lördag, oktober 24, 2009

Dags för en Kungspudel - Jan Guillou!

Jan Myrdal och Jan Guillou torde ha rört sig i samma kretsar på 1960- och 1970-talet.

Jan Myrdal försvarar idag de röda khmererna och sin vän Pol Pot. Trots skräckregementet och diktaturen och det fasansfulla folkmordet på flera miljoner människor.

Jan Guillou avslöjade IB på 1970-talet,är en skarp journalist och författare och har genomgått en spännande utveckling.

Hans försvar för att - som det nu avslöjas - under ett antal år ha träffat Sovjetunionens höge representant för kommunisternas säkerhetspolis, KGB, Kommittén för Statens Säkerhet, är att han "ville avslöja dem"...

Detta låter med förlov sagt inte alls övertygande, det låter faktiskt noll övertygande.

Åren är 1967 till 1972, Ryssland och andra Östeuropaländer styrs av en kommunistisk diktatur, av Stalins arvtagare, med miljoner oskyldiga människors liv på sina samveten. Gulagarkipelagen med sina koncentrationsläger existerar, Sovjetunionen invaderar Tjeckoslovakien, det kalla kriget råder, fortfarande torde många bönder och andra från de baltiska staterna försmäkta i sibiriska fångläger i den mån de inte dog under järnvägsresorna dit och i usla förhållanden under de fruktansvärda vintrarna.

Jan Guillou har uppenbarligen kontakter med palestinska terrororganisationen PFLP, och är mycket kritisk till USA.

Jan Guillou avslöjar IB, och dess kontakter med USA.

Att i detta kalla krig välja att under 5 år återkommande träffa chefen för KGB i Sverige med hemliga möten är utomordentligt anmärkningsvärt. Skulle detta då ha uppdagats skulle Guillou självfallet ha stämplats som en sovjetisk agent.

Att överhuvudtaget ha hemliga kontakter med chefen för sovjetiska KGB - på absolut toppnivå - borde varit otänkbart för en ansvarskännande svensk, och särskilt för en journalist.

Jan Guillou anger ett enda utomordentligt svagt skäl till att han riskerade hela sin framtid genom att i minst 5 (FEM) års tid regelbundet träffa Sovjetunionens högsta spionchef i Sverige, nämligen att han vill "avslöja KGB"....Något som han aldrig sedan gjorde...

Tyvärr är den intellektuellt sett - så brukar ju Guillou resonera - enda rimliga anledningen till att man tar de enorma risker som Guillou uppenbarligen gjorde under en lång följd av år under det kalla kriget, att han ville "hjälpa" Sovjetunionen mot USA och därmed även mot Sverige.

Jan Guillou må ha varit ung och idealistisk vid dessa tider och starkt engagerad i FNL-rörelsen och starkt negativ till USA. Men det försvarar inte att han inlåtit sig så djupt i en dialog med den blodbesudlade kommunistiska diktaturen i öst.

Och hans försök till att nu - 30 år efteråt - försöka försvara sin heder genom att hävda att han ville "avslöja KGB" klingar tomt och ihåligt och falskt.

Stå istället för det du tyvärr gjorde i din ungdom, Jan Guillou, och gör en Kungspudel, det vore hederligare.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

SvD
Expressen