fredag, juni 24, 2016

Har England röstat fascistiskt?

Storbritannien röstade med stort valdeltagande, 51,7 %, för att lämna EU.

Chefsekonom (C) Martin Ådahl menar nog att England har fått noshörningssjukan, dvs röstat fel.
Jag instämmer i att beslutet är omvälvande och olyckligt och kanske Storbritannien faller sönder mm.
Men!

Högt valdeltagande och tydligt resultat i en beslutande folkomröstning.
Jag ser förslag om en ny folkomröstning snarast möjligt, dvs tills resultatet blir "rätt"...
Jag håller inte med. Demokratin kräver, (tyvärr?) att valresultat respekteras, även om många ( 48,3 %?) inte håller med...

Aftonbladets Anders Lindberg twittrar att fascismen har vunnit...("det är fascisternas seger, det var en folkomröstning invandring")


Skulle alltså 51,7 % röstat fascistiskt? (AL har tagit bort tweeten, fascism fel ord (bra!) och menar nu att det är högerpopulismens seger....)

Staffan Sonning, Dagens eko, menar att oron för migration och fri rörlighet avgjorde valet.

Visst har migrationen nog, och oro hos många människor, spelat en roll för resultatet. Istället för att ropa fascism menar jag att man måste ta oron på allvar och både beakta den i vilken politik som behöver föras samtidigt som opinionsbildning sker för den politik som man vill föra.


1 kommentar:

gruelse sa...

@Staffan Danielsson

Nej!

Både England och Sverige är stora nettoimportörer av livsmedel, och är därför mer eller mindre exponerade för oseriös livsmedelshantering inom EU. (Sverige kunde i stort sett vara självförsörjande på livsmedel men hindras av EU:s jordbrukspolitik, och har därför en av EU:s lägsta självförsörjningsgrader på livsmedel.)

Båda dessa länder drabbades väldigt hårt av hästköttsskandalen, som vi har i bittert minne. Att skandalen kunde uppstå beror på hur EU:s jordbrukspolitik är konstruerad, där vi konsumenter måste lita på intyg från mer eller mindre seriösa, kontinentaleuropeiska livsmedelsproducenter/hanterare samt bli utsatta för ”livsmedelssnurror”.

Är det inte hög tid att ge chansen till vår kära landsbygd att åter få leva, där inhemskt jordbruk är en viktig beståndsdel, som den är i EES-landet Norge? Den chansen kan endast fås vid ett EU-utträde, som jag ser det.

Jag skulle vilja att du, som förtroendevald för det svenska folket och i demokratins tjänst, dels lägger in en motion om en grundlagsändring där det sedan 2010 grundlagsskyddade EU-medlemskapet tas bort, dels propagerar för en svensk folkomröstning om det svenska EU-medlemskapet.