fredag, april 17, 2015

Klart besked om centerstämmoprotokollet, Staffan hade rätt

Jag la ut detta blogginlägg i förmiddags, sedan uppgifter framkommit att det finns flera stämmoprotokoll på nätet om Centerpartiets beslut i frågan om att Sverige ska bevilja asyl på sina ambassader.

Jag lade också ut det på det debattforum på Facebook med nära 1.800 medlemmar som jag modererar; Politisk Centerdebatt - öppet för alla på socialliberal grund.

Jag är glad att Centerpartiets Organisationschef Thomas Lind snabbt kollat upp och i en kommentar på Politisk Centerdebatt givit detta entydiga klara besked:

"Thomas Lind Justerade protokollet (protokollet för hela partistämman, samtliga beslut) är rätt (bifall till kommitténs förslag). Det utlagda dokumentet (protokoll för just denna stämmokommitté) är fel (bifall till PS förslag) men heller inte justerat. Vi kollade upp detta så snart tveksamheter påtalades. I morse fick vi veta att ytterligare en länk till felaktigt protokoll finns på webben. Även den ska bort."

Facit är alltså detta, efter den turbulens som uppstått efter debatten i lördags på Östergötlands distriktsstämma.

* Den minnesbild jag och flera östgötaombud på centerstämman 2013 hade angående stämmans beslut 2013 i denna fråga stämde till 100 %.

* Det stämmoprotokoll som 2 partistyrelseledamöter citerade på distriktsstämman och hävdade var korrekt var ett falsarium.

* Hur detta protokoll skrivits ut och lagts ut på nätet är oklart, men det är nu av akademisk karaktär eftersom vi vet att det är osant och att det nu tas bort.

* Det är trist att vi som var på stämman och på nära håll följde stämmokommittér och stämmobeslut i denna på stämman centrala fråga hade olika minnesbilder och uppfattningar om vilket stämmobeslut som beslutades, men så kan det bli. Bra att det nu är utklarat, och mot den bakgrunden, att stämmobeslutet var lika radikalt som jag mindes det, är jag glad över att östgötastämman med bred majoritet beslutade att vilja ändra det beslutet. 

Mycket märkligt Centerstämmoprotokoll, tyvärrJag var lite arg i debatten på östgöta-centerstämman, när mina centervänner i partistyrelsen (2013) Muharrem Demirok och Lena Ek i strid med min entydiga minnesbild hävdade att partistämman 2013 "bara" beslutade att "pröva möjligheten för utländska medborgares rätt att söka asyl vid svenska ambassader" och inte, vilket jag hävdade i min motion, beslutade "att Centerpartiet verkar för att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands."
Jag googlade fram stämmoprotokollet som visade att de hade rätt vad gäller att-satsen, men att den i sin tur utgick ifrån en beslutstext där texten var skärpt i enlighet med min minnesbild. Jag skrev en bloggkommentar med denna inriktning, att trots ordet pröva i att-satsen så är Centerpartiets ståndpunkt entydig och därför var det bra att östgötastämman ställde sig bakom att ståndpunkten bör ändras.
Bra, striden om vad som stod i stämmoprotokollet var ur världen.
Det visar sig nu inte vara fallet.
Inge Svensson, en mycket skärpt centermedlem och idédebattör i sociala medier mm, som deltog på östgötastämman nöjde sig inte som jag med en googling. Han grävde igenom Centerpartiets hemsida och hittade där också stämmoprotokollet, dock inte med den att-sats som kommer fram vid googlingen utan den att-sats som jag trodde var stämmans beslut. (ridå...)
Mycket märkligt, en att-sats som går att googla fram och som två partistyrelseledamöter lägger all kraft på att lyfta fram som den enda sanningen så att min motion inte behöver bifallas utan borde avslås, och en som finns på Centerpartiets hemsida och säger något helt annat. (Oavsett protokoll så deltog ju vi alla på stämman i behandlingen av denna mycket uppmärksammade fråga och mina minnesbilder är entydiga och starka).
Ett parti kan uppenbarligen inte ha två protokollförda versioner av samma stämmobeslut. Inge Svensson har nu tillskrivit ansvarig partiinstans om detta och jag ser fram mot ett klargörande om vad som gäller. Jag bilägger nedan hans sakframställning, som han informerat mig och några andra om. (Jag kommer denna gång att både informera min lokaltidning  Corren om detta mitt blogginlägg via epost och telefon men utan större förhoppningar att stämmobeslutet, eller dess efterspel, kommer att anses ha nyhetsvärde).
Ur Inge Svenssons skrivelse till Centerpartiet riks:
" På Östergötlands distriktsstämma så diskuterades det ett beslut i slutprotokollet från riksstämman i Karlstad 2013 med anledning av Staffan Danielssons uppmärksammade motion.
Muharrem Demirok läste upp beslutet som togs på riksstämman angående att pröva möjligheten för utländska medborgares rätt att söka asyl på svenska ambassader. Många av oss stämmodeltagare uppfattade att det som stod i slutprotokollet inte kunde stämma, då den skrivningen var för lik den diplomatiska skrivningen som var partistyrelsens linje och som partistyrelsen inte fick igenom. Så som jag mindes det så var det Stina Bengtssons yrkande, om att Centerpartiet skulle verka för att flyktingar skulle kunna söka asyl på svenska ambassader, som vann gehör. Det blev en ganska så stor debatt. Jag tog under stämmans gång kontakt med Stina Bengtsson. Hon sa att texten som stod i slutprotokollet var felaktigt.

I diskussionen efteråt så kom det fram att oavsett vad som beslutades på riksstämman så är det det justerade och godkända slutprotokollet som gäller, även om slutprotokollet skulle vara felaktigt.

Nu kommer vi till det stora problemet. Jag letade runt lite på nätet. Det finns två slutprotokoll från stämman i Karlstad 2013 upplagda på nätet och båda två lades upp samma månad. Det ena slutprotokollet (det felaktiga) som man läste ur på stämman kommer upp när man gör en sökning på Google. 
"Partistämman beslutade att bifalla följande att-sats:
att pröva möjligheten för utländska medborgares rätt att söka asyl vid svenska ambassader
utomlands."

Det enligt mig rätta slutprotokollet hittar man istället via https://www.centerpartiet.se/vart-parti/stammobeslut/2013-karlstad/
"Partistämman beslutade att bifalla följande att-sats:
Att Centerpartiet verkar för att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands."

I mina ögon så råder det ingen tvekan om att det är det sista av de två slutprotokollen som är det rätta. Det felaktiga slutprotokollet bör tas ner från webben. Det bör även gå ut information till distriktsstyrelserna att det har legat ett felaktigt slutprotokoll ute och en information om vilket beslut som verkligen gäller."


(slutkommentar från Staffan: Inge skriver: "I diskussionen efteråt så kom det fram att oavsett vad som beslutades på riksstämman så är det det justerade och godkända slutprotokollet som gäller, även om slutprotokollet skulle vara felaktigt"...Min uppfattning är att slutprotokoll korrekt ska återge stämmobeslut, vilket väl alla är överens om. Och blir slutprotokoll felaktiga ska de rättas till. Och finns felaktiga versioner, ska de inte spridas eller citeras)