torsdag, augusti 23, 2018

Rättvisa åt Pensionärerna!

En central del i min personkrysskampanj är inriktad på äldrefrågor och pensioner.

Idag skriver jag i Corren på insändarplats samt medverkar med andra ledande centerpartister på Seniormässan i trädgårdsföreningen i Linköping, och imorgon. Välkommen dit, eller att kontakta mig på epost staffandan@gmail.com eller per mobil 0725-587721!


Efter valet kommer sannolikt endast ca 2 % av riksdagens ledamöter (6 st) vara över 65 år trots att 27 % av väljarna är det. Ingen från Östergötland kan komma att vara över 61 år. Det är enligt min jäviga uppfattning inte bra.
Läget för Sveriges pensionärer är heller inte bra. Pensionerna halkar efter andra EU-länder, den orättfärdiga merskatten för pensionärer är delvis kvar och den som tjänat in pensionspäng hela livet i ett låglöneyrke har knappast högre netto efter skatt och bostadstillägg än en garantipensionär.
Om de med låg pension har ett sparkapital, t ex en sommarstuga, så dras dessutom bostadstillägget in till dess att kapitalet är uppätet eller sålt. Detta är orimligt. En sorts ”socialisering”.
För barnfamiljer gäller maxtaxan, och där finns ingen spärr som ger de med förmögenhet en mindre subvention, dvs högre kostnad så länge tillgångar finns.
Bostadstillägget för pensionärer bör alltså likt för maxtaxan inte reduceras om man har ett sparkapital, eller i varje fall bör beloppsgränserna höjas kraftigt. Och samma principer borde råda för barnfamiljer som för pensionärer.
Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C)

Här andra blogginlägg som jag skrivit kring pensionärer och äldrefrågor:

Här,    och Här,   och Här.