lördag, november 28, 2009

Djuralliansen dömer - Scan och Handeln verkställer straffen

Några andra "motbildsbloggar" (tack wiseman) som resonerar kring att föda upp grisar och kring den växande import som sker. Och jag funderar vidare kring varför inte "djuralliansen" nödvändigtvis redigerar och presenterar sina olagliga intrång hos mängder av grisgårdar på ett objektivt sätt.

De vill ju att alla människor ska sluta äta kött.

När jag funderar vidare kommer jag inte runt en del frågor.

1. Djurrättssalliansarna erkänner själva att de gjort olovligt intrång hos mängder av grisuppfödare genom nattliga besök där de kunnat sprida smitta och skrämt upp grisar. Hur resonerar Sveriges Radio när man okritiskt förmedlar dessa partsinlägg, tillkomna på ett olovligt sätt?
Och hur agerar Polismyndigheten när man nu erfar dessa lagöverträdelser?

2. Scan stänger nu av 40 grisgårdar som har polisanmälts. De som polisanmält är den organisation som gjort olagliga intrång, och ingen i Sverige är dömd förrän domstol fattat sitt beslut.

3. ICA, Axfood och Coop stoppar nu alla leveranser från de gårdar som polisanmälts. Djurstallsinträngarna har gjort massor av olagliga intrång och har baserat på detta och egna bedömningar valt att polisanmäla en del gårdar. Agerar Handeln korrekt, och vems är ansvaret om gårdarna drivs i konkurs?

4. De olovliga filmerna och bilderna är obehagliga och det är bra att en djupare granskning sker av de gårdar som hängs ut, liksom att branschen nu skärper sin egenkontroll. Mot djursalliansens bilder står de rätt täta veterinärbesök som sker på gårdarna, och de inspektioner som tillsynsmyndigheten gör.

5. Djurrättsrörelser har drivit många pälsbutiker i konkurs eller till nedläggning genom olagliga hot och överfall, och man har dödat mängder av minkar genom attacker som gjort att de svultit ihjäl i frihet. Jämfört med det är det väl bättre med kameravapnet, men jag förstår väl de lantbrukare som känner sig förorättade och utsatta genom den våldgästning som deras grisstallar utsatts för.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,