söndag, mars 16, 2014

Välj Närodlad mat från Sverige!

(Jag har kritiserat finansministern. Här länkar till mitt arbete för en livskraftigt svensk landsbygd och lantbruk de senaste åren. Här länk till min syn på närodlat från Sverige contra importerad ekomat. Här har jag utvecklat detta. Här en debattartikel i Aftonbladet om "Inte särskilt reko - att alla odlar eko". Och här min kritik mot SNFs propagande för eko och svartmålning av världens mest miljö- och djurvänliga moderna jordbruk, det svenska.)

Jag har alltså all respekt för det svenska "ekologiska jordbruket" som är ett radikalt miljökoncept. Det har mångdubblats på 25 år och omfattar nu 4-5 % av den svenska livsmedelsproduktionen. Däremot är jag starkt kritisk till de - t ex SNF, MP, V och delvis S m fl - som svartmålar världens mest miljö- och djuromsorgsinriktade vanliga jordbruk, det svenska, och som vill intala medborgare och konsumenter att Sveriges och jordens bönder skulle kunna mätta världen utan  t ex mineralgödsel och annan modern teknik. Detta är ansvarslöst, menar jag, då skulle livsmedelsproduktionen sjunka 30-40 % samtidigt som utmaningen för världens jordbruk är att kraftigt öka sin livsmedelsproduktion med över 70 % till år 2050, enligt FN. Resultatet skulle bli livsmedelsbrist, chockhöjda livsmedelspriser och kaos på världens livsmedelsmarknader vilket hårdast skulle drabba de fattiga och hungrande.

Däremot är ekokonceptet en viktig nisch/del av det svenska jordbruket som kan utvecklas ytterligare mot målgrupper som är ideologiskt övertygade och/eller vill prioritera den dyrare ekomaten.

Alltså, all respekt för ekokonceptet som en viktig nisch/del men ökat fokus på det svenska jordbruk som är världsledande i miljö- och djurskydd och som tappar kraftigt mot importmaten vilken fördubblats de senaste decennierna till över hälften av den svenska livsmedelskonsumtionen, vilket gör Sverige till det typ mest importberoende landet i Europa.

Jag har nu myntat en slogan som sammanfattar mitt råd till svenska kommuner och konsumeter som vill handla maten miljö- och djuromsorgsvänligt:

"Välj Närodlat från Sverige med världens strängaste miljö- och djurskyddslagar före Ekomat från hela världen"!

(Närodlat kan givetvis vara både närodlat från hela jordbruket eller från ekojordbruket. Och ekomat från hela världen som bör komma i andra hand är sådan som också odlas i Sverige).

Välj alltså mat med omdöme! Svenskt, närodlat och gärna ekologiskt! Med importmat från Sydamerika eller Thailand eller från kontinenten sluter du inte kretsloppen i Sverige eller gynnar den biologiska mångfalden i Sverige eller bidrar till levande landsbygd och ett starkt jordbruk med dito livsmedelsindustri.

Därför blir det fel när Göteborg kräver allt eko och köper 84 % av nötköttet från Österrike och inget griskött eller kyckling kommer från Sverige, och när Borås kräver eko och inte köper världens bästa vanliga kyckling utan ekokyckling från Thailand.

Marit Paulsen delar min uppfattning om ekoproduktionen som en viktig nisch/del men som inte klarar av att mätta världen om Sverige eller FN skulle välja den vägen.

Lantbruks- och livsmedelsjournalisten Ann-Helen Meyer von Bremen är starkt kritisk mot oss båda, jag håller inte med henne och har reagerat i en kommentar på hennes blogg.

SVT har en intressant reportageserie om ekomaten, där 8 partier redovisar sin syn på dess utveckling. Roger Tiefensee, Centerpartiets miljötalesperson, koncentrerar sitt och Centerpartiets svar på ett lysande sätt, tycker jag, och instämmer helt och fullt!

"Centerpartiet
Roger Tiefensee, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet
1. Tycker ert parti att Sverige skall ha ett nationellt mål för ekologiska livsmedel i den offentliga sektorn?
Ja.
2. Hur vill ni att målet skall formuleras?
Centerpartiet vill forma en svensk livsmedelsstrategi som innehåller mål för ökad svensk livsmedelsproduktion, där även mål för ekologisk produktion har en naturlig plats.
Mål för konsumtion av ekologiska livsmedel i offentlig sektor ska kombineras med kriterier så att inköpta livsmedel är producerade enligt samma standard som den svenska miljö- och djurskyddslagstiftningen. Prioriteringsordningen bör vara svenskt, närodlat och ekologiskt.
3. Anser ert parti att ekologiska livsmedel bör premieras på andra sätt av stat, kommuner och landsting? Vilka är i så fall era viktigaste förslag i detta hänseende?
Sverige har redan idag ett av världens mest utbyggda stöd för den ekologiska livsmedelsproduktionen, vi tycker den nuvarande nivån är bra.
Vid sidan av detta vill Centerpartiet utveckla svensk livsmedelsproduktion generellt sett, exempelvis genom utvecklandet av en svensk livsmedelsstrategi, vilket givetvis kommer att bidra till utveckling för ekologiska livsmedel."