fredag, juni 24, 2016

Har England röstat fascistiskt?

Storbritannien röstade med stort valdeltagande, 51,7 %, för att lämna EU.

Chefsekonom (C) Martin Ådahl menar nog att England har fått noshörningssjukan, dvs röstat fel.
Jag instämmer i att beslutet är omvälvande och olyckligt och kanske Storbritannien faller sönder mm.
Men!

Högt valdeltagande och tydligt resultat i en beslutande folkomröstning.
Jag ser förslag om en ny folkomröstning snarast möjligt, dvs tills resultatet blir "rätt"...
Jag håller inte med. Demokratin kräver, (tyvärr?) att valresultat respekteras, även om många ( 48,3 %?) inte håller med...

Aftonbladets Anders Lindberg twittrar att fascismen har vunnit...("det är fascisternas seger, det var en folkomröstning invandring")


Skulle alltså 51,7 % röstat fascistiskt? (AL har tagit bort tweeten, fascism fel ord (bra!) och menar nu att det är högerpopulismens seger....)

Staffan Sonning, Dagens eko, menar att oron för migration och fri rörlighet avgjorde valet.

Visst har migrationen nog, och oro hos många människor, spelat en roll för resultatet. Istället för att ropa fascism menar jag att man måste ta oron på allvar och både beakta den i vilken politik som behöver föras samtidigt som opinionsbildning sker för den politik som man vill föra.


onsdag, juni 22, 2016

Pensionskrisen - Bra av Seniorerna!

Jag ska fokusera på pensionsfrågor, som jag drivit sedan länge.

Det finns mycket att fundera över kring pensionerna, basen är nog bra men det finns också allvarliga brister.

Seniorernas ordförande Christina Rogestam pekar tydligt på dessa i denna utmärkta artikel.

Pensionernas värde förefaller minska, och det är oacceptabelt att pensionen för de som arbetat ett helt liv kan ge obetydligt mindre i netto än för en fattigpensionär med fullt bostadstillägg.
Fokus har länge med all rätt varit på fattigpensionärerna och garantipension och bostadstillägg har höjts, men nu är det nog vid vägs ände.

Det måste rimligen löna sig att arbeta och de som gjort det måste erhålla en klart högre pension netto än de som inte har gjort det.

Belöningen för den som ärvt någon sommarstuga eller arbetat ihop till en sådan eller något annat är också att man bostadstillägget minskas tills att man belånat stugan så att värdet gått ner tillräckligt. Jag tror att värdet på det kapital man får ha innan bostadstillägget begränsas borde höjas rejält.

Som det är nu får den med garantipension fullt bostadstillägg hela tiden, medan den som sparat ihop en del pengar får lågt eller inget till sparkapitalet smultit ihop tillräckligt. Är detta verkligen rimligt? Systemen ska väl uppmuntra att man försöker spara?

De nyanlända som inte arbetat får grundpension, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg och ett netto nära garantipensionärernas. Detta ligger nog rätt men innebär ju ett betydande åtagande för pensionssystemet under lång tid.

Det finns mer att rätta till. Eller borde inte det jag pekat på rättas till? Vad tycker du?


tisdag, juni 21, 2016

"Hur kan du svika flyktingfamiljer som vill återförenas"?

Jag har i detta blogginlägg och i riksdagsdebatten igår redovisat varför jag inte kan rösta för att avslå regeringens proposition om asylregler.

Många inom centersfären upprörs över det beslut som riksdagen idag kommer att fatta och några frågar mig hur jag kan acceptera att flyktingfamiljer inte genast får återförenas.

Jag ska resonera lite kring detta.

Naturligtvis vore det bäst för världens 65 miljoner på flykt att det 1. blev fred, 2. att de i flyktingläger eller annorstädes får tillräckligt humanitärt stöd från världens länder genom FNs olika program samt 3. att de fick komma till och få asyl i Sverige eller annat land.

De som flyr och har styrka och resurser att ta sig 100-tals mil över flera gränser gör i många fall det, under stora umbäranden och faror. De allra flesta, och de svagaste, blir kvar i flyktinglägren.

Naturligtvis ska de som flyr till andra länder ges asyl och tas om hand väl. Hade övriga EU-länder tagit emot som Sverige hade 8 miljoner kunnat få asyl, nu är redan den dryga miljon som kom till EU förra året för mycket och EUs länder skärper nu sina regler snarare än liberaliserar dem.

Om Sverige då behåller sina betydligt mer generösa regler vad gäller att genast få Permanent UppehållsTillstånd och att snarast kunna ta hit sin familj om så önskas (med mera) så kommer allt fler som kommer till EU att välja att ta sig till Sverige, vilket flyktingsmugglarna ofta har som första rekommendation.

Så skedde hösten 2015 när 100.000 asylsökande anlände på 4 månader till Sverige. På 2 år har Sverige tagit emot nästan en kvarts miljon.

Sveriges resurser för mottagning, boende och bostäder, integration och få i arbete är mycket hårt ansträngda och jag delar regeringens uppfattning att vårt land inte skulle klara att ta emot nya stora flyktingströmmar på ett rimligt sätt.

Vänsterpartiet och Centerpartiet röstar idag för att Sveriges asylregler ska vara kvar som de är, mest generösa inom EU. De båda partierna motsätter sig också ID-krav och gränskontroller.

Jag anser att detta är en orealistisk politik som oppositionspartier kanske kan unna sig, men den är inte regeringsduglig. Jag är övertygad om att hade alliansen regerat så hade liknande åtgärder vidtagits.

Vänsterpartiet har jag inget förtroende för, de har alltid pengar till allt och vill alltid chockhöja skatter och dela ut bidrag. Centerpartiet har däremot alltid varit regeringsdugliga och noga med att ha en ekonomiskt ansvarsfull politik, så därför förstår jag inte vår nuvarande rätt känslostyrda politik.

Jag har alltså i flera år haft uppfattningen att Sverige som litet land i norra Europa med 2 % av EUs befolkning vid växande flyktingströmmar inte kan ha asylregler som är betydligt mer generösa om resultatet blir att allt högre andelar av de som tar sig till EU väljer Sverige. Så blev fallet i höstas och eftersom inga anpassningar gjorts tvingades den helomvändning som nu sker fram.

Eftersom EUs övriga länder först ger Temporära Uppehållstillstånd som sedan, om flyktingskälen består, efter flera år kan omvandlas till permanenta inser jag att Sverige måste anpassa sig därefter, eftersom de inte anpassar sig efter Sverige. Däremot ska vi givetvis driva på inom EU för att EU samlat ska röra sig i Sveriges riktning och även ta emot många fler flyktingar.

Temporära uppehållstillstånd innebär att man inte har rätt att ta hit sin familj, om den så önskar. Ofta tillämpas även kravet att man efter att ha fått permanent uppehållstillstånd får ta hit familjen, men bara om man kan försörja den.

Sverige ger alltså hittills Permanenta Uppehållstillstånd och de som får dessa har rätt att ta hit sina familjer, som då först får utnyttja våra sociala skyddsnät.

En ensamkommande pojke från Afghanistan kan alltså få hit sin mor och far och sina 5 systrar inom 1-2 år utan krav på att de ska kunna försörjas, vilket alltså bara varit möjligt om man söker asyl i Sverige. Jag hörde om just detta konkreta exempel på besök i en kommun nyligen, där kommunen ställt i ordning en bostad.

Det är denna generositet som bl a gjorde att hela 40 % av de ensamkommande under 18 år som kom till EU förra året valde att söka sig till Sverige, 35.000, till en årskostnad de första åren för Sverige på runt en miljon per asylsökande, totalt 35 miljarder.

Om jag flydde som ensamkommande till EU skulle jag givetvis också söka ta mig till Sverige, och även om det behövdes uppge en lägre ålder. Det är staten som främst har ansvaret för att kontrollera ålder av rättvise- och rättssäkerhetsskäl.

Om Sverige nu inte skärper sina asylregler och tar bort ID-kontrollerna skulle givetvis väldigt många åter ta sig till Sverige, dels från Tyskland och andra länder och om nya flyktingströmmar kommer igång igen. Det skulle fresta Sverige mycket kraftigt och jag uppfattar att det finns ett brett folkligt stöd för de åtgärder som nu riksdagen kommer att besluta.

Kyrkor och hjälp- och flyktingorganisationer med flera motsätter sig att Sverige skärper sina regler, vilket är naturligt utifrån deras ansvarsuppgifter. Dessa har dock inte ansvar för att styra Sverige, utan vill påverka.

När Sverige nu inför tillfälliga uppehållstillstånd kommer alltså inte flyktingar att genast ha rätt att ta hit sina familjer. Däremot kommer sannolikt efter några år de flesta erhålla permanenta uppehållstillstånd och då kan de ta hit sina familjer. I riksdagsbeslutet ligger också att får man arbete och kan försörja sin familj får man också ta hit den.

Så här är läget. Jag menar att eftersom EUs övriga länder har tillfälliga uppehållstillstånd mm så får Sverige ta skeden i vacker hand och anpassa sina regler samtidigt som vi får argumentera starkt inom EU för hur vi vill att EU ska röra sig.
Jag är beredd att acceptera de försämringar som dagens asylregelbeslut innebär, jag menar att Sverige inte har något val.

Det anser inte Vänsterpartiet och Centerpartiet. Det innebär ett fortsatt mycket stort intresse för asylsökande att ta sig till Sverige och de partier som anser att Sverige klarar detta har en stor uppgift i att göra trovärdigt för medborgarna hur Sverige ska klara detta, samtidigt som också id-kontrollerna enligt dem ska tas bort.

Jag anser alltså att Centerpartiet tar stora politiska risker med denna politik. Det är också uppenbart att denna fråga kan allvarligt försvåra bildandet av en alliansregering. Om så blir fallet, vilket jag inte tror eller hoppas, tvärtom, kommer diskussionen att handla om vem som orsakade detta.
Jag tror att alliansen kommer att bli överens, men nog finns en uppenbar risk för att Centerpartiet då tvingas "göra en MP" vilket också kan vara rätt förödande.

Borde jag bita ihop och hålla tyst med mina farhågor som en "dysterkvist". Det tycker jag vore att svika både mig själv och mitt parti. Därför agerar jag som jag gör, enligt min uppfattning i omsorg om mitt Centerparti som jag håller så högt.
söndag, juni 19, 2016

Votering tisdag om Sveriges asylregler

(Här min röstförklaring i riksdagsdebatten den 20 juni).

(Här ett blogginlägg "Hur kan du svika flyktingfamiljer som vill återförernas"?

Min strävan är att vara en öppen och transparent politiker. Jag har som riksdagsledamot en stor lojalitet med mitt parti och har egentligen under 11 år i riksdagen bara 2 gånger röstat emot partilinjen, den andra gången i december när jag avstod vid omröstningen om ID-krav. i båda fallen var majoriteten i riksdagen bedövande stor.
I min strävan efter dialog med medborgare och centerpartister driver jag flera debattforum (Politisk Centerdebatt, Politisk Allmändebatt och Centervänner PolCV). I några av dessa har jag gjort det inlägg som jag nu också lägger in på min blogg. Det har blivit reaktioner som jag kommenterat, just så som debattforum ska fungera.

Som insiktsfulla bedömare säkert förstår så sliter jag med mitt ställningstagande om hur jag ska rösta på tisdag om regeringens asylregelproposition.
Jag avstod ju i december om ID-kraven som en markering att något var tvunget att göras när det kom 10.000 asylsökande i veckan.
Nu ska alltså regeringens förslag med anledning av Migrationsöverenskommelsen i november behandlas. Den skärper regler till EUs lägsta nivå, och den är skarpare än Migrationsöverenskommelsen.
Vänsterpartiet och Centerpartiet vill avslå propositionen, dvs samma mkt mer generösa asylregler som idag ska fortsätta att gälla. Partierna vill också att id-kraven ska tas bort.
Jag kan tyvärr inte stödja den eftersom sannolikt många tiotusentals asylsökande eller fler som är i EU ( främst Tyskland) då skulle bege sig till Sverige. Och därefter många av deras anhöriga. Och skulle EUs försök att hejda asylsökande vid EUs gränser, vilket jag ser som långt allvarligare än id-kraven vid Öresund, bryta samman skulle Sverige åter vara ett favoritland.
Och jag menar alltså liksom regeringen och 3 allianspartier att Sveriges resurser redan är mycket ansträngda för att klara mottagande, boende, integration och arbete.
Samtidigt vill många att regeringens förslag ska avslås. Svenska Kyrkan, Rädda Barnen och Röda Korset kräver det. Liksom 40-50 organisationer som gått samman i Folkkampanjen för asylrätt ( kolla gärna vilka det är, man kan ana en slagsida åt vänster skulle jag vilja säga).
Jag känner starka vibbar från Folkkampanjen mot kärnkraft för över 30 år sedan. Jag anser att Centerpartiets starka känsloladdade engagemang då främst bidrog till att vårt väljarstöd sjönk från över 20 % till 4,8 % 1998, hur rätt vi än nog hade.
Dock är uppslutningen nu smalare och mer vänsterinriktad. Jag anser att Centerpartiet tar stora politiska risker genom att tillsammans med endast Vänsterpartiet driva en så radikal linje som vi nu gör.

................

Jag anser att Sverige står inför stora utmaningar som kommer att kräva mycket politiskt ledarskap och där de politiska krafter som bäst kan inge förtroende och visa på relevanta åtgärder kommer att växa sig starka.

Här några länkar som illustrerar det jag menar.Migrationsverket medger nu att en stor de av de som beviljats asyl som barn på egna åldersuppgifter kan vara vuxna män. Jag påtalade detta redan 2012.

Nationalekonomen Tino Sanandaji har ofta skarpa analyser. Han har många följare på facebook. Jag väljer att dela detta hans inlägg om att åldersbedöma ensamkommande barn när tveksamhet råder om de är barn under 18 år. (Naturligtvis ska de om över 18 år också söka asyl, men som vuxna).
När migrationsverket nu medger att väldigt många som på egna uppgifter ges asyl som barn egentligen är vuxna känns det som en upprättelse för mig. Det kan inte vara rättvist eller rättssäkert att i stor skala ge vuxna asyl som barn och låta dem bo med barn osv.
Det har naturligtvis varit oerhört tungt för mig att misstänkliggöras som närmast "främlingsfientlig" när jag hävdat detta självklara, som jag ser det. Några ursäkter begär jag ju inte men hoppas att misstron mot mig hos en del viker.
Tino tar med några exempel på hur jag kritiserats. Därtill har jag på ledarplats i en C-tidning uppmanats att se mig om efter något annat parti, vilket tog oerhört hårt.
Fredrick Federley har jag stor respekt för som en god kamrat och en lysande skicklig politiker, och hans kommentar då är balanserad och saklig utifrån C-perspektivet att migrationsverket sköter detta väl och att C vill välkomna fler till EU.

Fadma Schrewelius i Dalarnas Tidning om åldersbedömning.

Här bloggar jag om Centerpartiets migrationspolitik, med kritik mot att svenskt medborgarskap ska erhållas efter 3 år (idag 5) vilket torde vara snabbast i världen, att svenska arbetsgivare ska kunna anställa utländska medborgare även till enkla jobb utan någon arbetsmarknadsprövning samt att flygbolags transportörsansvar ska ses över/tas bort?onsdag, juni 08, 2016

Jag slog larm om åldersbedömning redan 2012

Jag slog redan år 2012 larm om Sveriges slapphet med åldersbedömningar av ensamkommande barn i en helsidesartikel på DN Debatt.

Jag kritiserades för att vara främlingsfientlig och fel ute. Inget hände.

Jag har JO-anmält Migrationsverket 2 gånger.

Dels för att svika sitt myndighetsansvar och inte slå larm och föreslå åtgärder när 40 % av ensamkommande till EU år 2015 valde att ta sig till Sverige med 2 % av EUs befolkning.

Och dels för att genom sin passivitet att passivt godta barnläkarföreningens diktat att vägra att göra åldersbedömningar medverkat till att många tusen vuxna män idag bor tillsammans med barn på boenden över hela landet. 

Det har kostat många miljarder kronor och det har ställt många ensamkommande barn och personal på boendena i svåra situationer som ibland lett till konflikter och övergrepp och några gånger tilll grova brott.

JO har märkligt nog inte prickat Migrationsverket.

Dessutom hänvisar nu Migrationsverket till JO, som i ett beslut sagt att det ska väldigt mycket till för att bestämma en asylsökandes ålder till högre än vad han själv uppger, och att ev åldersbestämning först ska ske vid asylbeslutet, inte när den asylsökande ska placeras på boende i väntan på asylprövning.

Detta är en naiv och ansvarslös linje, anser jag, som JO och Migrationsverket dragit upp, att man ska godta den asylsökandes egen åldersuppgift utan prövning trots att incitamenten för att uppge en ålder under 18 år är så starka. Man sviker då sitt myndighetsansvar samt principerna om likabehandling, rättssäkerhet och rättvisa.

Kan man JO-anmäla JO?

Studio Ett gör bra grävjobb om detta nu, där mycket av verkligheten faktiskt kommer fram.

Sydsvenskan har också tagit till sig verkligheten i en ledare, olik tidigare sådana. Expressen har varit inne på ett realistiskt spår en längre tid.

Peter Santesson på Demoskop beskriver Studio Etts reportage som att slå upp ett vädringsfönster i ett unket rum.

Uppenbart är, som jag ser det, att det jag sansat fört fram i flera år nu bekräftas samt att det verkar vara fler än vad jag bedömt som är långt äldre än 18 år.

Många har kritiserat mig för att diskutera dessa mycket relevanta frågor, och har attackerat mig som typ "främlingsfientlig". Det är jag naturligtvis inte, jag har endast förespråkat att Sverige av rättssäkerhets- och rättviseskäl måste ta sitt ansvar för att söka bedöma ålder.

Några exempel på hur hårt jag utsatts för kritik tycker jag är relevant att nämna, här Linda Snecker (V).
Torbjörn Jerlerup i liberala Frihetssmedjan tog mig faktiskt i försvar 2012, och kritiserar de som kritiserade mig.

I detta blogginlägg summerade jag 2012 både de som försvarar och de som kritiserar mig.

När jag lämnade riksdagen hösten 2014 skrev jag denna debattartikel i SvD, som var nästa profetisk i att förutspå vad som sedan skulle hända år 2015,