söndag, september 11, 2016

Andelen vuxna "barn" på asylboenden 5 % eller 30%?

Hur många vuxna män som är 20 och 30 år och mer har fått asyl/uppehållstillstånd som barn i Sverige de senaste 5 åren? En grov bedömning/gissning är ett antal tusen.

(Tillagt 21 sept 2017: "Facit" för över 200 ensamkommande asylsökande från Marocko som uppgivit sig vara under 18 år är att 93,5 % ljög om sin ålder och angav felaktigt sig vara i genomsnitt 4,5 år ynge än de faktiskt var. Bra jobbat, Gränspolisen.)

Migrationsverket har de senaste åren (sedan 2012 tror jag) inte gjort några medicinska ålderskontroller genom tand- och handledsröntgen eftersom barnläkarföreningen och advokatsamfundet bojkottar sådana. Genom uttalanden i närtid har det blivit klart att Migrationsverket i praktiken nästan godtagit alla som barn under 18 som uppger sig vara det. Jag har med anledning härav kallat detta en rättsskandal och kräver att GD Anders Danielsson som huvudansvarig för detta måste avgå.

Aftonbladet, vars ledarskribent Anders Lindberg likt de allra flesta journalister och politiker länge hävdat att ryktena om vuxna män på boenden för barn bara är skrönor, skriver nu på kolumnistplats (Oisin Cantwell) att kanske en liten del ändå är över 18. Han t o m nämner intervallet 5-8 %, vilket tydligen är Migrationsverkets historiska uppskrivningar.

Skånska Dagbladets Yngve Sunesson tar nu ställning för att det inte är OK (för att tala "Löfvenska") att t ex 25-åringar ges asyl som barn och bor med barn vilket är välkommet. men även han menar att problemet är överdrivet eftersom bara en liten andel har testats.

Alltså, media och politiker och migrationsverket m fl har alltså i många år tonat ner eller helt avvisat att en del vuxna män ges asyl som barn. Nu när det är alldeles uppenbart att så är fallet efter rapporter från boenden över landet, ibland t o m  i samband med brottsutredningar, övegår man till att fortsätta att tona ner genom att hävda att det bara handlar om en liten del av barnen.

I så fall är det kanske ingen rättsskandal.

Deras argument för att bara en liten del är vuxna män övertygar dock inte alls, utan förefaller åter vara önsketänkande. Och Sverige kan tyvärr inte styras efter önsketänkande utan den faktiska verkligheten måste ligga till grund för diskussion och åtgärder.

Vad har då jag till grund för min analys?

* Erfarenheter från våra nordiska grannländer pekar entydigt, skulle jag vilja påstå,  på att typ 10-30 % av de som vill bli klassade som barn inte är det. Alldeles nyligen sa Danmarks migrationsminister Inger Stöjberg att 2 av 3 som undersöktes p g av oklar ålder visade sig vara vuxna.

* Eftersom kännedomen om Sveriges obefintliga ålderskontroller är väl känd bland flyktingsmugglare och flyktingar väljer en mycket stor andel av de som vill få asyl som barn trots att de är betydligt över 18 att ta sig till Sverige. 2015 valde hela 40 % av alla ensamkommande barn till EU att ta sig till Sverige, som har 2 % av EUs befolkning. Av alla flyktingar till EU har 15-20 % valt Sverige vilket kan indikera att kanske hälften av de ensamkommande som uppger sig vara barn när de kommer hit faktiskt inte är det.

* Nu börjar en och annan som arbetar med ensamkommande barn i Sverige att ge uttryck för att en stor andel är vuxna män. Jag har själv hört representanter för HVB-hemmen säga att problemet med vuxna bland barnen är väldigt stort och ger betydande störningar.
Skolöverläkaren och docenten Josef Milerad har undersökt 100 barn där hans bedömning är att 40 % är vuxna män. Jag har fått kontakt med flera mycket erfarna medarbetare och chefer på HVB-hem
som säger att en större andel än 40 % enligt deras bedömning är långt över 18 år, och att problemet
eskalerat sedan medicinska ålderkontroller upphörde från 2012.
Jonas Andersson, som arbetat i många är på HVB-hem, har modigt i flera år varit tydlig med att många barn egentligen är vuxna män och att staten/myndigheten måste kontrollera ålder.

Det är detta som är en grund till att jag anser att Migrationsverkets underlåtenhet att komtrollera ålder är en rättsskandal, liksom deras ynkliga försök att i efterhand påstå sig inte ha något ansvar för att kontrollera ålder utan det åvilar kommuner och HVB-boenden, vilket naturligtvis är, enligt min uppfattning, bakvända världen.

(Jag ska lägga in fler länkar från nordiska länder och Sverige så snart jag hinner.)

Här en artikel från SVT som är informativ, från 3 nordiska grannländer.

Förra flyktingombudsmannen  Merit Wager har många år drivit en blogg där migrationshandläggare anonymt rapporterar. Redan 2014 skrev hon denna klarsynta och innehållsrika debattartikel på SvD Brännpunkt.

Jörgen Huitfeldt och Magnus Thoren på Studio Ett i P1 gjorde några banbrytande reportage, här ett i januari 2016. Siffrorna är mycket talande.

Dagens Eko presenterade siffror från de nordiska länderna jan 2016.

SVT Nyheter presenterade uppgifter i november 2015.

Jag fick fram personnummer från gränspolisen på ca 200 ensamkommande från Marocko som alla uppgivit sig vara barn under 18 år. 91 % var vuxna män, igenomsnitt 4,5 år äldre än de uppgivit.