lördag, augusti 29, 2009

Debatt med Sture Nordh om karensdagen

TCOs (s)ympatiske ordförande Sture Nordh har i ett lågmält inlägg på politikerbloggen - dock icke övertygande - försvarat de enligt min uppfattning "lyxbetonade" förslagen att just när människor är mer sjuka än annars så borde karensdagen tas bort...

Jag tror att vår generösa sjukersättning mår väl av en karensdag, och att det blir väldigt konstigt om man skulle plocka bort den ibland och återinföra den ibland.

En sjukförsäkring med inga karensdagar och med 100 procents ersättning - eller mer - bär klara drag av socialdemokratiskt tänkande när det inte fungerar, och att Sture Nordh och andra nu tar chansen och försöker få den (s)venska modell åter som bevisligen inte fungerarade väl, är väl inte så konstigt.

Men det gör inte förslagen bättre, och det är bäst "att mota Olle i grind"!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,