tisdag, maj 01, 2018

S lurar skjortan av övriga partier om pensionerna

Jag har i ett antal år drivit att det måste löna sig att arbeta, även vad gäller att tjäna in sin pension.
Jag och Centerpartiet har också kämpat länge för att "fattigpensionärerna" ska få en hygglig garantipension. Det har vi lyckats riktigt bra med.

Pensionsgruppen med 5 partier plus MP i denna fråga föreslog nyligen att garantipensionen ska höjas ytterligare. Det innebär att den som har jobbat 30-40 år i ett låglöneyrke inte kommer att få ett bättre pensionsnetto än de med garantipension. Jag menar att ett långt yrkeslivs pensionsnetto rimligen borde ge någon tusenlapp mer i månaden.

Tillagt 28 maj; här ett exempel på hur hög garantipension/äldreförsörjningsstöd minus skatt plus bostadstillägg är relativt full pensions minus skatt om man jobbat ett långt yrkesliv med 25.000 kr per månad).

Hur pensionsgruppen, inklusive S, kunde lägga fram detta förslag begriper jag inte.

Det visar sig nu att socialdemokraterna hade en dubbel agenda. Man drev inte på i pensionsgruppen för att ett långt yrkeslivs arbete ska ge en bättre pension. Man ställde sig bakom det enhälliga förslaget att bara höja garantipensionen och bostadstillägg.

Nu, innan bläcket knappt hunnit torka från Pensionsgruppens förslag, slår så S till med ett vallöfte, 4 miljarder ska tillföras de som arbetat i låglöneyrken, + 600 kr per månad.

Det är självklart ett helt nödvändigt förslag i rätt riktning men det behöver analyseras. Uppenbarligen fungerar inte pensionssystemet, det naturliga borde väl vara att lägga in förstärkningen i systemet och inte som ett extra tillägg.

Men som sagt, ris åt socialdemokraterna som uppenbarligen insåg det som jag har krävt men inte drev det i Pensionsgruppen.

Och det är för mig gåtfullt hur Pensionsgruppen kunde lägga fram det förslag som man gjorde. Övriga partiers kommentarer är av typ att nu vill vi också höja pensionerna.2 kommentarer:

Anonym sa...

Jo, men nu måste man nog se förslaget ur väljarnas ögon. Pensionerna är för låga och är framför allt inte enligt förväntan med vad yrkesverksamma människor som arbetat hela livet förväntar sig. Så frågan är mer varför, hur det kan komma sig att pensionerna inte prioriterats högre, alltså hur det kan komma sig att ett land med så höga skatter på arbete, där arbetsgivaravgifterna på 31,42 % (den allmänna löneavgiften som går direkt till statskassan har ökat med ca 5 % på 2 mandatperioder. Så man misstänker väl som vanliga väljare att förinbetalda pensioner ett helt liv, kan användas till annat.

Politiken har helt enkelt nallat i statsbudgeten, där framtida pensioner beror på en osäker framtid. Eftersom BNP per capita går stadigt ner även under borgerliga regimen, så blir det mindre löneskatter att taxera ut, som ska räcka till allt fler pensionärer, där alltså inte alla varit yrkesverksamma ett helt liv.

Att S bryter en överenskommelse inför valet må vara upprörande från partiernas håll, men alltså alls icke från väljarnas. Det som räknas är ändå om en pensionär som ska rösta får några brödsmulor mer eller inte. Genom att S utlovar motsvarande skattesänkningar för pensionärer, om inte höjningen klarar av p-gruppen, är väl listigt. Man kan i slutändan undra varför det ska vara skatt överhuvud på pensioner? Dvs först taxera ut Arbetsgivaravgifter på 31,5 % och sedan betala ut pension som staten förvaltat, och sedan beskatta igen. Självfallet handlar det om statens behov av att kontrollera intäktssidan, men i grunden skulle all grund- eler garantipension kunna vara sakttebefriad upp till något slags basbeloppsindex.

Det är faktiskt riktigt spännande att S börjar ömma för fattigpensionärer, och vi börjar komma fram till det verkligt intressanta, med en budget i balans, ställs grupp mot grupp. S har inte talat om hur det ska finansieras, men antyder att det finns pengar i statskassan, men man säger inget om vilka pengar. Det är där skon klämmer, eftersom det sannolikt är enkelt för alla partier att hänga på, klart alla pensioner ska få en extra slant, det är ju skandalöst låga pensioner, (räknar själv med 0 - 1000 kr i pension). Statens löften om pension kommer inte att finnas kvar, om staten försvinner, vilket det alltså förefaller vara viss risk för. S.W

Anonym sa...

Vad förslaget leder till är press på borgerligheten, dvs att alla partier kommer att hänga med i budgetsvängens utgiftssida, men om borgarna ska sänka skatten, varför inte arbetsgivaravgifter, så att fler kommer i arbete, så ska alltså utgften balanseras mot någon annat områdes minskning, och här finns det ju utrymme för kreativ bokföring, eftersom pensionernas redovisning över tid i statsbudgeten är allt annat än glasklart.

Fler pensionärer pga 40-talisterna.
Fler pensionärer som lever längre.
Fler grupper som inte arbetar hela livet, som ska ha garantipension.
Fler sannolika förtidspensionärer
Pensionärer som utsatt grupp, svagar familjesamband, mindre tid från anhöriga att bistå,
utsatta för stölder och bedrägerier. Ingen äldrevård att se fram emot, utan att bo kvar i hemmet med sannolikt ökade boendekostnader.

Som belackare tycker man att förslaget är buskul, S vänder sig till en ekonomiskt "svag"
målgrupp, får sannolikt övriga med sig, för vad händer om man är mot ökade pensioner för pensionärer, och det blir en fördelningspolitisk fråga, eftersom kostnaden ska finansieras, dvs det kommer att vålla huvudbry inom borgerligheten, hur det ska finansieras, typ dynamiska effelter? eller genom att faktiskt ange hur det ska gå till om borgarna samtidigt ska sänka skatten, (varför inte bävrarnas arbetsgivaravgifter :-)

Om det är panik? Nja det är nog panik i alla läger, och så är det ju ändå valår, så vad förväntar sig partierna, herrans tukt och förmaning? Med 27 % i opinionen och Vp vardande, och med mp på fallrepet, så vore det tjänstefel av S att inte åtgärda en fråga som är uppenbart eftersatt, så frågan är mer, om nu ekonomin gått så bra (även under alliansen), varför är då pensionerna så osannolikt låga, redan före skatt?

Svaret är nog enkelt, det beror på att våra politiker:
- inte prioriterat pensioner
- prioriterat andra utgiftsområden.
- balanserat om sambandet mellan inbetalning och utbetaling, till en oviss framtid.
- Dvs pensionen är inte beroende av vad du själv betalar in, utan beroende
av hur många som betalar in till statskassan den dag du själv är beroende av andras välvilja (att betala skatt), så tryter skatteviljan, samhällkonstraktet, så går pensionerna bokstavligt talat upp i rök.

Det har inte varit försvar, inte polis, åklagare och domstolsväsen inte bostadsbyggande och inte infrastruktur, (typ låna 300 miljarder för att bygga ikapp eftersatt järnväg)

Gärna medalj för budgetavdelningen, men först en acceptabel (obs inte rejäl) pension)
Att pensionsspara är inte heller aktuellt, det är som amen i kyrkan att sparande för framtiden kommer att brandskattas, så sparande må ske i kontanter eller guld eller silver (som under 1500-talet) där människor gömde undan kapitalet, varvid det blev kopparplåtar som transaktionsmedel, och sedan kom Palmstruck med sina skuldsedlar, och resten är historia.

Ett annat sätt att spara är en lagom stor segelbåt, så har man även sitt boende ordnat och kan dra till sjöss och fiska om det kniper. Sven Yrvind drar för övrigt till Nya Zeeland inför sin 80-årsdag. Att bli pensionär i en oviss framtid där nationalstaten är i upplösning, innebär att vi alla blir beroende av våra barn (igen), och det är väl en annan fråga för familjepolitiken :-) S.W