söndag, februari 24, 2013

Fortsatt debatt om migration och illegal invandring.

Annie Lööf har varit bra och tydlig om skrivningarna om migration i partistyrelsens förslag till idéprogram.

Per Ankersjö väljer att tolka det som att partistyrelsen går längre än idéprogramgruppen, vilket kommenteras av Ystads Allehanda.

Per Ankersjö m fl kräver också att illegala invandrare - "papperslösa" - inte ska uppsökas av polis för att utvisas, vilket ju vore ett tydligt steg på vägen till fri invandring. Om de idag ca 50.000 som efter prövning av myndigheter och migrationsdomstol inte beviljats uppehållstillstånd i Sverige och därför gömmer sig undan utvisning, inte skulle eftersökas av polis, är ju signalen given och många fler skulle söka sig hit. Signalen till de som respekterar beslutet och återvänder är också tydlig.

Centerpartiets migrationspolitiske talesperson Johan Hedin skriver på debattbloggen Sveriges Resurser att tanken om fri rörlighet inte är så avlägsen som svensk debatt ibland kan påskina. Han jämför invandrares och ungdomars situation och menar att problemen och lösningarna är desamma.

"Oavsett framtidsdröm måste man ta ansvar för att bereda vägen att infria den. För att komma i närheten av den friare rörlighet som föreslogs av Centerpartiets idéprogramsgrupp behöver självklart en rad reformåtgärder genomföras, men det är reformer som vi ändå behöver genomföra för att minska arbetslöshet och utanförskap hos dem som står längst från arbetsmarknaden.

Ju snabbare vi är på att se alla fördelar – som alla företag och nya jobb som tillkommer, alla extra skatteintäkter, ökade handelsrelationer och ekonomisk tillväxt – med att människor kommer hit desto snabbare kommer vi att få njuta av alla vinster. Samtidigt som det gynnar de som kommer hit, oavsett om de flytt eller valt att söka lyckan i Sverige."

Jag instämmer i att migration är positivt och att Sverige ska fortsatt ligga i täten för arbetskraftsinvandring och en generös asylpolitik. Det behövs dock regelverk under överskådlig tid och därför kan tyvärr inte alla som söker sig till Sverige få uppehållstillstånd. Det finns också, menar jag, initialt kostnader för migrationen och därmed gränser för hur många människor som Sverige uthålligt kan ta emot, integrera och få i arbete. Det är oroande att Sverige lyckas dåligt relativt andra länder med detta. Sedan vi visat framgång i att lyckas med integration och sysselsättning kan regelverken diskuteras, i den ordningen.

Polisens arbete med att utvisa illegala invandrare kritiseras i ett debattinlägg på Seglora smedja av Staffan Lundgren som talar om ondska och i sin text nämner tredje riket och koncentrationsläger. Texten har av smedjan märkligt nog godkänts för publicering. Även Oscar Fredriksson (oberoende) drar på Newsmill paralleller långt bakåt i tiden. Inspektör Mattias Eklöf vid gränspolisen i Stockholm skriver på SVT debatt att han oroar sig för att det piskas upp en hatstämning i sociala medier mot polisen.

måndag, februari 18, 2013

Asyl för tolkar i Afghanistan?

Tankesmedjan Frivärld - Stefan Olsson - skriver på SvD Brännpunkt att Sverige borde ge asyl åt försvarsmaktens tolkar i Afghanistan.

Frågan var aktuell i somras då 25 tolkar kollektivt ansökte om detta. Jag skrev då ett resonerande blogginlägg.

Detta ledde till att Stefan Olsson och jag idag resonerade kring detta i Studio Ett i P1 med blivande lördagsintervjuaren Monica Saarinen och Lasse Johansson. ( Studio Ett och dess medarbetare håller hög kvalitet, enligt min uppfattning). (Kvaliteten på gästerna är dock varierande, det ska erkännas..)

Frågan är inte helt enkel, jag lyssnar gärna på Era kommentarer!

 

En bra dag för Centerpartiet!

Partistyrelsens förslag till idéprogram för Centerpartiet finns nu  på Centerpartiets hemsida. Det verkar svårt att få upp det, troligen beroende på stor trängsel!

Vår partiledare Annie Lööf har presenterat förslaget idag.

Bargrunden är ju idéprogramgruppens förslag från i december och de många rätt samstämmiga reaktionerna från Centerrörelsen, inte minst i Östergötland som ju tagit fram ett eget programförslag. DN har belyst vad diskussionen har handlat om.

Partistyrelsen har lyhört lyssnat på centerrörelsen och det är ett bra förslag som nu läggs till partistämman, och som där har alla förutsättningar för att vinna bred uppslutning. Jag tror att partistämman kommer att ge Centerpartiet ett kraftfullt avstamp inför valet 2014, vi är i botten och nu börjar klättringen uppåt!

En bra dag för Centerpartiet!

 

fredag, februari 15, 2013

Minskad arbetslöshet viktigare frihetsfråga än fri invandring

Jag debatterade fri invandring på ett intressant möte med Stockholmscenterns integrationsnätverk i veckan. Meddebattör var Johanna Jönsson, ordförande i Stureplanscentern och moderator Bengt Almstedt.

En dialog av så väldigt många i centerrörelsen sedan december.

Det var en mycket givande debatt, och till mångas, och kanske vår egen, förvåning stod vi nog överraskande nära varandra. Johannas debattinledning blev till en Newsmillartikel.

Idag återfinns också min inledning på Newsmill under rubriken "Minskad arbetslöshet viktigare frihetsfråga än fri invandring".

Vi är alltså överens om vision att arbeta för en värld med fri rörlighet och öppna gränser. Min bedömning är att det inte kommer att kunna ske under överskådlig tid, även om vi stegvis ska sträva i den riktningen och av all kraft arbeta för det internationellt tillsammans med andra länder.

Inför valet 2014 är den stora frihets- och rättvisefrågan som Centerpartiet ska driva att få fler i arbete och förbättra integrationen genom bl a Centerpartiets goda förslag om reformer på arbetsmarknadsområdet. När detta visar resultat och arbetslösheten sjunkit till rimliga nivåer kan migrationsregelverken ses över, i den ordningen!

 Här länk till tidigare inlägg i dessa viktiga frågor.

torsdag, februari 14, 2013

Livlig försvarsdebatt!

Regelbundet tillsätter Folkpartiet arbetsgrupper eller kräver ökade försvarsanslag. Det känner vi igen. Nu intervjuades Jan Björklund i SvD. Fler brigader och Patriotrobotar på Gotland. Och fler miljarder till försvaret.

Vi är flera som kommenterar detta i SvD.

För någon vecka sedan talade statsministern om försvaret som ett särintresse. Jag kommenterade i bl a SvD.

Stats- och näringsministern säger också att satsningar på t ex fler brigader måste ställas mot behoven i t ex skolan.

Det finns uppenbart en irritation i regeringskansliet över att FP ofta kräver mer pengar till försvaret i samhällsdebatten utan att sedan driva det i budgetförhandlingarna där ju alliansen varit helt enig i sina 7 framlagda statsbudgetar, och vad gäller försvaret.

Försvarsberedningen är ju mitt uppe i sitt arbete med omvärldsanalysen inför nästa försvarsbeslut. Där vi tyvärr inte verkar analysera Sveriges militära samarbeten med t ex Nato.

Att redan nu veta var beredningens analys kommer att landa, och vilka vapensystem och förmågor som sedan möjligen behöver anskaffas, och hur stor försvarsbudget som kommer att behövas, det är det nu för tidigt att ta ställning till.

söndag, februari 03, 2013

Kan asylregler diskuteras som Billström vill?

Maud Olofssons sista stämma som partiledare hade rubriken "Nybyggarlandet Sverige" Jag gjorde ett kritiskt inlägg, mitt i alla övrigas entusiasm. Och jag skrev på min blogg och några debattartiklar på SvD och Newsmill. Fler länkar här och här och här.

Per Ankersjö i Centerpartiets idéprogramgrupp drog ut svängarna ytterligare och talade om en ensidigt fri invandring till Sverige, vilket jag starkt kritiserat.

Moderaterna tillsätter nu en arbetsgrupp för att analysera Sveriges migrationspolitik. Det är inte hållbart att Sverige med 2 procent av EUs befolkning ligger i EU-täten för flyktingmottagande, menar man.

Moderaternas initiativ får nej av Centerpartiets migrationspolitiske talesperson Johan Hedin. Problemet är inte att Sverige tar emot så stor andel av asylsökande till EU, problemet är att de inte får jobb, menar han, och föreslår åtgärder. Fri invandring är ett intressant tankeexperiment som vi bör möjliggöra.

I detta blogginlägg igår kritiserar jag flera centerdebattörers - i Per Ankersjös efterföljd - vurm för fri invandring till Sverige, ett av världens rikaste länder. Jag betecknar tanken som "naiv och extremt liberal".

Jag menar att den stora frihetsfrågan i Sverige idag är inte att öppna Sveriges gränser i en värld med dagens enorma klyftor. Nej, fokus bör först riktas mot det växande antalet fattiga och i utanförskap när arbetslösheten är ca 8 procent och stigande. All kraft måste sättas in för att få fler i arbete och få igång en fungerande integration. När detta lyckats kan diskussionen om mer generösa migrationsregler återupptas, i den ordningen.

Vad moderaterna nu vill diskutera är enskilda svenska regelverk som är betydligt mer generösa än övriga EU-länders, och som naturligen gör att en stor andel av asylsökande till EU söker sig till Sverige. Jag har själv visat på att orsaken till att t ex flyktingar från Syrien söker sig till Sverige (över hälften till EU sökte sig t ex till Sverige i september) torde vara dels ett beslut av Migrationsverket att ge tillfälligt uppehållstillstånd i 3 år till alla (mot kanske ett halvt år och lägre i många EU-länder) och dels alliansens och Miljöpartiets beslut om mer generösa regler för anhöriginvandring än i några andra EU-länder.

Jag står naturligtvis fast vid min uppfattning att det är naturligt att kunna diskutera dessa frågor och hur enskilda regelverk ska utformas. Jag menar att regelverk ska utformas efter dels hur vi tycker att de bör vara, men att det tyvärr är ofrånkomligt att även relatera våra regler till hur omvärlden utformar sina regler.

Centerpartiets talesperson menar istället att fastställda regler är riktiga och ska gälla oavsett vilka följder de kan få i tillströmningen av asylsökande till Sverige. Jag menar att de ska kunna diskuteras och förändras i båda riktningar beroende på den faktiska verkligheten. 

lördag, februari 02, 2013

Så blir Centerpartiets idéprogram!

Det är en väldig politisk idédebatt i Centerpartiet, och faktiskt i hela Sverige! Programgruppen har definitivt lyckats 100-procentigt i två av sina uppdrag, att leverera djärva förslag och att få igång idédebatten!

Jag länkar fortlöpande till intressanta inlägg och artiklar om Centerpartiets idédebatt på min blogg. Det är en imponerande lista, scrolla längst ner så hittar du de senaste inläggen.

Programgruppens förslag har bl a två definitiva förtjänster, dels att begreppet frihet tydligt läggs till som ett viktigt värdeord för Centerpertiet, och dels att man föreslår att vi ska återta begreppet decentralisering som övergavs för 10 år sedan till förmån för "federalisering".

Stämningen här vid Centerpartiets kommundagar är god, och mycket talar för att partistyrelsen och vår partiledare Annie Lööf kommer att föreslå ett idéprogram till stämman som kommer att få bred majoritet. Från Östergötland har vi lagt ner ett stort arbete på att råda partistyrelsen hur dess förslag borde se ut, och efter många samråd i länet skickar vi nu in ett fullt genomarbetat helhetsalternativ. Vår uppfattning är att de allra flesta distrikt uttalar sig i precis samma riktning.

Jag menar att nyckeln till att samla partiet ligger i att ta vara på begreppet frihet men samtidigt, som Annie Lööf tydligt slog fast på kommundagarna, förstärka rejält med vårt sociala patos och kamp för de svaga genom begreppen rättvisa, grundtrygghet och solidaritet och en tillräckligt stark stat.

Jag menar att vi måste acceptera att Sverige är ett litet land där makten sedan Gustav Vasa och Axel Oxenstierna i hög grad samlats i Stockholm. Centerpartiet vill decentralisera, vill flytta makten mera ut i landet och vi vill genom kommunalskatteutjämning, där kanske även naturresursförekomst kan vägas in, få hela Sverige att leva. Däremot bör vi tona ner begreppet federalism och inse att Sverige är för litet för att kunna låta län eller regioner beskatta vattenkraft, mineraler och skog, bestämma egna rösträttsåldrar och egna miljöregler. Jag tror inte heller på ett federalt EU i närtid med två-kammarparlament och direktvald kommissionsordförande.

..................................................................................................

Låt mig också skriva lite om en av de viktiga frågor som kommer att diskuteras inför valet 2014, migrationen.

Vi är ju överens om visionen att sträva efter en värld utan gränser och utan krig, med fri migration. Min kritik när idéprogramförslaget presenterades var mot den bild som då gavs att gränserna till ett av världens rikaste länderna, Sverige, ensidigt kunde öppnas i relativ närtid. Att så var fallet framgick av att den fria invandringen skulle befolka Sveriges glesbygder samt klara arbetskraftsbehovet i välfärdssektorn. Det uttalades också explicit att Sverige, ett av världens rikaste länder, ensidigt skulle öppna sina gränser så fort Centerpartiets arbetsmarknadsreformer kunnat genomföras.

Flera tunga centerdebattörer har i i dagarna i debattartiklar t ex i Svenska Dagbladet och Kristianstadsbladet åter börjat förespråka friare invandring som en möjlighet i närtid. Jag har övervägt att replikera på dessa, men ser ingen riktig poäng att dra igång en ny vända av samma debatt i media som i julhelgen.

Däremot är det viktigt att frågan fortsätter att diskuteras, eftersom vi uppenbarligen har olika infallsvinklingar i frågan. Därför redovisar jag mina motargument nedan i detta blogginlägg, för intresserade centerpartister och andra:


Är migrationsfrågan den stora frihetsfrågan i Sverige som bör ges högsta prioritet så att fattiga människor från t ex Somalia och flyktingar från t ex Afganistan och Syrien som vill söka skydd och arbete i Sverige ska kunna göra det utan att hindras av någon svensk gräns?
Jag tror inte det.

Naturligtvis ska Sverige fortsätta att ligga i världstäten vad gäller öppna och generösa regelverk för både arbetskraftsinvandring och flyktingmottagande. Naturligtvis ska Sverige vara fortsatt världsledande vad gäller bistånd till utvecklingsländer och stöd vid flyktingkatastrofer som i Afghanistan, Somalia och Syrien. Och naturligtvis ska Sverige tillsammans med andra demokratier och länder driva på kraftfullt för att gränshindren i världen successivt ska kunna nedmonteras.

Däremot är det enligt min uppfattning inte möjligt för Sverige att ensidigt öppna sina gränser i dagens värld med nära en miljard människor som hungrar, med flera tiotals miljoner människor på flykt och med 100-tals miljoner arbetslösa.

Centerpartiets programgrupp och de båda mycket liberala idédebattörerna Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt hävdar att detta skulle vara möjligt och t o m öka Sveriges välfärd. Jag betvivlar det. I boken ”Migrationens kraft” skriver Norberg/Segerfeldt själva att ”det är sannolikt att man inte kan ha helt fri invandring samtidigt som man har en välfärdsstat av svenskt snitt.”

Menar de verkligen detta? Javisst. Den liberala debattportalen Frihetssmedjans Per Pettersson gör där en intressant rescension av boken och efter att ha berömt dess budskap om vikten av fri rörlighet skriver han så här:

Det enda som kan vara problematiskt för den bredare publiken, är författarnas tydlighet med att det generösa, generella välfärdssamhälle vi har idag kommer att vara svårt eller snarast omöjligt att upprätthålla med en fri rörlighet i världen.


Jag menar att om Sverige ensidigt skulle öppna sina gränser skulle pressen nedåt för våra trygghetssystem bli mycket stark, vilket jag inte vill se. Jag tror inte heller att väljarna skulle uppskatta detta, och risken skulle också vara uppenbar att en sådan politik skulle vara contraproduktiv och kunna ge motreaktioner med kraftigt skärpta regelsystem istället.

Jag befarar också att i ett läge med runt 8 procents arbetslöshet i Sverige, som växer, och med en ungdomsarbetslöshet på 25 procent, och där vi i hög grad misslyckats med både jobb och integration för migranterna, så kan kraven på ökad invandring istället ge de krafter vind i seglen som vill stoppa nästan all invandring.

Den stora frihetsfrågan i Sverige som Centerpartiet i första hand ska koncentrera sig på är istället det växande utanförskapet hos dem utan jobb, varav många är migranter och ungdomar och funktionshindrade eller bor i små- och förorter och på landsbygden. Detta anknyter också till Centerpartiets rötter, där solidaritet med de svaga och utsatta alltid varit en bärande princip.

Om Centerpartiet fokuserar sitt frihetsbudskap på att få människor i arbete och att få igång en fungerande integration utifrån ett idéprogram som bygger på liberalism med kraftigt sociala förtecken är jag övertygad om att partiet kommer att växa. När vi ser resultaten att människor har kommit i arbete och integrationen fungerar kan vi successivt låta regelverken för migranter bli än mer generösa. Och visionen som styr oss är naturligtvis på lång sikt en värld utan gränser och utan krig och konflikter!