om s vill samverka i mitten med en rätt borgerlig politik, är jag övertygad om att det är bättre för Linköping med c plus s istället för s plus v plus mp! De gångna 12 åren visar också på en kommun i god utveckling och med en god stabilitet i den politiska diskussionen där även oppositionens resuser och förslag tas till vara.
Men det är långt kvar till valet, och jag känner stor tillförsikt för att Allians för Sverige segrar i höstens val, och att centerpartiet ökar rejält.