onsdag, april 30, 2008

Det svenska försvaret - igen!

Återigen en intensiv försvarsvecka, för mig och i medierna.

Sverige har lämnat offert på Gripenplan till Norge. Miljöpartiet har anmält detta till konstitutionsutskottet, oklart varför, men en KU-anmälan kan ju ge mediarubriker. Och det har man fått i detta fall.

Enligt statssekreterare Jevrell på försvarsdepartementet har offerten till Norge i de avseenden som förutsätter riksdagsbeslut villkorats med just detta.

Försvarsberedningen har varit några dagar i Köpenhamn för både intressanta dragningar om Danmarks försvar, och med en rejäl dos egna överläggningar.

Danmark vill som aktiv Nato-medlem ta aktiv del i internationella fredsuppdrag, och har rätt radikalt ställt om sitt försvar till att vara vässat just för insatser.
Det senaste året har ett knappt tiotal soldater dödats/mördats i terroraktioner mot danskarna i Afghanistan. Detta är självfallet oerhört allvarligt, men regeringen står fast vid sin linje och den allmänna opinionen verkar i betydande grad acceptera att militära insatser kan ge förluster.

I Sverige har vi haft betydligt färre dödade se senaste åren, men vi måste inse att detta kan ske även för de svenska trupperna.
Hur kommer då vår svenska opinion att reagera?
Det vet vi inte.

Kanske kommer det att uppstå en tveksamhet om Sverige som nu ska ta sitt ansvar för fred och säkerhet i världen tillsammans med andra.

Eller kommer vi att stå fast även om det värsta skulle inträffa.

Varje stupad soldat är självfallet en för mycket. Å andra sidan gäller ju detta även varje människa som dör i trafiken. På båda dessa områden måste allt som är möjligt göras för att förebygga skador och död.

Jag förespråkar att Sverige ska ta sitt ansvar för fred och säkerhet i världen, och hoppas och tror att de flesta svenskar inser vikten av att vårt land inte överlåter åt andra att göra detta utan att också vi visar vår solidaritet i konkret handling.

lördag, april 26, 2008

Försvarsturbulens

Åter dags för försvarsturbulens!

Genom hårt tryck från regeringen på ÖB att spara långsiktigt och inte kortsiktigt, och genom att endast godkänna en mindre del av begärd överflyttning från anslag försvarsmaterial till anslag förband, har ÖB nu piskan på sig att till mitten av maj respektive juni presentera nya åtgärdsförslag.

Flera förbands framtid är hotad, t ex i Revinge, Eksjö, Karlsborg, Luleå och Arvidsjaur.

Min uppfattning är att denna bedömning om vilka förband som ev ska avvecklas bör göras i regeringens proposition om försvarets inriktning sent i höst. Det är sannolikt att det minskande antalet i grundutbildning kan aktualisera några förändringar i grundorganisationen, men i så fall vilka bör prövas noga.

Samtidigt ska Sverige nu lägga offert till Norge på Gripenplan. (Jag var i Linköping i onsdags när den nya Gripen Demo rullades ut inför experter från olika delar av världen, rätt imponerande hur Sverige klarar att utveckla allt vassare Gripenplan).

Norge ser helst att även Sverige vartefter förser sitt flygvapen med samma Gripenplan som man själva får offert på. Det är en rimlig position och min uppfattning är att Sverige så småningom bör uppgradera Gripenplan till modell Gripen E/F. Hur många och i vilken takt, det kräver mer information och det blir intressant att få regeringens djupare analyser på måndag.

(Den första Gripen kallas A/B, den uppgraderade version som inom några år finns i hela vårt flygvapen (100 st) kallas C/D. E/F-versionen kallas nu också i media Super-JAS, och den är också identisk med Gripen Demo)

Det verkar nu sannolikt att regeringen i offerten till Norge uttalar någon sådan ambition som jag tycker är rätt självklar, och likaså att man villkorar denna handlingslinje med att den måste förankras i riksdagen.

Den kunniga försvarsexperten från miljöpartiet Annika Nordgren Christensen ifrågasätter nu om inte detta bryter mot den svenska grundlagen, och är förvånad över att detta inte aviserades i vårpropositionen.
Det senare hade ju kunnat ske, men kan ju även ske i annan ordning.

Att däremot tro och varna för att regeringen tänker bryta mot grundlagen är säkert mest "politik", eftersom mp ju inte vill ha en uppgradering av dagens Gripenplan.

Ett närmare samarbete med Norge, och andra nordiska länder, på försvarsområdet är mycket angeläget med bred förankring i riksdagen, och det vore självfallet ett glädjande genombrott i flera avseenden om de båda länderna hade samma stridsflygplan!

Även om Gripen är en förnämlig produkt som ger väldigt mycket för pengarna kan Norge också välja fortsatt amerikanska plan (JSF), även om de kostar ca dubbelt och inte är färdigutvecklade. Tydligen kommer då en del svenskar att jubla, jag tycker det vore trist av flera anledningar. Men i så fall blir den debatt som nu rasar rätt akademisk.

torsdag, april 24, 2008

Vårt viktiga Försvar!

Från centerpartiets hemsida:

Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet idag riskerar strax under tio förband att läggas ned eller flyttas som en följd av de besparingar Försvarsmakten nu genomför. Enligt TT:s rapportering under eftermiddagen rör det sig dock endast om fyra orter: Eksjö, Luleå, Karlsborg och Uppsala.

Centerpartiets försvarspolitiske talesperson Staffan Danielsson manar till lugn:
– Det finns utrymme för att effektivisera det svenska försvaret, men saker och ting måste tas i rätt ordning. Det pågår olika analyser och regeringens förslag om försvarets inriktning kommer i höst.Proposition i höst
Regeringen kommer att sent i år lägga fram en inriktningsproposition i vilken man lägger fast försvarspolitiken för ett antal år framöver. Som underlag för propositionen finns bland annat Försvarsberedningens kommande rapport i vilken de ger förslag till inriktning av försvaret. Rapporten ska baseras på den omvärldsanalys beredningen överlämnade till regeringen i december förra året. Försvarsberedningens papport överlämnas i mitten av juni.

Även Försvarsmakten har inkommit med en rad olika underlag. Regeringen har bett om förslag på besparingar, förslag som Försvarsmakten ska återkomma med i mitten av maj. Regeringen ska sedan väga samman de underlag som kommit in från olika håll, och presentera en proposition sent i höst. Först då kommer besked om eventuella förändringar i grundorganisationen.

På längre sikt är det viktigt att analysera Sveriges försvarskostnader relativt jämförbara länder i vår omvärld. Vi är ett militärt alliansfritt land som vill och ska ta vårt ansvar för fred och säkerhet i världen, säger Staffan Danielsson.

lördag, april 19, 2008

Heja LHC (och HV-71)!

Jag har alltid varit sportintresserad, och i vinter har jag följt elitserien nära, sett några Linköpingsmatcher live och många matcher på O-learys sportbarer.

Det har varit spännande hela tiden, LHC var lite upp och ner i serien men slutade på något vis ändå tvåa, långt efter det suveräna Jönköpingslaget som märkligt nog kallas HV-71 (men något måste man ju heta!).

I slutspelet har LHC växt och spelat mycket bra, hade 2-0 mot HV i matcher och spelade 5 mot 3 i sista perioden.
En slängd klubba från HV skulle givit straff men domarna har på något konstigt sätt inte sett eller dömt för LHC i sådana lägen (igår en ny bortdömd straff och ett felaktigt bortdömt mål, samtidigt som flera HV-spelare är "duktiga" på att provocera utvisningar och falla lätt, men det kan kanske (?) sägas ingå i spelet).

HV vann till slut den tredje matchen, fick ny kraft och vann två matcher rätt lätt. Igår var Linköping bättre och borde vunnit, men HV är mycket skickliga och hade flyt både med stolpträffar och domarbeslut och vann fjärde raka matchen.

Sammantaget är HV ett mycket skickligt och sympatiskt lag och mycket värdiga svenska mästare. Linköping är detsamma men inte ännu svenska mästare (tvåa i fjol efter förlust mot MoDo med 2-4 i matcher även då). Det kunde lika väl blivit LHC men det blev det inte, bit ihop och kom igen nästa år är min maning.

För Linköping och Östgötaregionen är det roligt och värdefullt att ha ett bra hockeylag, och skulle Ög och Jönköpings och Kalmar län bli Östra Götaland - vilket jag verkligen hoppas - så skulle regionen ha två elithockeylag (och två allsvenska fotbollslag..!)

fredag, april 18, 2008

Varför subventionera city-hyror?

Idag kostar en hyreslägenhet i centrala Stockholm ungefär lika mycket som en motsvarande i Rinkeby eller Tensta. De som lyckats få ett hyreskontrakt i centrala Stockholm gynnas medan de i förorterna missgynnas.

Det är rimligt med ett mer marknadsanpassat hyressystem, där hyreslägenheter i mycket attraktiva lägen kostar mer än i mer perifera lägen.

Nu mobiliserar socialdemokrater och deras hyresgäströrelse. På tio år kan hyrorna i centrala lägen höjas med över 60 procent...Och detta trumpetas ut via TT och media precis som avsett.

Men hallå. På 100 år blir alltså höjningen kanske 600 procent och på tusen år kanske 6.000 procent....

Utredarens förslag är en takprocentsats för hyreshöjningen i gynnade lägen på max 5 procent per år. Lönehöjningarna de kommande 3 åren är ca 3-4 procent per år.

Det låter som ett rimligt steg för att långsamt låta även bostadsmarknaden fungera mera enligt marknadsekonomins spelregler.

onsdag, april 16, 2008

Jordbruk, matpriser och ekologi

Jag måste ändå skriva några kommentarer om vad som sker på världens mat- och energimarknader, jag kommer att diskutera detta djupare framöver.

1. Jag har i flera decennier arbetat för att Sverige skulle behålla en inhemsk jordbruksproduktion över landet genom att med tullar eller direktstöd kompensera världsmarknadens dumpade priser. Så skedde fram till 1990 års jordbrukspolitiska beslut, som skulle blivit förödande om det fått verka ut, men EU-inträdet räddade jordbruket.

De starka krafter som istället ville ta bort alla skydd för jordbruket och en ren frihandel kan nu se förutsättningarna finnas för detta; efterfrågan på mat och energi är nu så stor att efterfrågan balanserar produktionen och priserna stiger till en ny och högre världsmarknadsprisnivå. Men se då händer det som vi många har förutspått, då regleras jordbruket på nytt från konsumenthåll genom att Argentina, Ryssland m fl länder inför exportskatter för att förhindra sina bönder att fritt sälja sina produkter.

Och det faktum att världens bönder nu kan få bra betalt för sina produkter, rimligen även i u-länderna, blir plötsligt ett stort problem eftersom maten naturligtvis kostar mer för konsumenterna både i i- och u-världen.

Starka röster höjs nu för att man bör förbjuda produktion av förnybar energi på åkermark...

Frihandel är grunden i världsekonomins utveckling, men för jordbrukets del är det alltså uppenbart att risken/möjligheten finns för ingrepp och regleringar vare sig det finns överskott eller underskott av mat och bioenergi på världsmarknaden.

2. OK, världen börjar ropa efter mer mat och vill stimulera att produktionen ökar. Detta är naturligtvis redan på gång genom att det blivit lönsammare att producera t ex spannmål. I många u-länder förhindras dock bönderna att få ens världsmarknadspris för sina produkter genom statliga inköpsmonopol, skatter med mera, detta måste undanröjas.

Samtidigt med bristen på spannmål, som därtill ökar ju mer animalieproduktionen ökar, finns det en stark politisk styrning i industrivärlden att öka produktionen av "ekologisk" mat, dvs mat som inte produceras med hjälp av gödselmedel eller kemiska bekämpningsmedel och som i stor utsträckning förutsätter djurhållning och animalieproduktion.
Det är en uppenbar paradox när världen å ena sidan ropar efter högre spannmålsskördar för mat och mindre animalieproduktion för att mätta människorna, och samtidigt många länder stöder lägre spannmålskördar och mer animalieproduktion genom generösa ekostöd.

Ekologisk produktion är ett stark koncept på både konsumenternas och politikernas marknad, som jag har stor respekt för. Min grundsyn är att efterfrågan - dvs människors köpval - i grunden ska avgöra vad bönderna ska producera, och att staten ska ge stöd till olika produktionsinriktningar efter deras miljöeffekter.

Samtidigt innebär den stora efterfrågan på spannmål till mat, foder och energi att fokus nu ökar på att skördarna är uthålliga och höga. Jag förutser en växande debatt om hur staten ska förhålla sig till olika odlingskoncept med olika resultat i fråga om skördenivå mm. enligt ovan.

måndag, april 14, 2008

Polis-schabbel ödesdigert för flickan Engla

En 42-årig lastbilschaufför från Gästrikland har mördat Pernilla Hellgren i Falun år 2000. Han har flera våldtäktsdomar bakom sig.

Polisen misstänker en lastbilschaufför. Vittnet som såg mördaren ger en fantombild som mycket liknar 42-åringen.

Polisen har säkrat DNA från brottsplatsen och fick via programmet efterlyst ett tips i fjol om att 42-åringen kunde ha mördat Pernilla. Man har testat hundratals (?) personer utan att få träff.

Men man valde att inte testa en lastbilschaufför en bit ifrån Falun som var lik fantombilden och som begått flera våldtäkter.

frågan är rimlig, VARFÖR?

tisdag, april 08, 2008

Om Pensionerna

Det går bra för Sverige. Allt fler i arbete, allt färre i utanförskap, allt starkare finanser och allt mindre statsskuld. Detta tryggar pensionssystemet, och uppräkningssystemet gör att pensionärerna får successivt högre pensioner.

Jag känner ju starkt för de pensionärer som har lägst pension, och centerpartiet driver på för att förbättra dessas villkor.

Det gäller dock att förbättra med eftertanke, eftersom garantipension och fullt bostadstillägg gör att skillnaden i disponibel inkomst mellan en garantipensionär (7.300 kr/månad) med fullt bostadstillägg på ca 4.600 kr/mån och de som har en pension på respektive 10.000, 12.000 och 14.000 kr bara är mellan 400-900 kr/mån.

söndag, april 06, 2008

En bra distrikststämma - med Maud!

Igår var det östgötacenterns distriktsstämma med som vanligt flera hundra deltagare. I Birgittaskolans aula i Linköping.

God stämning, en bra diskussion om att övergå till en landstingslista i hela länet och ett lysande tal av Maud, som gästade stämman. Hon hann med det mesta, och ingjöt mod och förändringsbenägenhet hos oss alla. En bred exposé från Högfors, alliansens program som gör Sverige bättre och berett att offensivt möta framtiden, kampen för fler i arbete och mot utanförskapet, förändringarna i A-kassa och sjukförsäkring, i skolan osv.

Den genialiske tecknarens EWKs änka Alice Karlsson och Arbetets muséets chef Anders Lind fick av Maud centerpartiets donation som möjliggör - äntligen - ett EWK-museum i Arbetets museum. De var glada och tackade från hjärtat, och hela stämman rördes.

Dagens opinionsundersökning från SKOP bekräftar att alliansen efter det första årets tuffa beslut nu återtar förlorad mark och knappar in på oppositionen. Sverige står ekonomiskt och sysselsättningsmässigt mycket starkt tack vare alliansens nödvändiga politik och jag är optimist inför valet 2010!

torsdag, april 03, 2008

Om kommunismens folkmord

Nazismens vidrigheter får aldrig glömmas, men inte heller kommunismens. Skräck- och terrorväldet i Sovjetunionen och Kina på 1900-talet, Pol Pots skräckregim i Kambodja, svälten och förtrycket i Nord-Korea osv osv.

När kommunisterna invaderade och tog makten i de baltiska länderna fängslades 10-tusentals familjer - ofta bönder - i nattliga räder, separerades från varandra män, kvinnor och barn, och skickades i vidriga former på trånga fångtåg till Sibirien där man slängdes ut i kylan med inga eller usla byggnader och uselt med mat.

Tänk er fasorna och skräcken att drivas från sitt hem, skiljas från sin familj, fraktas som gods under vidriga förhållande där hälften svalt eller frös ihjäl och sedan lämpas av i Sibirien under hemska förhållanden. Män, kvinnor, ungdomar och barn.

I Sovjetunionens fångläger fängslades miljoner människor utan orsak med tragedier och omätbara lidanden som följd.
Många avrättades snabbt efter inga eller riggade rättegångar. I Rysslands och Ukrainas bördiga slätter dog tiotals miljoner människor efter missväxt och sedan all mat konfiskerats från dem.

Kommunismens lyckorike skulle skaps med våld och terror, ändamålet helgar alla medel, och de som ägde och förvaltade något sågs som rövare och kapitalistsvin.

Att glömma eller förtiga dessa förbrytelser och brott mot mänskligheten vore det värsta av allt. Därför är det bra att Forum för levande historia upplyser om både nazimens och kommunismens förbrytelser.

Att 253 debattörer från främst vänsterkanten motsätter sig detta och i en DN-debattartikel jämför med kolonialkrigen för flera hundra år sedan är beklämmande.

Vänsterpartiet samarbetade med kommunistpartierna i Sovjet och Kina fram till 1980-talet, trots deras förtryck och förbrytelser mot medborgarna i sina länder.
Idag talar oftast vänsterpartiet högst och mest om demokrati och mänskliga rättigheter. Det är ju bra, men partiets historia sänker trovärdigheten för oss som varit med en tid. Och när man tvekar om att upplysa om kommunísmens brott väcks många tankar till liv.

onsdag, april 02, 2008

Den geniale EWK - Nu Museum!!

Tecknaren Evert Karlsson - EWK - hade nog ungeför befallningsmansutbildning, lantbrukare från Vikbolandet i början.

En genial tecknare om Sveriges och världens glädjeämnen och bekymmer, publicerade i Sveriges och världens största tidningar.

Sedan hans bortgång för ett antal år sedan har många arbetat för att hans teckningar skulle samlas i ett museum.

Nu kan detta förverkligas, den utmärkta platsen blir Arbetets Museum i Norrköping.

Och det är ju roligt att Centerpartiet genom sin donation - offentliggjord idag - möjliggör att EWK och hans verk äntligen får sin berättigade plats på Arbetets museum!

Kommunismens förbrytelser och folkmord

Forum för levande historia upplyser nu också om kommunismens oerhörda brott mot mänskligheten, i rader av länder på olika kontinenter och under olika tidsperioder. Detta är mycket bra, dessa förbrytelser är alldeles för okända och förtigna.

En rad personer skriver idag på DN debatt och är kritiska mot detta. Jag förstår dem inte.

Lenins och Stalins urskiljningslösa terror i kommunistpartiets namn drabbade urskiljningslöst. Lantbrukarfamiljer över hela sovjetunionen tillfångatogs i ofta nattliga räder, mördades eller sändes iväg åt olika håll i Sibirien i trånga tågvagnar, massor dog under transporterna och under fruktansvärda umbäranden under omänskliga förhållanden i Gulag-lägren. Hela folkgrupper som kasacker och tjetjener tvångsförflyttades under kollektiva straff där 20-30 procent av befolkningen dog. Vad är detta annat än folkmord.

Miljoner människor i sovjetunionen och i det röda Kina har svultit ihjäl i enorma hungerkatastrofer, ibland mitt på slätternat eftersom deras skörd har tagits ifrån dem.

De röda khmererna i Kambodjas folkmord....osv osv.

Kommunismen vill jämlikhet och lycka, om man är välvillig, men alla måste vara med och den som är emot är en folkfiende, ett kapitalistsvin, en "kulak" (bonde) vars människovärde är noll.

Enligt bolsjevikerna/kommunisterna skulle kosackerna "utrotas och likvideras till sista man". Av en befolkning på tre miljoner mördades upp till 500.000 människor.

På föreningen "Upplysning om kommunismens" hemsida kan man snabbt få en överblick över mekanismerna i kommunismen som gör att respekten för demokrati och människovärde regelmässigt har förtrampat där kommunismen tagit makten.

shttp://www.upplysningomkommunismen.se/?page=om

tisdag, april 01, 2008

(S)urpuppor - Absolut!

Jag ger regeringen och Finansmarknadsminister Mats Odell beröm och ett fång blåsippor för den framgångsrika försäljningen av Vin och Sprit. Priset är högre än vad alla förväntat sig (nästan, se nedan) och företaget ska drivas vidare som tidigare av det franska företag som köper.

Räntorna på statsskulden sjunker med ca 2.200 mkr att jämföra med de tidigare utdelningarna på ca 800 mkr.

Staten behöver inte längre driva och investera i sprittillverkning, och skulle varumärket Absolut blekna står man ingen risk för minskat värde på företaget.

Socialdemokraterna har i opposition förkroppsligat åsikten att "inga statliga företag ska någonsin säljas". "Det är fel tidpunkt att sälja i lågkonjunktur, liksom i mellan- eller högkonjunktur". (Om s regerar är det däremot aldrig fel att sälja, t ex Telia med mera).

Varför ska svenska staten ídag investera i och äga ett välskött spritföretag med föräljning över hela värdlen??? Det finns givetvis inga skäl för detta.

Men Tonas Eneroth - ny näringspolitisk talesman för s - är emot den lyckade försäljningen. Priset är för lågt, säger han...,samtdigt som en enig analytikerkår förvånas över det rekordhöga priset.

Det går bra för Sverige, roligt!

Det går bra att sälja statliga företag till högt pris, roligt!

Socialdemokraterna i opposition börjar göra sig förtjänta av benämningen:

(S)urpupporna!