onsdag, februari 24, 2016

Dödshjälp - en viktig riksdagsdebatt!

Jag har i något decennium drivit frågan om rätt till dödshjälp genom motioner, interpellationer och debattartiklar mm.

Sent igår kväll, efter tio, diskuterade statsrådet Gabriel Wikström, Johan Hultberg och jag frågan om dödshjälp i Sveriges Riksdag.
Det var en djup (enligt statsrådet) och sansad och respektfylld dialog.
Visst återkom Wikström till att många läkare är emot och att han inte "i dagsläget" vill tillsätta någon utredning och att samhället måste fundera noga osv. Det måste han egentligen lyfta fram, så laddad och tabubelagd som denna mycket viktiga fråga är.

Men!
Han bejakade ändå individens frihet att själv kunna lyssnas till och respekteras, och han lyfte fram Statens medicinskt-Etiska råd (SMER) som bättre än en politisk utredning på att analysera och lägga förslag i frågan.

Och det har ju SMER redan gjort, år 2008, då man föreslog att regeringen borde överväga att införa någonting i riktning mot Oregonmodellen. 
Jag undrar ändå om inte denna frågas laddning kommer att nödvändiggöra någon form av utredning. Men kanske inte! 

Styrelsen för Rätten till en Värdig Död har arbetat med denna fråga och jag rekommenderade statsrådet att noga ta del av detta.

Jag valde i mina 2 första inlägg att ge röst åt Harald Norbelie, som från andra sidan floden ställde fråga till statsrådet wikström, och Inga-Lisa Sangregorio​ vilka med oerhörd tyngd lyfter fram verkligheten.

Min kollega Johan Hultberg tog av sin partinål och hade två starka inlägg där han entydigt tog ställning i sakfrågan.

Mycket pekar också på att Moderaterna kommer att förespråka att denna fråga utreds.

Som jag alltid säger, verkligheten avgör i längden, denna fråga är i rörelse och gårdagens dialog i riksdagen ser jag som ett stort steg framåt.

Måtte SMER nu ha fått råg i ryggen att åter ta upp sitt förslag från 2008 och summera den utveckling som sker i EU och USA och åter tillskriva regeringen i frågan!
Här länk till debatten både i skrift och tal;
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H310372

Tillagt 29 februari; Dagens Nyheter ger i en ledare tungt eldunderstöd för att denna fråga behöver utredas. Mycket glädjande och ett viktigt steg framåt. Man har precis uppfattat vad frågan handlar om!