torsdag, juni 15, 2006

Centern driver på i energi- och miljö!

Min syn på våra insatser i energifrågorna.

Centerpartiet kan med stolthet redovisa vad vi slagits för och åstadkommit på energiområdet sedan 1982. Kärnkraften har inte byggt ut utan ska avvecklas, Barsebäck har stängts, övriga reaktorer är så säkra och kontrollerade som det är möjligt. En hel del har gjorts för energibesparing och satsning på att utveckla förnybar energi genom vår envetna kamp.

Nu är det 2006. Dagens stora energi- och miljöfråga är växthuseffekten och att minska CO2-utsläppen och den fossila energianvändningen. Behovet av effektivare energianvändning och ytterligare insatser för förnybar energi och förnybara drivmedel ökar ytterligare i betydelse. Centern står i frontlinjen i detta arbete, en naturlig fortsättning på vårt arbete sedan länge.

Det är bra att vi haft modet och styrkan att släppa årtalsexercisen om kärnkraftverken, de får avvecklas i takt med att de nya energisatsningarna på bred front ger resultat.

Vi har länge krävt att energipolitiken ska bli bredare förankrad, men Göran Persson har inte lagt två strån i kors för detta, utan tvärtom gillat status quo. Därför har vi nu tagit initiativ till diskussioner inom Allians för Sverige, och det är ett genombrott att vi nu enats om en bra plattform.

Centerpartiet vågar diskutera och agera i de viktiga framtidsfrågorna som t ex energi, miljö och sysselsättning. Det är befriande att det är så, och det spelar stor roll att vår partiordförande Maud har modet och kraften att driva på, både inom centerpartiet, inom Alliansen och för Sverige!