lördag, mars 31, 2018

JO följer rättskandalen om åldersbedömningar, men agerar inte, än

Justitieombudsmannen (JO) ska granska att Sveriges myndigheter sköter sig och arbetar rättssäkert.

Så här skriver JO själv om sin uppgift:

"Riksdagens ombudsmän (JO) granskar att myndigheterna behandlar medborgarna i enlighet med lagen."

Jag JO-anmälde Rättsmedicinal- och Migrationsverket för deras åldersbedömningar efter journalisten Negra Efendics SvD-artiklar.

Negra E har gjort ett imponerande grävjobb gentemot motsträviga myndigheter under ett antal månader. Här det färskaste anmärkningsvärda avslöjandet och hennes serie av prisvärda artiklar.

Jag tycker det är alldeles uppenbart att myndigheterna är ute på djupa vatten i sin användning av den oprövade knäledsmetoden, som internationell expertis, och numera även de själva, ändrar resultatet på i en stor andel av resultat som prövats en gång till.

Chefs-JO passar och hänvisar till socialstyrelsen och migrationsdomstolen...Så ingen åtgärd, men ”följer utvecklingen”.

Det är krut i JO! NOT!

Ät det verkligen så här passivt som justitieombudsmannen ska ta sitt stora ansvar som "Riksdagens ombudsmän"?

Förresten, passivt? När JO inte gör något uttalande eller vidtar någon åtgärd är det ju en aktiv uppbackning av att myndigheten inte gjort några fel.

JO gör dock en viktig sista kommentar. Chefsjustitieombudsmannen har uppmärksammat debatten (ja, tacka för det när jag har anmält..) om myndigheternas åldersbedömningar och avser att fortsätta att "följa utvecklingen".

Detta sista tar jag ändå som en framgång. Med tanke på JOs hittillsvarande passivitet måste nog myndigheternas misskötsel i åldersbedömningarna bli än mer uppenbar än den redan är innan JO griper in, uppenbarligen.

Oddsen för detta är ändå inte så dåliga, genom Negra Efendics skickliga grävande, som fortsätter!


Spådom: Uteslut inte S-regering med stöd av SD.

Redan 2011 fanns beröringspunkter mellan S och SD...

Sverigedemokraterna flörtar tydligt med moderaterna och vill gärna stödja/samarbeta med dem.

Det skulle kanske cementera ett långvarigt borgerligt regeringsinnehav.

Socialdemokraterna är ett maktparti som vill regera, annars är det nästan odemokratiskt.De är livrädda för att SD ska stödja M. De gör nästan allt för att få eller behålla makten.

Därför gör Socialdemokraterna precis allt de kan för att Alliansen, och Moderaterna, aldrig ska samtala med eller samarbeta med Sverigedemokraterna.

Här en färsk artikel från Margot Wallström.

Hur ska då Sverige styras efter valet?

Alliansen? De Rödgröna? S/MP plus delar av allianspartierna? En M(kanskeKD)-regering? (Jag har spekulerat om detta tidigare).

Alliansen med någon form av aktivt eller passivt stöd från SD? Kanske, men eftersom både C och L utfäst sig att inte på något vis ha stöd från SD torde det bli svårt.

Idag, den 31 mars 2018, gör jag en liten spådom.

Uteslut inte att Socialdemokraterna efter en tids turbulens, i landets intresse öppnar för att regera med visst stöd från SD.

S har redan en migrationspolitik som ligger rätt nära den som SD vill se. I rätt många andra frågor ligger SD rätt nära S. I riksdagsbesluten under innevarande mandatperiod röstar SD lika ofta med S/MP som med alliansen.

De danska Socialdemokraterna flörtar alltmer öppet med Danskt Folkeparti, Danmarks SD, typ.