torsdag, juni 07, 2012

Rysk general driver Finland till Nato, eller tvärtom?

Generalstabschefen i Rysslands försvarsmakt, Nikolaj Makarov, besöker Finland och Sverige.

I Finland uttryckte han sig mycket rakt på sak i en lite Kalla Kriget liknande retorik. Några länkar här och här och här och här.

Ryssland ska alltså kunna förlägga stora militärförband nära Finlands och de baltiska staternas gränser och hålla omfattande militära övningar. Men inte Finland, "vem förbereder sig Finland att strida mot", frågar sig general Makarov.

Motfrågan är given, "vem förbereder sig Ryssland för att strida mot"?

Jag tycker att Makarovs och därmed ryska försvarsmaktens uttalanden är anmärkningsvärda. Vi får se vad han säger när han besöker Sverige.

Kommer hans uttalanden att få åsyftad effekt, att Finland avlägsnar sig från samarbete med Nato och istället närmar sig samarbete med Ryssland...

Eller blir hans uttalanden contraproduktiva...

Nog behöver Sverige analysera sina militära allianser, vilket Centerpartiet vill. Få se var regeringen - och S - landar.

Tillagt: Även SvD kommenterar.