torsdag, april 23, 2015

Corren och jag oense - vilken nyhet!

Jag har bloggat här om Centerpartiets distriktsstämma i Östergötland som med bred majoritet ställde sig bakom min motion om något restriktivare asylregler i EU-riktning, trots kraftfull argumentation emot från främst Muharrem Demirok och Lena Ek på delvis felaktiga fakta.

Jag har också upprörts över att min helt dominerande lokaltidning Corren inte anser att stämman har något som helst nyhetsvärde, inte en rad har skrivits.

Corren driver på ledarplats en ständig kampanj för att Sverige ska öppna sina gränser och bli än mer generös i sin migrationspolitik och har regelbundet publicerat artiklar med detta budskap sedan rätt länge. Man har starkt kritiserat mig  vid olika tillfällen, och jag har fått in någon replik några gånger. Man har, vill jag absolut minnas, rätt nyligen uppmanat politiker att ge sin syn på hur Sverige bör agera kring dessa frågor, vilket är mycket naturligt.

Jag skickade därför igår in en debattartikel enligt nedan, som idag omgående har refuserats med beskeden att jag upprepar mig från i höstas (som om inte ledarsidan gör det) samt att distriktsstämmans votering enligt Corren inte har något nyhetsvärde.

Jag måste ju acceptera fakta, Corren tycker så här. Jag beklagar det men kan inget göra åt det mer än att redovisa min kritik här på min blogg och i några sociala medier:


 Min refuserade debattartikel:
Corren bedriver på ledar- och krönikeplats sedan flera år en kampanj för att Sverige borde öppna sina gränser, för fri rörlighet och för att Sverige och EU ska ge asyl åt de av världens flyktingar (55 miljoner) som vill komma hit.
Det räcker inte med att Sverige tillsammans med Tyskland ger asyl till ca 50 % av de som flyr till EU vilket för Sveriges del beräknas bli uppåt 100.000 per år de närmaste åren, plus anhöriga kanske 50.000 till eller mer. Nej, om Correns ledarlinje skulle bli svensk politik skulle asylinvandringen till Sverige fler- eller mångdubblas.

Jag står också bakom visionen om en värld i fred och med fri rörlighet, men med dagens enorma klyftor är det en omöjlighet att genomföra utan att Sveriges välfärdssystem skulle tvingas växlas ner på en mycket lägre nivå. Vi har redan stora utmaningar genom en stor bostadsbrist och skenande kostnader för mottagande, integration och få i arbete.

Corren efterfrågar reaktioner från politiker på sina starka ambitioner.
Mitt svar är att Sverige ska fortsätta att vara världsledande i utvecklingsbistånd, i humanitärt bistånd till FN och att ligga i EU-täten vad gäller generösa asylregler. Vi ska ha generösa migrationsregler både för arbetskraftsinvandring och att bevilja asyl.

Men! Sverige kan inte ligga alltför långt före övriga EU-länder i sina t ex asylregler, om resultatet som nu blir att Sverige med 2 % av EUs befolkning ger asyl åt 20 % av de som flyr till EU, och till 40 % av de ensamkommande under 18 år. Risken är uppenbar att Sverige riskerar att gå in i väggen om inte utmaningarna klaras av på ett rimligt sätt, vilket varken skulle gagna Sverige eller de som söker asyl.

Säkert förespråkar Corren att Sverige som enda EU-land borde bevilja flyktingar asyl på sina ambassader, vilket skulle leda till enorma förhoppningar och en mycket kraftigt ökad asylinvandring. Jag anser det orealistiskt att ensamma gå före, istället bör Sverige driva på så att EUs länder gemensamt går i den riktningen.

Centerpartiet står tillsammans med V och MP för den mest generösa migrationspolitiken. På Centerpartiets distriktsstämma fick jag stöd för min motion i en mer realistisk riktning, vilket jag anser skulle ge förutsättningar för en fortsatt uthållig asylpolitik i EU-tät. Corren har inte ansett detta ha nyhetsvärde. Jag får respektera det men undrar lite om bara nyheter i ”rätt” riktning anses intressanta?

Staffan Danielsson
 
Correns svar (Daniel är alltid tydlig och rak och just i sin kommunikation):

Daniel Erlandsson

10:38 (4 timmar sedan)
 
 
Hej, vi tackar nej till det här inlägget. Texten är väldigt lik de debattartiklar du skrev i Corren 12/11 och 16/12 förra året, så jag tycker inte det är motiverat att ta med ytterligare en text med samma innehåll.  
 
Vad gäller nyhetsvärderingen tycker vi att vår bedömning var rimlig.
 
Vänliga hälsningar
 
Daniel Erlandsson
Debatt- och insändarredaktör