tisdag, november 29, 2016

"Importerat eko är bäst – jag föredrar fjärr-KRAV framför närbesprutat."

"Importerat eko är bäst – jag föredrar fjärr-KRAV framför närbesprutat."

Kravs marknadschef Johan Ceije är en trevlig person men det han säger ovan i denna intervju i matbranschens nyheter är förskräckligt, jag lägger in några citat till nedan.

Många ekomatsvänner kritiserar mig och andra när vi försvarar det svenska miljövänliga moderna jordbruket när det ibland totalsågas som Johan Ceije gör här, som naturskyddsföreningen brukar göra och som politiker, journalister och handel också kan göra.

Jag vet ingen som respekterar det moderna miljövänliga jordbruket i Sverige lika mycket som det svenska ekojordbruket som har sagt att man bör handla importmat före svensk ekomat.

Mitt mantra är ju att vill man handla miljö- och djurskyddsvänligt så ska man köpa svensk mat - modern miljövänlig mat eller ekomat - före importmat och ekomat från hela världen.

Att som Johan Ceije uppmana Sveriges matkonsumenter att handla importmat före "närbesprutat" från Sverige är liksom Naturskyddsföreningens förkastelse av "det svenska giftjordbruket" en krigsförklaring mot världens kanske mest miljö- och djurskyddsvänliga moderna jordbruk, det svenska.

Skadorna på marknaden av dessa knivhugg i ryggen är omätbart stora och förklarar till en del att importmaten ökat kraftigt i flera decennier samtidigt som den svenska livsmedelsproduktionen backat med ca 25 %.

Jag respekterar de två goda svenska jordbrukskoncept som finns och som är rätt likvärdiga med lite olika för- och nackdelar. Jag skulle aldrig rekommendera någon att köpa importerad mat före svenskproducerad.

Att företrädare för ekojordbruket, och andra,  rekommenderar konsumenterna att köpa importeko före närodlat från Sverige är ett svek mot det svenska jordbruket och mot biologisk mångfald och kretslopp i Sverige.

Accepterar Sveriges bönder och ekobönder och LRF och konsumenter och handel och politiker argumentionen från Krav? Kommentera gärna!

Fler citat av Johan Ceije utan kommentarer från mig:

"Vi kan inte ha ett jordbruk som slår ihjäl arter på det här sättet"...

"Jag menar att det inte är sant att det inte skulle gå att försörja världen med enbart ekologiskt jordbruk."

"I tropikerna är skillnaderna mycket mindre – där kan eko ge en högre avkastning än konventionell, besprutad odling."

" Om jag som konsument bara tänker på att köpa lokalt, då skickar jag samtidigt en signal till bönderna om att det är okej att de sprutar i ån som rinner genom ”mitt” naturreservat."


lördag, november 26, 2016

IP-debatt. Bostadsministern upprörd över byggstopp i Roxtuna/Tuna

Statens fastighetsverk motsatte sig inte byggnation av 2.400 bostäder i Roxtuna/Tuna nära Ekängen i Linköping. Detaljplanen antogs 2012.
Plötsligt i aug/sept 2016 förklarade riksantikvarieämbetet hela Tuna Kungsgård som statligt byggnadsminnesmärke vilket stoppade 1200 bostäder.

Linköpings politiker med centerpartister och socialdemokrater i spetsen upprördes, och den bostadspolitiska talespersonen Ola Johansson (C) interpellerade bostadsministern.

Debatten ägde rum i riksdagen igår, och utöver Peter Eriksson och Ola Johansson deltog oxå Staffan Danielsson.

Radio Östergötland rapporterade samma fredagseftermiddag. Corren var lite sen men skriver idag tisdag. (Tillagt)
Bostadsminister Peter Eriksson gav nämligen sitt fulla stöd till kommunen i starka ordalag. Här en länk till debatten, scrolla ner till slutet.

Både Ola Johansson och jag gladdes över bostadsministerns starka och entydiga uttalanden. Mera kunde han inte ha sagt med tanke på att ministrar ju inte får utöva ministerstyre.

Här några ordagranna citat vad Peter Eriksson sa:

"Herr talman! Konkret i denna fråga om Linköping och Tuna kungsgård vill jag säga: Så här får det inte gå till. Det är inte okej. Det är inte rimligt gentemot kommunen och dess insatser och engagemang att staten först säger ja till ett projekt och sedan, i ett väldigt sent skede, stoppar det. Jag tror att alla politiker i Linköping blev bestörta, och när jag fick höra om det blev jag också det. Det är orimligt att kommunen ska lägga ned pengar, resurser och tid på att planera och bygga för människor som vill bo och behöver en bostad när det sedan stoppas på det sättet."

"Jag tror och hoppas att den dialog mellan kommunen och myndigheterna som jag hänvisade till kommer att ge resultat och att man får till ett beslut som innebär att det inte blir så allvarligt som det ser ut. Jag är inte den som beslutar om saken. Regeringen kan inte heller gå in och fatta ett sådant beslut, men jag hoppas att man hittar en lösning som tillgodoser en stor del av det som Linköping har planerat."

Jag gladdes åt bostadsministerns entydiga uttalanden:

"Jag tackar bostadsministern för klarspråk, tydliga besked och stark kritik mot hur det har handlagts. Det sägs att detta inte ska ske i framtiden och att man ska försöka jobba med detta. Jag känner mig trygg i att om Peter Eriksson hade varit generaldirektör på Riksantikvarieämbetet hade detta beslut förändrats. Men nu är Peter Eriksson tyvärr inte det, men jag hoppas att Riksantikvarieämbetet i dialogen med Linköpings kommun och Fastighetsverket med sunt förnuft ändå kan komma fram till en nyansering av detta."

Och Ola Johansson summerade belåtet:

"Jag vill tacka ministern för hans tydliga markering om vad han tycker om statens agerande i detta specifika fall. Det var mycket välkommet."

Det är min förhoppning att riksantikvarieämbetetets som jag tycker förhastade beslut nu kan komma att ändras en del. Och jag är övertygad om att debatten med bostadsministern i så fall har bidragit till detta.

Jag lägger in länk till detta inlägg i det rätt nystartade facebooks-forumet Politisk Linköpingsdebatt med ca 450 medlemmar. (Välkomna med!). Långt under Correns upplaga men med många Linköpingspolitiker  och en del medborgare med. 

fredag, november 25, 2016

Istället för 6 regioner väntar nu en statlig sjukvårdskoloss

Huvudansvaret för att det ohållbara läget med att dagens landstingsstruktur består en tid till har moderaterna som sagt blankt nej i tio år. De låtsas vilja ha underifrånperspektiv och  lokalt beslutande och många förtroendevalda , men deras mål är tvärtom, statlig sjukvård i en region och gärna färre och större kommuner.

Folkomröstningar i en mycket komplicerad fråga tillgrips för att förhindra mer kraftfulla regioner som är en nödvändighet för en väl fungerande högre sjukvård.  Det är lätt att rösta nej till alla förändringar av regiongränser, men alternativet är inte status quo utan att staten tar över sjukvård och kanske annat.

Ursäkta mina moderata vänner men jag tycker att partiets agerande är populistiskt och hycklande. Jämtlandsmoderaterna är i alla fall ärliga, nej till större regioner men ja till statlig sjukvård. Eventuella folkomröstningar ska inte vara Ja eller Nej till större regioner, utan om man vill ha 6-7 större regioner eller statlig sjukvård i en region, Sverige.

Här talar genast moderata Norrbottenskuriren mot "regionala landstingskolosser", men samtidigt för en statlig rikskoloss omfattande hela landet...

Östgöta Corren talar om "elefantiasisregioner", samtidigt som man ogenerat vill ha en statlig sjukvårdskoloss istället..


tisdag, november 22, 2016

Nya vindar i migrationspolitiken

Jag ser framåt och gläds över en mycket bra centerpolitik som tillsammans med en lysande bra partiledare nu ger opinionsframgångar.
Min enda varning är ju migrationspolitiken där jag menar att vår position tillsammans med Vänsterpartiet bromsar vår tillväxt mot de 12-15 % som är inom nära räckhåll.

Men även där rör sig Centerpartiet i rätt riktning. Vårt tonläge har nyanserats, Vi har ju många goda förslag för bättre integration och fler i arbete, och har med partiledaren i spetsen tagit många goda initiativ mot grov brottslighet och hedersförtryck, för fler poliser och skärpta straff.

Så jag ser framåt och ser stora möjligheter för Centerpartiet i ett Sverige som står inför mycket stora utmaningar/problem, jag kan exemplifiera med riksrevisorernas utomordentligt skarpa kritik av regeringens ekonomiska politik.

Men må det förlåtas mig att jag oxå i detta blogginlägg ser bakåt och noterar en viss upprättelse efter den starka kritik som jag och några andra röster mötte när vi kritiserade  7 partiers alltför ambitiösa migrationspolitik enligt "Reinfeldtslinjen".

Migrationsdebatten började för min del i idéprogramsdebatten när programgruppens ordförande 2011 slog fast att den bärande linjen var att förespråka fri invandring.

Jag och andra reagerade starkt, en livlig debatt utbröt som landade i ett bra idéprogram med stora visioner om öppenhet men med realism i den politiska närtiden de närmaste decennierna.

Inom asylpolitiken levde dock höga ambitioner kvar även i närtid, till en början mycket samstämda med "Reinfeldtlinjen" och med 6 andra partier. Centerpartiet ville dock mer.

Inför partistämman i september 2013 ville partistyrelsen utreda om Sverige ensamma kunde öppna sina ambassader för flyktingar i hela världen som ville söka asyl i Sverige.

Jag ansåg denna linje helt orealistisk för att statsbärande parti som styrt och vill styra Sverige. Så jag skrev en mycket sansad debattartikel (min uppfattning, javisst) på SvD Debatt som hårt kritiserades för att den inte var i linje med Centerpartiets värdegrund. Det tog mig naturligtvis oerhört hårt.

Jag har även det senaste året vid två voteringar i riksdagen inte kunnat rösta på C och V:s nej till inre gränskontroller och ID-kontroller. Jag avstod både i dec 2015 och i juni 2016.

Nu erfar Dagens Industri att Centerpartiet nyanserar sin framtoning i migrationsfrågorna. Ja, jag tycker ju att detta redan har skett och välkomnar det i så fall.

Smålandsposten noterar detta också, men utifrån ett kritiskt perspektiv där även de törnar som jag fått lyfts fram. Det är vänligt, för min del, att känna ett stöd, så klart. Sedan jag efter min uteslutning från riksdagsgruppen i november förra året snabbt kom tillbaka på oförändrade grunder har jag dock i mycket lagt det som varit bakom mig och ser framåt.

Moderaternas partiledare Anna Kinberg-Batra skriver idag, avslutningsvis, en ärlig artikel i Aftonbladet där hon förklarar sin och moderaternas omsvängning i migrationsfrågorna bort frän Reinfeldtlinjen på ett övertygande sätt, (där hon själv för 15 år sedan motionerade om fri invandring)  och där hon oxå oförbehållslöst ger sin erkänsla åt oss "som på seriös grund"  har varnat för en
ohållbar situation men som blivit motarbetade.

Även Göteborgspostens Mathias Bred skriver på ledarplats om alliansen, centerpartiet och migrationspolitiken.

Henrik L Barvå skriver på ledarplats i NWT.

Från centertidningar avvisas ryktena från Dagens Industri. Yngve Sunesson i Skånska Dagbladet hänvisar till att Annie Lööf bestämt dementerat DIs ryktesspridning, och ställer sig helt bakom att ingen omläggning behövs.
Maria Haldesten i Hallands Nyheter har inget till övers för de som Kinberg Batra ger sin erkänsla åt, hon ställer dem istället i motsats till "vanligt hederligt folk" som kavlar upp ärmarna och jobbar med integrationen istället för att "ynkligt och ansvarslöst blunda och hissa upp vindbryggan när människor flyr för sina liv". Sverige behöver fler händer i välfärden och behovet av permanent andrum bygger på en samhällsekonomiskt tvivelaktig bas, enligt Maria Haldesten.

onsdag, november 16, 2016

Riksdagsnätverk bildat kring frågan om dödshjälp

Jag skrev nyligen ett blogginlägg om att 10 riksdagsledamöter bjöd in till möte för att i riksdagen bilda ett nätverk för att i öppen anda diskutera den svåra och viktiga frågan om dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede.

Igår bildades så nätverket, vilket jag är mycket glad för, nu med 15 medlemmar.

Först talade journalisten Inga-Lisa Sangregorio, 80 år, som framgångsrikt kämpat mot en svår cancer.

Hon talade om sin kamp mot cancern, sin övertygelse om rätten och tryggheten i att själv kunna bestämma vid svåra lidanden i livets slutskede. Hon är otålig och vill se resultat snarast, och begriper inte hur partier och en del läkare kan motsätta sig detta självklara. Det är också en ”klassfråga”. Läkare och människor med resurser kan vid svåra lidanden och egen stark vilja följa sin övertygelse, medan det är svårare eller omöjligt för de med begränsade resurser och kontakter.


 Inga-Lisa Sangregorio har sedan hennes lysande bok Den sista friheten kommit ut fått väldigt mycket stöd från kända och okända. Hon har fått höra många uppskakande berättelser om hur människors nära och kära har gått bort under svåra lidanden och i ovärdiga former, och det kommer nog en bok till om detta.

Frågan om dödshjälp är mycket aktuell världen över, bl a har 24 ledamöter i Finlands parlament frågat sin regering om den avser att legalisera dödshjälp, i USA har 50 miljoner amerikaner rätten till det när döden närmar sig och Kanada har just beslutat sammalunda.

I nätverkets styrelse ingår människor och riksdagsledamöter från 7 partier. Ordförande är Staffan Danielsson (0725-587721) och vice ordförande är Shadiye Heydari ( 08-7866395).

Tillagt 11 december 2016; 18 riksdagsledamöter från 7 partier är nu med i nätverket, och jag vet rätt många till som tänker i dessa banor. Frågan har varit tabu men detta börjar äntligen lösas upp. 

Medlemmar i riksdagsnätverket/föreningen för att i öppen anda diskutera frågan om dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede

Shadiye Heydari (S) (v.ordf)
Ingemar Nilsson (S)
Anders Österberg (S)
Hillevi Larsson (S)
Johan Hultberg (M) (styrelsen)
Anette Åkesson (M)
Thomas Finnborg (M)
Roland Gustbee (M)
Per Ramhorn (SD) (styrelsen)
Sara-Lena Bjälkö (SD)
Heidi Karlsson (SD)
Elisabeth Knutsson (MP) (styrelsen)
Annika Hirvonen Falk (MP)
Rasmus Ling (MP)
Staffan Danielsson (C) (ordförande)
Jens Holm (V) (styrelsen)
Christina Örnebjär (L) (styrelsen)

Tina Acketoft (L)

torsdag, november 10, 2016

Beijbom-Danielsson-Morgan Johansson; Bra med sociala medier! Straff vid våldtäkt.

Jag uppskattar att diskutera med medborgare och mellan politiker och medborgare. Ni når mig, och manga andra, på debattforum på facebook enligt nedan; Välkomna!

Karl Beijbom upprördes över medias rapportering hur en kvinna våldtogs av flera män på en finlandsfärja, men att domstol sedan friade trots starka bevis. Han reagerade på facebooksforumet Politisk Allmändebatt.

Jag läste, lade till ett annat upprörande exempel från Ludvika, och ställde en fråga till justitieminister Morgan Johansson.

Nu har han svarat, budskapet har gått fram, han arbetar redan med frågan och tar den på mycket stor allvar. Utmärkt!

Sannolikt innebär frågan ytterligare en liten knuff på honom i rätt riktning, att ta detta på stort allvar och göra förändringar.

Jag modererar bl a Facebooksforumen Politisk Allmändebatt (för alla som vill diskutera i sak och i respekt för varandra), Politisk Centerdebatt (öppen för alla på socialliberal grund) och Centervänner PolCV (för centermedlemmar).

Vill ni lyssna eller diskutera och öka er allmänbildning, välkomna med!


onsdag, november 09, 2016

Omskakad och chockad. Men folket bestämmer i en demokrati.

Omskakad och chockad. Jobbigt med demokrati när folk röstar fel...Så trist att hat- och förnedringsbudskap bär...Ändå, fritt val med yttrande-och åsiktsfrihet bättre än alternativen.
Trump stark bland vita amerikaner, kristna och på landsbygden. Det gör det inte lättare.

Lärdomar för Sverige? Politiker och partier ska slåss för sina idéer och program, javisst.

Samtidigt viktigt för partier som ska styra ett land att politiken har en förankring hos flertalet medborgare. Man kan i en demokrati inte gå snabbare fram än att flertalet av medborgarna är med på tåget. 

onsdag, november 02, 2016

Utred våldtäktsstraff - Fråga till justitieministern

Ja, jag är aktiv på, och gillar, sociala medier. Jag lägger en del tid på dialog med medborgare och med andra politiker (inte så många tyvärr) där.

Jag länkar till och får mycket synpunkter på det jag driver och massor av samhällsfrågor. De som diskuterar med mig följer det jag driver, ger synpunkter och tillsammans får vi del av massor av aktuella och intressanta länkar. Frågorna genomlyses, argumenten mejslas osv.

Karl Beijbom, bokförläggare och journalist, gjorde ett glödande inlägg i Politisk Allmändebatt sedan flera män som polisanmälts för våldtäkt på en Finlandsfärja, höll vakt utanför dörren osv friats av domstol. Kvinnan steg fram och var kränkt och upprörd, liksom Karl Beijbom.

I Ludvika våldtogs en kvinna av 3 utlandsfödda män (enligt  starka rykten på sociala medier, media anger bara 3 män, jag anser att det är contraproduktivt att undanhålla så mycket information som svenska media gör idag, se min debattartikel på SvD Brännpunkt). DNA bevisade att alla varit på platsen och att två av dem våldtagit kvinnan. Alla 3 friades och fick/får betydande skadestånd, kvinnan förlorar all ersättning.
Jag får uppslag till motioner, frågor och interpellationer.

Jag modererar bl a Facebooksforumen Politisk Allmändebatt (för alla som vill diskutera i sak och i respekt för varandra), Politisk Centerdebatt (öppen för alla på socialliberal grund) och Centervänner PolCV (för centermedlemmar).

Vill ni lyssna eller diskutera och öka er allmänbildning, välkomna med!

Jag redovisar dessa 2 exempel i en fråga till justitieminister Morgan Johansson och frågar om han avser att utreda skärpningar så att uppenbart skyldiga våldtäktsmän och medhjälpare inte ska undgå straff.

Jag redovisar svaret här när det kommer.

Tillagt den 10 november: Justitieminister Morgan Johansson har svarat och verkar ta denna viktiga fråga på stort allvar, bra! Karl Beijboms vrede fick mig att fråga och kanske har det medverkat till att knuffa justitieministern en liten bit i rätt riktning.

Centerframgång om jordbruk på Nordiska Rådet

Nordiska Rådet har idag diskuterat och beslutat sina rekommendationer till Nordens regeringar om deras gemensamma samarbetsprogram om jord-och skogsbruk och havsbruk.

-Det är mycket glädjande, säger Staffan Danielsson (C), ledamot i Nordiska Rådet, att rådet nu manar Nordens länder att fullt ut använda sina naturgivna resurser för produktion av mat och bioenergi, eftersom det finns utrymme att öka produktionen.

- Maningen riktar sig främst till Sverige, som jag ser det, eftersom Sveriges matproduktion har sjunkit kraftigt och Sverige nu importerar 55 % av sin mat, i europabotten vad gäller självförsörjning.

- Alliansregeringen hade en rad konkurrenskraftsstärkande åtgärder klara för jordbruket. Regeringen har i två år inte gjort något åt dem utan pratar bara om en eventuell livsmedelsstrategi. Om den kommer, måste den innehålla mycket skarpa åtgärder och jag hoppas att Nordiska Rådets tydliga maning påverkar regeringen.