lördag, oktober 10, 2009

Signalbärare, fiberkärna, kabel, tråd

Det är mycket teknik kring underrättelseinhämtningen genom signalspaning. Leif Nixon hävdar utifrån sina kunskaper att signalbärare är en kabel över landsgränsen. Och att en enda fiberkabel rymmer utrikestrafiken från Sveriges alla hushåll...
Är det så är ju de dubbla begränsningen som nu införs; dvs dels att det Kontrollmyndigheten som svarar för samverkanspunkterna, och dels att Försvarets radioanstalt endast får tillgång till de signalbärare som domstolen vid varje inhämtningsuppdrag har givit tillstånd till, mindre värda.

Jag ska strax återkomma till det, men jag vill först citera ur propositionen (200809:201) vad för uppdrag som signalspaningen ska användas för: "..."kartläggning av ett visst lands markstridskrafter och luftlandssättningskapacitet, ett visst lands kapacitet för utveckling av massförstörelsevapen, säkerhetssituationen i ett land aktuellt för insatser med svensk personal, användning av signalskydd inom militära stridskrafter etc".

Kritiker koncentrerar av naturliga skäl diskussionen till den mycket lilla del av signalspaningen som rör allvarliga säkerhetshot mot Sverige som avser utländska förhållanden och där ena parten som är kopplad till dessa hot kommunicerar med någon utomlands. Det kan vara bra att ibland påminna om dessa relationer.

Nåväl, jag har ju ställt en del frågor om detta, och jag har läst propositionen noga.

Det ska villigt erkännas att jag inte är professionell inom detta område, och även av den anledningen kommer jag här att citera viktiga stycken ur propositionen.

Vad skriver då regeringen om signalbärare, några citat:

"Den signalspaning i tråd som Försvarets radioanstalt får bedriva med stöd av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet avser endast en bråkdel av all den trafik som förmedlas i tråd som passerar Sveriges gränser."

"...signalbärare måste avse en tydligt identifierbar enhet...med signalbärare avses det medium som används för att överföra en eller flera signaler. På motsvarande sätt som en koppartråd är signalbärare för en eller flera elektriska signaler, är en enskild fiber signalbärare för en eller flera optiska signaler. En signalbärare har alltid en fysisk utbredning från en geografisk plats till en annan. Det finns en eller flera signalbärare i en tråd eller kabel, men signalbäraren är det minsta fysiska medium genom vilket signalerna kan överföras....Med signalbärare ska därför förstås en enstaka fiberkärna i en optisk fiberkanal...
Skyldigheten att överföra trafik till samverkanspunkter riktar sig enligt regeringens bedömning till ett tiotal operatörer..Varje sådan operatör förfogar över minst en - i regel flera - kablar i vilken trafik förs över Sveriges gräns. En kabel innehåller i sin tur ett hundratal signalbärare, i vissa fall ännu fler. Det säger sig självt att en tillståndsprövning på nivån enskilda signalbärare innebär en mycket långt gående begränsning av den trafikvolym som signalspaningsmyndigheten teoretiskt kan få tillgång till för att genomföra urval med sökbegrepp".

Det var mot denna bakgrund som jag tillät mig jämförelsen med trafiken till Stockholm.

Eftersom begränsningen av trafikvolymen alltså är mycket stor är betydelsen av både Kontrollmyndighetens kontroll över samverkanspunkterna och av tillståndens begränsning till enskilda signalbärare av stort värde, integritetsmässigt sett.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Högt i tak i den liberala burkadebatten - Not!

Jag får inte mycket medhåll i debatten om att dölja sitt ansikte för varandra - eller ej. Tvärtom blir jag snarast utskälld. Bloggaren apelsineld gör processen kort med mig i olika inlägg med frejdiga paralleller till nazism och brunskjortor.
Andra sågar mig ändå mer belevat, som Hélen Törnqvist, Stina Bengtsson och Per Anckersjö.

Östgöta Corren slår upp frågan stort och har en OK intervju med mig. Men för säkerhets skull matchar man den med en avståndstagande ledare - balanserad - och tre avståndstagande andra intervjuer med islamologen Jan Hjerpe, med Dilsa Demirbag-Sten och med Ali Hajar (S).. Och Expressens enkätundersöknings 96 procent blir i Correnartikeln "merparten" av de röstande....

Så Main Stream -åsikten i denna fråga är stark och tillåter inte någon annan uppfattning att sticka upp. Den sågas eller fördöms. Är detta så liberalt egentligen? Är inte högt i tak och en anständig debatt i svåra och känsliga frågor också något av liberalismens kännetecke.

Inte spelar man väl med på samma sätt som andra krafter som ju ser allt i svart och vitt??

För vad är det jag egentligen vill diskutera? Och som många människor känner bekymmer över. Och som kommer att leda Sverigedemokraterna rakt in i riksdagen om inte dessa medborgare känner att andra partier åtminstone inte väjer för att föra en sansad dialog i frågan.

1. Ska vi inte ha riktlinjer på åtminstone skolor och arbetsplatser att vi inte döljer ansiktet för varandra, vare sig med heltäckande slöjor eller rånarluvor (om nu något MC-gäng t ex skulle komma på den idén).

(Jag noterar faktiskt att en ledarskribent i Expressen ansluter sig till behovet av centrala riktlinjer i frågan vad gäller skolor.)

2. Bör inte detta kunna övervägas även i en del offentliga miljöer? T ex allmänna kommunikationsmedel som t ex tunnelbanan. Vi har föreslagit att avgränsningar t ex här kan utredas.

Övertygade liberaler med Bengt Westerberg i spetsen för en intensiv kampanj för att några gårdsbutiker absolut ska förbjudas att sälja några flaskor egenproducerat vin till konsumenter, vilket inte berör många människor.

Vi har lagar mot månggifte, och för att inte gå utan kläder.

Men att diskutera regelverk för att inte dölja våra ansikten för varandra, det är förkastligt.

Jag respekterar fullt ut mina liberala vänner som principfast accepterar dolda ansikten överallt utom där det har uppenbara praktiska nackdelar. Det är trist - tycker jag - att en del av er inte respekterar att behovet av centrala riktlinjer ens får diskuteras, trots att de två stora lärarförbunden t ex kräver sådana. Och det är än tristare att ni inte respekterar oss som faktiskt diskuterar detta..

Är en gång, Jag vill ha ett liberalt och öppet samhälle med fokus på integritet och integration. Men detta innebär inte att jag på enstaka punkter inte kan acceptera lagar och regler.

Det kunde vara intressant att höra av er kategoriska liberaler hur ni förhåller er till existerande regelverk som begränsar t ex hembränning, månggifte och nakenhet. Och vad som principiellt skiljer regelverk för dessa företeelser från att överväga regler för att inte dölja sina ansikten för varandra i skolor?


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,