tisdag, april 28, 2015

Är Corren en tidning för alla Linköpingsbor?

Två politiska partier i Östergötland har haft laddade och intressanta distriktsstämmor. På den moderata stämman blev det stor majoritet för att riva upp DÖ, trots motstånd från ledande moderater. Detta har med all rätt väl speglats i östgöta-media, och riksmedia, på nyhets- och ledarplats.

På centerstämman blev det också bred majoritet för att på några punkter skärpa regelverken för asyl, trots motstånd från ledande centerpartister. Detta har endast speglats i en välskriven nyhetsartikel i Folkbladet, men inte annars.

Corren ägnar därtill med all rätt moderatstämman en välskriven huvudledare, med berättigat beröm till Betty Malmberg och Finn Bengtsson, "östgötarna visar vägen". Det är bra.

Men är Corren verkligen en tidning för alla östgötar och Linköpingsbor? Eller bara främst för de som sympatiserar med Correns uppfattningar i olika frågor? Inte för de som "inte visar rätt väg?"

Staffan Danielsson
magsur ex-politiker

Tillagt 25 maj. Påståenden på distriktsstämman från partistyrelseledamöterna (då) Ek och Demirok att partistämmobeslutet 2013 om asyl på Sveriges ambassader endast handlade om att "pröva" frågan visade sig vara fel, Staffan hade rätt.
 

söndag, april 26, 2015

Debatt i NT efter Ög-C-stämmans asylregelbeslut

Östgötacenterns distriktsstämma beslutade med bred majoritet och enligt distriktsstyrelsens förslag att ställa sig bakom en motion om att anpassa några asylregler i EU-riktning. Varken Corren eller NT har uppmärksammat detta (heder åt Folkbladet). Däremot gav NT utrymme åt Linda Snecker (V) som i yviga slängar kritiserade beslutet i en debattartikel. Distriktsordförande Karin Jonsson fick utrymme för en replik i NT den 25 april (se nedan), som dock till skillnad från Sneckers artikel inte har lagts ut på nätet.
Det är trist att inte NT har skrivit om centerstämman, och likaså att man endast givit plats på sin nätupplaga för den kritiska artikeln men inte för repliken. En tidning ska vara objektiv och likabehandla i sin nyhetsvärdering. Jag utgår ifrån att NT åtminstone rättar till detta genom att lägga ut Karins Jonssons replik på sin nätsida.

(Tillagt 25 maj: Påståenden på distriktsstämman från partistyrelseledamöterna Ek och Demirok att partistämman 2013 endast beslutade att pröva asyl på Sveriges ambassader visade sig vara fel, Staffan hade rätt.)
Riksdagsledamoten Linda Snecker (V) angriper Centerpartiet i Östergötland för att vi på vår distriktsstämma beslutade att verka för att Sverige inte ensamt kan bevilja flyktingar asyl på våra ambassader.
Centerpartiet står bakom en generös svensk migrations- och asylpolitik. Det är dock ett faktum att Sverige med 2 % av EUs befolkning årligen ger asyl till över 20 % av alla som får asyl i EU. Mellan 35-40 % av alla ensamkommande barn under 18 år som flyr till EU beviljas asyl i Sverige. Sverige är det land i Europa som per capita tar emot flest flyktingar. Utmaningarna har därmed blivit allt större vad gäller bostäder, integration och att skapa arbeten.


Av den anledningen är det inte konstigt att ett politiskt parti inte enbart diskuterar lösningar utan också ifrågasätter om nuvarande regler för asyl i Sverige är de rätta. Det kan behövas förändringar för att få en jämnare spridning av ansvaret inom Europa. Samma diskussion pågår för närvarande även i Sverige, är det rimligt att vissa kommuner fråntar sig ansvaret för att ta emot flyktingar medan andra då får ta ett allt för stort ansvar?


Centerpartiet tar migrationspolitiken på allvar, det är människor det handlar om. De som får asyl i Sverige ska också kunna skapa sig en framtid här. Därför har vi lagt fram 22 utmärkta förslag till förbättringar vad gäller integration i våra kommuner. Partistyrelsen har också tillsatt en arbetsgrupp som ska komma med fler konkreta förslag inom migrationsområdet, detta ska presenteras på partistämman i Falun senare i år.


Vid Centerpartiets partistämma 2013 beslutades det att Sverige skulle gå i täten vad gäller att människor skulle kunna söka asyl på svenska ambassader. Bakgrunden är bl a de stora tragedier som vi nu kan se vid Medelhavet där människor flyr i sjöodugliga båtar för att kunna söka asyl i Europa. Det är bl a detta som behandlades på Centerpartiets distriktsstämma i Östergötland. Vi ser det humana i frågan men inser samtidigt att Sverige som ensamt land inte skulle kunna öppna upp för att söka asyl på våra ambassader.  Stämman ansåg att sådana ev åtgärder måste beslutas gemensamt internationellt, något annat vore orimligt.


På östgötacenterns distriktstämma beslutades det också att permanenta uppehållstillstånd som grundprincip bör införas i takt med övriga EU länder. Vi beslutade också att Sverige bör se över sina regler för anhöriginvandring och i vilken omfattning den efterföljs samt hur metod för åldersbestämning kan göras bättre. Ska vi få en acceptans för vårt generösa flyktingmottagande är vi övertygade om att uppsatta regler också måste följas.


Jag kan lugna Linda Snecker med att en debatt inom Centerpartiet om migration och integration inte innehåller någon främlingsfientlighet. Som ordförande för Centerpartiet i Östergötland känner jag ingen som helst oro över att diskutera dessa frågor då vi har en gemensam värdegrund och en human människosyn. Några medlemmar delade inte stämmans beslut fullt ut vilket är naturligt och ska självklart respekteras i ett demokratiskt parti. En öppen debatt i en svår fråga förtjänar  respekt och inte klassiska påhopp som Linda Snecker ägnar sig åt.  Speciellt som hon själv inte har några egna förslag eller lösningar på en fråga som knappast kan ha undgått någon.


Karin Jonsson
Distriktsordförande för Centerpartiet i Östergötland

Välkomna att diskutera på socialliberal grund på FB!


Riktlinjer för Politisk Centerdebatt (PolCD) – plattform och diskussionsunderlag. Välkomna!

Jag startade detta debattforum för 18 månader sedan, för att utnyttja internets enorma möjligheter till att förena människor som vill utveckla Sverige på socialliberal grund, och med Centerpartiet särskilt i fokus. Länk här.

Antalet som vill göra det här i PolCD ökar stadigt och det är stor bredd i debatterna och många mycket givande trådar inte minst den senaste tiden. En riktig skola i heta aktuella debattfrågor som speglas utifrån olika infallsvinklingar och med intressanta länkar. Mycket användbart på t ex utbildningar och för personlig utveckling och för att komma fram till var man själv står.

Jag är mycket glad över att vi nu är 4 - Staffan Danielsson, Edward Nordén, Annelie Sjöberg och Inge Svensson - som tillsammans modererar debatten här utifrån grundpelarna att vi diskuterar i sak och respekterar varandra, med en socialliberal utgångspunkt och att forumet är öppet för alla som vill lyssna och tillföra, även de på socialliberal grund som är med i andra partier, även intresserade journalister och kulturpersoner osv.

Visserligen är Centerpartiet lite extra i fokus men genom det breda anslaget är förhoppningen att även socialliberaler utan partihemvist, eller från andra partier, också kan finna det intressant att lyssna och kanske bidra till debatten. Min övertygelse är att det är en förmån för oss som är centerpartister i detta forum att även andra engagerade och intresserade medborgare finner det givande att ge spänst och bredd åt debatten, vars resultat vi kan använda i vårt politiska arbete men naturligtvis även av andra deltagare i sina verkligheter i andra partier eller av oss alla i olika sammanhang därutöver.

Centerpartiet strävar efter att vara det mest öppna partiet i svensk politik vilket vi nog faktiskt också är, t ex genom att varje medlem har rätt att vara med vid gruppmöten i kommunerna, genom rätt att motionera direkt till vår partistämma samt även att närvara och yttra sig på den. Det här forumet, startat av en aktiv centerpartist, då riksdagsledamot, är ett steg i samma anda. Det är inget forum styrt av Centerpartiet (ett sådant borde öppnas för medlemmar på partiets medlemssida Centralen, tycker jag).

Centerpartiets högsta ledning borde bejaka och vara glada för att det här, och andra, debattforum med centerkoppling finns och utvecklas med högt i tak och spänstig debatt, helt i linje med ambitionen om det mest öppna partiet! Det ligger väl i linje med liberalismens grund och anda, enligt min mening. (Att nätforum ofrånkomligen innebär övertramp och vildare svängar ibland ska moderatorerna göra allt för att begränsa).

Jag hoppas att forumets breddning med nya moderatorer ska leda till att fler förtroendevalda inom Centerpartiet ska beblanda sig med oss som frejdigt och öppet diskuterar här på PolCD. Om många centerpartister och andra samlas på ett ställe och livligt diskuterar politik borde inte då förtroendevalda gärna vara med ibland istället för att dra sig därifrån?

Men som sagt, PolCD vill vara ett forum för alla som brinner för ett allt bättre samhälle i Sverige och världen och där en viktig grundplattform är den socialliberala baserad på demokrati, humanism och mänskliga rättigheter. Välkomna att pröva PolCD, var och en avgör om man vill titta in någon gång eller ibland eller mer frekvent!

fredag, april 24, 2015

Tillkännagivande om Politisk Centerdebatt på Facebook

Bakgrund: Jag startade ett debattforum på Facebook - Politisk Centerdebatt (PolCD) - hösten 2013, öppet för alla på socialliberal grund. Det har utvecklats till kanske det mest aktiva och breda forumet i sociala medier med koppling till politik och parti. Centerpartiet vill bli det mest öppna partiet i svensk politik och den livliga debatten i PolCD är ett inslag i detta, låt vara att alla i Centerpartiet inte ännu delar den uppfattningen.  Forumet breddas nu genom att 3 nya moderatorer tillkommer, se nedan:

TILLKÄNNAGIVANDE, OBS!
Efter 18 månader med en moderator har Politisk Centerdebatt - debattforum på Facebook startat av Staffan Danielsson och öppet för alla på socialliberal grund - vuxit och alltfler har anslutit sig med allt mer livliga och intressanta debatter i linje med Centerpartiets strävan att vara det mest öppna partiet. Tyvärr är ledande centerpartister försiktiga med att delta i diskussionen efter avrådan från vice partiordföranden flera gånger, med hänvisning till min person, till en alltför "rå" debatt och att jag diskuterar för mycket migration.

Det är tungt för mig, som bara vill Centerpartiet väl, och som lagt mycket tid på Politisk Centerdebatt, att ett debattforum i sociala medier med nära 1.900 medlemmar och med ovanlig bredd och intensitet motarbetas av personer i Centerpartiets högsta ledning.

Bl a därför, för att möjliggöra en än bredare debatt där också fler ledande förtroendevalda deltar, backar jag lite tillbaka och vi blir nu 4 stycken som tillsammans ska moderera forumet, kanske också något strängare än vad jag har gjort.

De 3 moderatorer som tillkommer är alla aktiva debattörer på forumet, står bakom forumets programförklaring och har stora kvaliteter för att bli bra moderatorer. De är Inge Svensson, Linköping, Annelie Sjöberg, Söderköping, och Edward Norden, Svalöv. Jag välkomnar dem varmt, och här presenterar de sig lite närmare:

Annelie Sjöberg, gymnasielärare och ganska nybliven centerpartist på socialliberal grund, ideolog men ändå pragmatiker Mina hjärtefrågor som centerpartist är småföretagande, att hela landet ska leva och individens rättigheter gentemot kollektivet. I vissa frågor är jag kanske aningen värdekonservativ. Ett visst mått av fasta normer och värderingar tror jag samhället mår bra av. Intresserad av skolfrågor och hoppas att dessa i framtiden kan få en mer framskjuten plats i Centerpartiets politik. Uppskattar diskussioner där det är högt i tak och tror på levande debatt.

Edward Nordén, jordbrukande småbarnspappa och aktiv centerpartist från Skåne med stort samhälls- och diskussionsintresse och aktiv i dialogen på sociala medier. Diskuterar gärna med oliktänkande, det ger bredd och fördjupning. Jag har specialintressen och hyggliga kunskaper inom jordbruk, migration och jihadism. Gillar högt i tak och respekt för varandra med spänst i dialogen.

Inge Svensson, i grund och botten systemvetare med ett stort datorintresse. Har jobbat ett flertal år inom gymnasieskolan. Är i många frågor vänsterlibertarian och har en pragmatisk och diplomatisk syn på det mesta. Är aktiv centerpartist. Individens rättighet och frihet ligger högt upp på min agenda. Är intresserad av juridiska frågor. Även miljöfrågorna hamnar i topp. Uppskattar debatt och jag försöker att bemöta politiska motståndare som människor och visa dem respekt.

torsdag, april 23, 2015

Corren och jag oense - vilken nyhet!

Jag har bloggat här om Centerpartiets distriktsstämma i Östergötland som med bred majoritet ställde sig bakom min motion om något restriktivare asylregler i EU-riktning, trots kraftfull argumentation emot från främst Muharrem Demirok och Lena Ek på delvis felaktiga fakta.

Jag har också upprörts över att min helt dominerande lokaltidning Corren inte anser att stämman har något som helst nyhetsvärde, inte en rad har skrivits.

Corren driver på ledarplats en ständig kampanj för att Sverige ska öppna sina gränser och bli än mer generös i sin migrationspolitik och har regelbundet publicerat artiklar med detta budskap sedan rätt länge. Man har starkt kritiserat mig  vid olika tillfällen, och jag har fått in någon replik några gånger. Man har, vill jag absolut minnas, rätt nyligen uppmanat politiker att ge sin syn på hur Sverige bör agera kring dessa frågor, vilket är mycket naturligt.

Jag skickade därför igår in en debattartikel enligt nedan, som idag omgående har refuserats med beskeden att jag upprepar mig från i höstas (som om inte ledarsidan gör det) samt att distriktsstämmans votering enligt Corren inte har något nyhetsvärde.

Jag måste ju acceptera fakta, Corren tycker så här. Jag beklagar det men kan inget göra åt det mer än att redovisa min kritik här på min blogg och i några sociala medier:


 Min refuserade debattartikel:
Corren bedriver på ledar- och krönikeplats sedan flera år en kampanj för att Sverige borde öppna sina gränser, för fri rörlighet och för att Sverige och EU ska ge asyl åt de av världens flyktingar (55 miljoner) som vill komma hit.
Det räcker inte med att Sverige tillsammans med Tyskland ger asyl till ca 50 % av de som flyr till EU vilket för Sveriges del beräknas bli uppåt 100.000 per år de närmaste åren, plus anhöriga kanske 50.000 till eller mer. Nej, om Correns ledarlinje skulle bli svensk politik skulle asylinvandringen till Sverige fler- eller mångdubblas.

Jag står också bakom visionen om en värld i fred och med fri rörlighet, men med dagens enorma klyftor är det en omöjlighet att genomföra utan att Sveriges välfärdssystem skulle tvingas växlas ner på en mycket lägre nivå. Vi har redan stora utmaningar genom en stor bostadsbrist och skenande kostnader för mottagande, integration och få i arbete.

Corren efterfrågar reaktioner från politiker på sina starka ambitioner.
Mitt svar är att Sverige ska fortsätta att vara världsledande i utvecklingsbistånd, i humanitärt bistånd till FN och att ligga i EU-täten vad gäller generösa asylregler. Vi ska ha generösa migrationsregler både för arbetskraftsinvandring och att bevilja asyl.

Men! Sverige kan inte ligga alltför långt före övriga EU-länder i sina t ex asylregler, om resultatet som nu blir att Sverige med 2 % av EUs befolkning ger asyl åt 20 % av de som flyr till EU, och till 40 % av de ensamkommande under 18 år. Risken är uppenbar att Sverige riskerar att gå in i väggen om inte utmaningarna klaras av på ett rimligt sätt, vilket varken skulle gagna Sverige eller de som söker asyl.

Säkert förespråkar Corren att Sverige som enda EU-land borde bevilja flyktingar asyl på sina ambassader, vilket skulle leda till enorma förhoppningar och en mycket kraftigt ökad asylinvandring. Jag anser det orealistiskt att ensamma gå före, istället bör Sverige driva på så att EUs länder gemensamt går i den riktningen.

Centerpartiet står tillsammans med V och MP för den mest generösa migrationspolitiken. På Centerpartiets distriktsstämma fick jag stöd för min motion i en mer realistisk riktning, vilket jag anser skulle ge förutsättningar för en fortsatt uthållig asylpolitik i EU-tät. Corren har inte ansett detta ha nyhetsvärde. Jag får respektera det men undrar lite om bara nyheter i ”rätt” riktning anses intressanta?

Staffan Danielsson
 
Correns svar (Daniel är alltid tydlig och rak och just i sin kommunikation):

Daniel Erlandsson

10:38 (4 timmar sedan)
 
 
Hej, vi tackar nej till det här inlägget. Texten är väldigt lik de debattartiklar du skrev i Corren 12/11 och 16/12 förra året, så jag tycker inte det är motiverat att ta med ytterligare en text med samma innehåll.  
 
Vad gäller nyhetsvärderingen tycker vi att vår bedömning var rimlig.
 
Vänliga hälsningar
 
Daniel Erlandsson
Debatt- och insändarredaktör
 

 

fredag, april 17, 2015

Klart besked om centerstämmoprotokollet, Staffan hade rätt

Jag la ut detta blogginlägg i förmiddags, sedan uppgifter framkommit att det finns flera stämmoprotokoll på nätet om Centerpartiets beslut i frågan om att Sverige ska bevilja asyl på sina ambassader.

Jag lade också ut det på det debattforum på Facebook med nära 1.800 medlemmar som jag modererar; Politisk Centerdebatt - öppet för alla på socialliberal grund.

Jag är glad att Centerpartiets Organisationschef Thomas Lind snabbt kollat upp och i en kommentar på Politisk Centerdebatt givit detta entydiga klara besked:

"Thomas Lind Justerade protokollet (protokollet för hela partistämman, samtliga beslut) är rätt (bifall till kommitténs förslag). Det utlagda dokumentet (protokoll för just denna stämmokommitté) är fel (bifall till PS förslag) men heller inte justerat. Vi kollade upp detta så snart tveksamheter påtalades. I morse fick vi veta att ytterligare en länk till felaktigt protokoll finns på webben. Även den ska bort."

Facit är alltså detta, efter den turbulens som uppstått efter debatten i lördags på Östergötlands distriktsstämma.

* Den minnesbild jag och flera östgötaombud på centerstämman 2013 hade angående stämmans beslut 2013 i denna fråga stämde till 100 %.

* Det stämmoprotokoll som 2 partistyrelseledamöter citerade på distriktsstämman och hävdade var korrekt var ett falsarium.

* Hur detta protokoll skrivits ut och lagts ut på nätet är oklart, men det är nu av akademisk karaktär eftersom vi vet att det är osant och att det nu tas bort.

* Det är trist att vi som var på stämman och på nära håll följde stämmokommittér och stämmobeslut i denna på stämman centrala fråga hade olika minnesbilder och uppfattningar om vilket stämmobeslut som beslutades, men så kan det bli. Bra att det nu är utklarat, och mot den bakgrunden, att stämmobeslutet var lika radikalt som jag mindes det, är jag glad över att östgötastämman med bred majoritet beslutade att vilja ändra det beslutet. 

Mycket märkligt Centerstämmoprotokoll, tyvärrJag var lite arg i debatten på östgöta-centerstämman, när mina centervänner i partistyrelsen (2013) Muharrem Demirok och Lena Ek i strid med min entydiga minnesbild hävdade att partistämman 2013 "bara" beslutade att "pröva möjligheten för utländska medborgares rätt att söka asyl vid svenska ambassader" och inte, vilket jag hävdade i min motion, beslutade "att Centerpartiet verkar för att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands."
Jag googlade fram stämmoprotokollet som visade att de hade rätt vad gäller att-satsen, men att den i sin tur utgick ifrån en beslutstext där texten var skärpt i enlighet med min minnesbild. Jag skrev en bloggkommentar med denna inriktning, att trots ordet pröva i att-satsen så är Centerpartiets ståndpunkt entydig och därför var det bra att östgötastämman ställde sig bakom att ståndpunkten bör ändras.
Bra, striden om vad som stod i stämmoprotokollet var ur världen.
Det visar sig nu inte vara fallet.
Inge Svensson, en mycket skärpt centermedlem och idédebattör i sociala medier mm, som deltog på östgötastämman nöjde sig inte som jag med en googling. Han grävde igenom Centerpartiets hemsida och hittade där också stämmoprotokollet, dock inte med den att-sats som kommer fram vid googlingen utan den att-sats som jag trodde var stämmans beslut. (ridå...)
Mycket märkligt, en att-sats som går att googla fram och som två partistyrelseledamöter lägger all kraft på att lyfta fram som den enda sanningen så att min motion inte behöver bifallas utan borde avslås, och en som finns på Centerpartiets hemsida och säger något helt annat. (Oavsett protokoll så deltog ju vi alla på stämman i behandlingen av denna mycket uppmärksammade fråga och mina minnesbilder är entydiga och starka).
Ett parti kan uppenbarligen inte ha två protokollförda versioner av samma stämmobeslut. Inge Svensson har nu tillskrivit ansvarig partiinstans om detta och jag ser fram mot ett klargörande om vad som gäller. Jag bilägger nedan hans sakframställning, som han informerat mig och några andra om. (Jag kommer denna gång att både informera min lokaltidning  Corren om detta mitt blogginlägg via epost och telefon men utan större förhoppningar att stämmobeslutet, eller dess efterspel, kommer att anses ha nyhetsvärde).
Ur Inge Svenssons skrivelse till Centerpartiet riks:
" På Östergötlands distriktsstämma så diskuterades det ett beslut i slutprotokollet från riksstämman i Karlstad 2013 med anledning av Staffan Danielssons uppmärksammade motion.
Muharrem Demirok läste upp beslutet som togs på riksstämman angående att pröva möjligheten för utländska medborgares rätt att söka asyl på svenska ambassader. Många av oss stämmodeltagare uppfattade att det som stod i slutprotokollet inte kunde stämma, då den skrivningen var för lik den diplomatiska skrivningen som var partistyrelsens linje och som partistyrelsen inte fick igenom. Så som jag mindes det så var det Stina Bengtssons yrkande, om att Centerpartiet skulle verka för att flyktingar skulle kunna söka asyl på svenska ambassader, som vann gehör. Det blev en ganska så stor debatt. Jag tog under stämmans gång kontakt med Stina Bengtsson. Hon sa att texten som stod i slutprotokollet var felaktigt.

I diskussionen efteråt så kom det fram att oavsett vad som beslutades på riksstämman så är det det justerade och godkända slutprotokollet som gäller, även om slutprotokollet skulle vara felaktigt.

Nu kommer vi till det stora problemet. Jag letade runt lite på nätet. Det finns två slutprotokoll från stämman i Karlstad 2013 upplagda på nätet och båda två lades upp samma månad. Det ena slutprotokollet (det felaktiga) som man läste ur på stämman kommer upp när man gör en sökning på Google. 
"Partistämman beslutade att bifalla följande att-sats:
att pröva möjligheten för utländska medborgares rätt att söka asyl vid svenska ambassader
utomlands."

Det enligt mig rätta slutprotokollet hittar man istället via https://www.centerpartiet.se/vart-parti/stammobeslut/2013-karlstad/
"Partistämman beslutade att bifalla följande att-sats:
Att Centerpartiet verkar för att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands."

I mina ögon så råder det ingen tvekan om att det är det sista av de två slutprotokollen som är det rätta. Det felaktiga slutprotokollet bör tas ner från webben. Det bör även gå ut information till distriktsstyrelserna att det har legat ett felaktigt slutprotokoll ute och en information om vilket beslut som verkligen gäller."


(slutkommentar från Staffan: Inge skriver: "I diskussionen efteråt så kom det fram att oavsett vad som beslutades på riksstämman så är det det justerade och godkända slutprotokollet som gäller, även om slutprotokollet skulle vara felaktigt"...Min uppfattning är att slutprotokoll korrekt ska återge stämmobeslut, vilket väl alla är överens om. Och blir slutprotokoll felaktiga ska de rättas till. Och finns felaktiga versioner, ska de inte spridas eller citeras)

torsdag, april 16, 2015

Correns nyhetsvärdering - politisk styrd?

Jag gläds naturligtvis åt att Östgötacenterns distriktsstämma med bred majoritet stödde mina 4 förslag  om att anpassa Sveriges asylregler lite i EU-riktning, och inte gå ännu mycket längre med nya förslag före övriga EU-länder.

Jag tycker nog att detta har ett betydande nyhetsvärde, med tanke på turbulensen i dessa frågor vid Centerpartiets partistämma 2013, som ledde till många nyhetsartiklar, ledarkommentarer och etermediadebatter.

Och särskilt i Linköping och Östergötland, eftersom det handlar om östgötacentern och om mig som lokal politiker i Linköping.

Jag trodde därför att den helt dominerande regionaltidningen i Linköping och västra Östergötland skulle informera sin läsekrets om den spännande voteringen, där stämman med bred majoritet stödde min motion trots intensiva debattinlägg från bl a vårt kommunalråd i Linköping Muharrem Demirok och vår riksdagsledamot Lena Ek.

Men inte ett ord, locket på. Har man kanske missat nyheten eller vill man inte informera sin läsekrets. Jag befarar tyvärr det senare.

Hela Corren, på nyhets-, ledar- och krönikeplats driver en tydlig och stark politisk agenda i migrationsfrågorna. Man vill uppfostra sin läsekrets att bejaka dagens svenska migrationspolitik, eller att den blir än mer generös. Och man vill inte ge utrymme åt avvikande synpunkter.

Jag menar att man som dominerande lokaltidning sviker sitt informationsansvar gentemot sin läsekrets när man selekterar nyheter så.

Jag har upplevt detta vid flera tidigare tillfällen, det är därför jag vågar vara så kategorisk, t ex i detta blogginlägg från december 2014 med rubriken - "Corren- Östergötlands Pravda".

Jag får överväga att annonsera om diskussion och beslut på Ög-c-stämman i lördags. Om jag får in annonsen. Och det känns faktiskt fel att behöva gå den vägen. Tycker inte Corren det också?


 

tisdag, april 14, 2015

Efterspel om vad 2013 års centerstämmas asylbeslut säger

Folkbladet skriver om ÖG-C-distriktsstämmans beslut.

Jag gladde mig i detta blogginlägg igår åt att Centerpartiets distriktsstämma i Östergötland i lördags ställde sig bakom min motions 4 att-satser för att närma svenska asylregelverk i EU-riktning. De två sista att-satserna var vi brett överens om men de 2 första blev det en het diskussion kring där bl a Muharrem Demirok och Lena Ek starkt argumenterade för att partistämmobeslutet från 2013 att "Centerpartiet vill verka för att att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands" inte gällde eftersom beslutet endast innebar att detta skulle prövas.

Jag upprördes eftersom jag ju så väl mindes att stämmokommittén skärpte partistyrelsens skrivningar från att "pröva möjligheten att söka asyl på ambassader" till att "verka för att att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands".

Så här lyder de 2 att-satser som 28 voterade emot i lördags med Muharrem och Lena i spetsen, medan 59 röstade för:

* Sverige ska inte ensidigt ska gå före övriga länder och bevilja asyl i stor skala på sina ambassader. Denna väg ska istället öppnas tillsammans med övriga EU-länder.
*  Sverige ska i likhet med övriga EU-länder ge temporära uppehållstillstånd som huvudregel. Permanenta uppehållstillstånd som grundprincip bör införas i takt med övriga EU-länder.

Jag trodde i hettan på stämman att stämmoprotokollet felaktigt redovisade partistyrelsens förslag till beslut, som ju skärptes av stämmokommittén. Och jag uttryckte bestörtning över att ledande partistyrelseledamöter hävdade att den skärpning som skedde i kommittén inte hade skett.

Nu har jag fått tag på partistämmans beslut. Muharrem och Lena har rätt i att att-satsen som stämman beslutade lyder; "att pröva möjligheten för utländska medborgares rätt att söka asyl vid svenska ambassader utomlands".
Jag tar tillbaka vad jag sa och har skrivit att stämmoprotokollet inte korrekt återger stämmans beslut. Det gör att vi kan lämna den debatten.

Däremot så syftar att-satsen på den stämmotext som föregår den i stämmobeslutet. Och den texten är entydig i vad Centerpartiets linje är om att söka asyl på ambassader, och det var i den texten som stämmokommittén och sedan stämman skärpte partistyrelsens skrivning att "pröva möjligheter för" till att "Centerpartiet vill verka för att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands". Det är en entydig avsiktsförklaring.

OK, Muharrem och Lena läste upp stämmans korrekta att-sats medan jag korrekt i min motion återgav vad stämmobeslutet innebar, dvs vad prövningen skulle resultera i.

Den första att-sats i min motion som Muharrem och Lena m fl argumenterade emot säger att Sverige ska inte ensidigt gå före övriga EU-länder och bevilja asyl i stor skala på sina ambassader, utan detta ska i så fall ske tillsammans med övriga EU-länder. Jag tycker det är mycket trist att vi inte kunde enas om denna mycket rimliga hållning.

Det som Muharrem och Lena och de övriga 26 alltså vill är att 2013 års stämmobeslut står fast, nämligen att att "Centerpartiet vill pröva möjligheten" att utländska medborgare i stor skala ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands, även om inget annat EU-land gör sammalunda. Att i ett läge när redan Sverige ger asyl åt över 20 % av de som får asyl i något EU-land också öppna upp för och ge hopp till miljoner flyktingar att Sverige kan komma att bevilja asyl på sina ambassader är enligt min mening inte ansvarsfullt och realistiskt. Därför hoppas jag att partistämman i september ändrar gällande stämmobeslut till det som Östgötacentern nu står bakom, och som ju också innebär att denna väg istället bör öppnas tillsammans med övriga EU-länder.

Vi hade också en diskussion kring den andra att-satsen, som jag menar egentligen beskriver gällande svenska regelverk, dvs att temporära uppehållstillstånd är huvudregeln och att migrationsverket beslutat ersätta den med permanenta uppehållstillstånd för alla från Syrien och Eritrea, som enda EU-land. Mot detta hävdades att det är permanenta uppehållstillstånd som är huvudregeln. Jag har inte den uppfattningen, men det får redas ut fram till stämman, gärna om någon som vet kommenterar det här på bloggen.

 
 

 

måndag, april 13, 2015

Stöd utsatta romer i Rumänien, slutinlägg från resa

Det här är mitt slutinlägg i en blogginläggstrilogi inför, under och efter en givande resa till Rumänien för att utröna hur situationen för utsatta romer där ska kunna förbättras genom hjälpinsatser från Sverige.

Några intryck och slutsatser:

* Rumäniens ekonomi växer och är en blandning av i- och u-land, med moderna städer men också fattig landsbygd och extremt fattiga romer. Romerna utgör 1,5-2 miljoner av Rumäniens ca 20 miljoner invånare.
* Romerna härstammar från Indien och har i många hundra år funnits i Rumänien och Bulgarien och hela Europa. De har en stark familje- och klansammanhållning och det finns olika skiktningar med mer välbeställda romer och romer på absoluta botten, och med dålig kontakt sinsemellan.  I varje klan finns en ledare, en bulibarsa.
* Romerna arbetade ju tidigare genom att resa runt och förtenna och göra andra arbeten, de handlar mm. På flera soptippar i Rumänien lever nu romer invid dem och arbetar genom att sortera fram metallföremål på tippen, under helt oacceptabla villkor på flera sätt. Även att tigga kan ju ses som ett svårt och påfrestande arbete som kräver uppoffringar och uthållighet. Det finns uppfattningar om romerna från många i Rumänien, t ex att de värnar sin frihet och sammanhållning i gruppen och kan ha svårare att inordna sig i vanliga arbeten. Mot detta talar att de reser runt och söker och kan få arbete på olika håll.
* Många romer har integrerats i samhället  men många lever kvar i byar och klaner under mycket stor fattigdom.
* Eftersom Rumänien har låga löner, en lärare tjänar t ex typ 150 kr per arbetsdag, är incitamenten för att resa långt för att tigga rätt starka om dagsinkomsten kan ligga på samma nivå eller t o m mer. Om svenska kommuner ökar sina insatser för boende och skolundervisning till medföljande barn ökar incitamenten för att både tigga här, och att ta med sig barnen.
*I sin fattigdom kan man förstå att en del prioriterar att resa och tigga medan äldre barn får avstå från skolgång för att se till yngre barn, vilket vi hörde exempel om.
* Min bedömning är att under överskådlig tid kommer alltfler att tigga i Sverige, den begränsande faktorn är hur många som ger hur mycket.
* I Rumänien är tiggeri typ förbjudet, vi såg en del med musikinstrument och bägare men egentligen inga som satt eller gick omkring och tiggde, annat är rätt diskret i några fall.
* Även romerna kan få del av mycket låga socialbidrag, barnbidrag och sjukförsäkring och det finns ibland skolmöjligheter som inte alltid utnyttjas. EUs medel används en del vilket torde öka, men försvinner i betydande del i byråkrati och i projekt med mycket låg effekt.
* Insatserna för att hjälpa i byarna bör inriktas på bättre hus, bättre hälso- och sjukvård och att bana väg för ökad småföretagsverksamhet på olika sätt. Men allra viktigast är tillgång till skola för barnen, hyggliga lokaler och lärare och att barnen kommer till skolan.

Jag menar att utsatta romers situation måste förbättras genom insatser i Rumänien och Bulgarien, i grunden genom länderna själva, och genom stöd och tryck från EU (och Sverige).

Genom att komma hit och tigga har romerna lyft fram sin utsatta situation, och många människor och ideella vill bidra till att förbättra för dem. Jag tror att den bästa vägen är att bidra genom bidrag till hjälporganisationer med verksamhet i Östeuropa inklusive Rumänien och Bulgarien, via 90-konto eller till Hjärta till Hjärta i Östergötland eller Erikshjälpen eller andra.

Christina Ståhl i Linköping tog initiativ till en stödknapp på tröja eller kavaj, kombinerad med inbetalningar till Hjärta till Hjärta. Den har redan inbringar 400.000 kr. Gå gärna in på länken och kom igång!

Mitt förslag är att ett antal föregångare drar igång en bidragskampanj där man åtar sig att varje månad under en t ex 3 årsperiod hjälpa med en summa man bestämmer själv, från typ 25 kr till 100 eller 500. Målet är att i Linköping få så många som möjligt att ställa upp, vilket kontrolleras genom att de som tar på sig ett frivilligt åtagande anmäler det till kampanjen (även om man avbryter sitt åtagande). Målet kunde vara 1.000 eller 5.000 eller 10.000 bidragsgivare vilket skulle ge mångmiljonbelopp till utsatta romer i Rumänien. Kampanjen borde kunna lyftas till riksplanet och då handla om 100.000-tals bidragsgivare och årsbelopp på flera 100 miljoner.

Kanske kan en kampanj inriktad på att man bör bidra till hjälporganisationer göra att färre ger till tiggarna, vilket jag alltså tror är en riktig prioritering. Det är bättre att stödja i Rumänien och Bulgarien istället för att alltfler där söker sig till bl a Sverige. Instämmer du inte, så kommentera gärna så kan vi diskutera.

Ändå tror jag att många kommer att fortsätta att lägga pengar i bägarna och min bedömning är att under överskådlig tid kan de som tigger i Sverige bli fler. Jag kan känna en oro för att över tid kan viljan att stödja i östeuropa minska, om allt fler samtidigt fortsätter att vädja om bidrag i sina bägare.

Därför kan jag, liksom en och annan opinionsbildare och politiker i Sverige mumlat lite om, tänka mig att diskutera lokala begränsningar för var och hur man får tigga, t ex att i Linköping är det tillåtet bara vid köpcentrum och i kanske innerstaden, typ. Denna fråga borde också kunna diskuteras på riksnivå, om något generellt regelverk skulle utformas. Vi vet alla hur laddad denna diskussion är, och jag är själv ett rov för stridiga känslor.

Det är ändå spänningar i denna fråga mellan politiker och partier som vill vara godhjärtade och inte begränsa någon eller något, och medborgarna där många är djupt besvärade över det växande tiggeriet och de problem det för med sig. Därför behöver vi diskutera vilket jag ärligt söker göra i detta blogginlägg.

En av deltagarna i resan till Rumänien, Christina Ståhl, ger här sina tänkvärda intryck på min syster Lottas (och Eias) blogg.
söndag, april 12, 2015

Kamratlig migrationsdebatt på Ög-centerns stämma

Igår lördag hade östgötacentern sin välbesökta och debattglada distriktsstämma. Med en rejäl och bra diskussion kring DÖ där uppfattningarna varierade, men där distriktsstyrelsen vann voteringen. Med en bra diskussion om min motion om att utreda dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede när individens yttersta vilja är att vilja undslippa dödskampen och lidande. Distriktsstyrelsen såg gärna fortsatt debatt, men ingen utredning, och vann voteringen men minoriteten var glädjande stor.

Ock så min motion om att på 4 punkter närma Sveriges asylregler övriga EU-länders. Jag har lagt ut den på bloggen tidigare.

Linköpings kommunkrets (C) hade bejakat mina 2 sista att-satser men avslagit de 2 första. Distriktsstyrelsens majoritet hade ställt sig bakom alla 4 att-satserna. Debatten var livlig och flera ledande centerpartister, och några yngre, stred intensivt för att de 2 första att-satserna borde avslås.

Glädjande nog blev voteringen mycket tydlig, med röstsiffrorna 59-28, i procent 68-32. Jag har drivit dessa frågor länge och fått mycket mothugg av ledande centerpartister och region- och riksmedia, och fått höra en del hårda ord. Därför ser jag nog det här som ett litet genombrott.

Argumentationen mot mina 2 första att-satser inriktades på att motionen var dålig och med faktafel, t ex påstods att EU-ländernas asylregelverk skiftar mycket och bilden att övriga EU-länder i stort har strängare asylregler stämmer inte. Läs min motion, den är välskriven och stämmer och jag håller inte med om kritiken. Det antyddes att motionen ifrågasatte asylrätten och var ute efter volymtak. Självfallet finns inget sådant i motionen, kolla gärna.

(Jag har förespråkat att några asylregler anpassas i riktning mot övriga EU-länder, och Corren skäller regelmässigt ut mig på ledarplats. När KD går i samma riktning och Bertil Torekull går ändå längre är Corren nu knäpptyst. Jag får väl se det som en framgång, i tysthet..).

De påståenden som gjordes enligt nedan på stämman upprörde mig, och jag blev faktiskt arg. Flera tunga centervänner menade att jag tolkade gällande stämmobeslut helt fel, och en av dem högläste ur 2013 års stämmoprotokoll för att bevisa detta. Jag vet ju så väl att stämmobeslutet blev att Sverige ska bevilja asyl åt flyktingar på Sveriges ambassader. Punkt. Och att detta skulle ske även om endast Sverige tog detta steg.

Nu hävdade flera dåvarande och nuvarande partistyrelseledamöter  att stämmobeslutet istället var:  "att pröva möjligheten för utländska medborgares rätt att söka asyl vid svenska ambassader utomlands." Och att därför min första att-sats var onödig, jag slog in öppna dörrar.

Jag bestred att stämmobeslutet var detta, men flera hänvisade till att texten i stämmoprotokollet är enligt ovan.

Det verkar vara så att stämmoprotokollet påstår att stämmans beslut blev det som partistyrelsen hade föreslagit stämman att besluta. Detta är mycket allvarligt eftersom Stina Bengtsson och andra i stämmokommittén drev och fick igenom att partistyrelsens skrivning skulle skärpas, Sverige ska bevilja flyktingar asyl på våra ambassader. Och stämman följde stämmokommittén helt och hållet, mina inlägg möttes med isande tystnad.
(stämman beslutade också att anhörigkretsen ska utökas med fastrar och mostrar mm, även det skulle öka antalet asylsökande).

Jag är bestört över att stämmoprotokollet enligt min entydiga uppfattning, och flera andras som jag nu talat med som var med i kommittén och på stämman, inte redovisar det faktiska stämmobeslutet utan istället partistyrelsens förslag som stämmokommittén och stämman inte följde. Även Stina Bengtsson, som ju fick framgång i kommittén, lär vidimera denna verklighet. Vad säger protokollsansvariga skrivare och justerare och högsta ansvariga? Jag tar stämmobeslut på mycket stort allvar och menar att de ska redovisas precis som stämman beslutade. Sker inte detta är det utomordentligt allvarligt.

Jag är också bestört över att partistyrelseledamöter som var med hela stämman nu kategoriskt påstår att stämmoprotokollets felaktiga skrivning är korrekt.

Folkbladet skriver om distriktsstämmans (Ög-C) beslut.

 

onsdag, april 08, 2015

Starka drivkrafter för att tigga

Jag deltar nu i en resa i Rumänien med fokus på utsatta romers situation och hur den kan förbättras.

Rumäniens ekonomi förbättras nu, men det finns också en mycket stor fattigdom inte minst på landsbygden. Och många romer, och romska byar, har det särskilt svårt.

Här finns extrem fattigdom, de allra mest utsatta har inte ens en identitet och kan inte resa någonstans. Drivkraften för att resa till t ex Sverige och tigga är starka, en lärare på landsbygden i Rumänien tjänar 2-3.000 kr  månaden medan bruttoinkomsten per dag när man tigger i t ex Sverige i många lägen kan ligga runt 500 kr per dag eller mer. När svenska kommuner nu ordnar boende och kanske skolundervisning för fattiga EU- medborgare, vilket är humant och medmänskligt och begripligt, ökar incitamenten ytterligare. Min bedömning är att tiggeriet i Sverige sannolikt kommer att öka och bestå under överskådlig tid.

Den bästa lösningen är naturligtvis att romernas, och de fattigas situation, i Rumänien och Bulgarien förbättras. Därför är EUs avsatta medel i detta syfte viktiga liksom berörda länders arbete för ekonomisk utveckling som kommer alla till del. Och det är bra att EU och Sverige trycker på i denna riktning och bidrar till den.

Det är också berömvärt med de insatser som organisationen i Östergötland Hjärta till Hjärta med rötter i frikyrkorörelsen gör genom insamlingsverksamhet till människor i östra Europa. Rickard Klerfors ger här konkreta förslag i en debattartikel i Aftonbladet. Och det är utmärkt att andra organisationer med humanitär inriktning  ansluter, vilket t ex Rotary i Östergötland nu överväger.

Aftonbladet har i en stor artikelserie speglat verkligheten i Rumänien och Expressen kommenterar
tiggerifrågan på ledarplats.

Jag tror det är viktigt att i första hand finna lösningar på fattigdomen i Rumänien, och på romernas situation, genom insatser i Rumänien. Då kan det vara ett bekymmer om fokus där, i de romska byarna, i desperation flyttas från utbildning, företagande och jobb till att resa iväg och tigga. Samtidigt kan tiggeriet tillföra resurser till de mycket fattiga och deras synlighet i andra länder sätter ju fokus på dem och deras situation.

Per Kågesson föreslår på Brännpunkt ett 90-konto för att stödja utsatta romer i Rumänien. Han snuddar vid tanken på att samtidigt begränsa eller förbjuda tiggeri men vågar inte fullfölja. Det är en god tanke men kan kanske uppfattas som en positiv särbehandling om tiggeriet fortsätter. Det finns också mycket fattiga t ex rumäner, skulle dessa innefattas eller ej?

fredag, april 03, 2015

Stöd utsatta romer, begränsa tiggeriet!

Jag skrev för  ett halvt och ett år sedan några blogginlägg om det ökande tiggeriet på våra gator och torg. Jag uteslöt inte kommunala eller statliga regelverk som begränsar eller möjligen förbjuder tiggeri, men inte heller att det fortsätter att accepteras. Jag lanserade 6 punkter om hur samhället skulle kunna agera i dessa frågor.

Jag märker vid en förnyad genomläsning att jag står fast vid dem även idag. Mitt åtgärdsprogram är att fattiga människor i Sverige ska ges ett grundskydd genom vår socialtjänstlag, att människor som illegalt uppehåller sig här ska ges mat och boende i avvaktan på avvisning, jag tolkar inte EUs fria rörlighet som avsedd för att vara långa tider i andra länder utan resurser för sin försörjning (och i syfte att tigga), regelverken för tiggeri bör skärpas, Sverige (och EU) ska sätta press på Rumänien och öka sitt stöd till romerna där samt kanske också öppna för riktad arbetskraftsinvandring därifrån, Linköping (och andra kommuner) bör stödja ideella organisationer, och insamlingar, som stödjer romer i Rumänien. Liksom vi alla!

Jag har nästa vecka förmånen att följa med till Rumänien för att diskutera insatser för romerna där t ex genom samverkan mellan Rotary (som initierat resan) i de båda länderna, samt även följa den viktiga stödverksamhet som organisationen med bas i Östergötland Hjärta till Hjärta bedriver.

Jag avstår tillsvidare från att söka få in en debattartikel i min regionaltidning Corren om mina förslag. Corren propagerar starkt för större kommunala insatser för de som tigger på ledar-, krönike- och nyhetsplats, stöder säkert alla insatser i Rumänien men skulle nog genast ta heder och ära av varje förslag som går i annan riktning, t ex mina begränsningstankar. Det är inte heller säkert att en artikel skulle tas in.

Jag har även lyft frågan i mitt parti men får inget stöd för förslag som innebär begränsningar i hur och var tiggeri ska få bedrivas, eller ej.

Min ingång är alltså att Sverige och vi alla bör göra allt som är möjligt för att förbättra romernas situation i Rumänien, samtidigt som vi markerar mot det växande tiggeriet i Sverige. Lagar och regler i Sverige måste gälla för alla, t ex kan inte vildcamping och kåkstäders framväxt accepteras.

Folkopinionen i Sverige är positiv till att begränsa eller förbjuda tiggeri, medan de 7 "politiskt korrekta" partierna inte alls kan tänka sig detta. Bara det är ett viktigt skäl till att öppna debatten om hur denna fråga ska hanteras och lösas upp. Vi har också en situation där flyktingar som flyr från krig och fasor alltmer söker sig till bl a Sverige vilket också ställer växande krav på både samhälleliga och ideella insatser.

Jag avser att i sociala medier (blogg, facebook, twitter) fundera vidare kring dessa frågor, och de erfarenheter jag får. Finner ni det påfrestande så hoppa över, och har ni synpunkter eller frågor så för gärna fram dem i kommentarer.

OK, jag kan redan nu föra fram en tanke jag har för era synpunkter. Säg att 1.000 eller 10.000 (eller fler) linköpingsbor (och svenskar) åtar sig att varje månad bidra med 20 till 100 kronor (eller mer) till förbättringar för romerna i Rumänien, gärna med fokus på de byar som de kommer ifrån som kommer till Linköping. Gärna också att ideella organisationer som Hjärta till Hjärta och Rotary och andra riktar ökade insatser dit, vilket ju redan glädjande nog sker och ökar.

Pengarna kan gå till t ex utbildning och sjukvård, att främja företagande och till rena biståndsinsatser och gärna i betydande grad till Hjärta till Hjärta. Linköpingsbon Kitte Ståhl har tagit ett angeläget initiativ till att man kan bidra till Hjärta till Hjärta genom inbetalningar kopplade till en stödknapp på skjortan. Ge gärna regelbundna bidrag till Hjärta till Hjärta! Mitt förslag kan ses som en uppföljning i precis samma riktning.

Samtidigt med en samlad kampanj i denna riktning kunde kommunen skärpa regelverken för tiggeri och markera att denna bör begränsas och gärna upphöra i nuvarande omfattning. Kommunens insatser för de som vill tigga bör inriktas på temporära humanitära åtgärder och bidrag till hemresa. Jag inser att detta är känsligt men vill ändå lyfta tanken. Oaktat detta bör all kraft inriktas på en stark och löpande insamlingskampanj.

Tillagt samma dag: Jag ska länka till några röster som liksom jag utsätter oss för risken till utskällning och fördömning genom att diskutera att reglerna för tiggeri skulle kunna begränsas. Men även till de helt dominerande rösterna som inte vill begränsa eller förbjuda tiggeri. Populär historia ger en bakgrund till tiggeri genom sekler. Lena Mellin i Aftonbladet, lösningen finns i Rumänien. Dagerns Industris PM Nilsson. Cecilia Magnusson, M, i DN. Beatrice Ask bemöter henne och partiernas uppfattning redovisas. Expressen bemöter henne. Smålandsposten argumenterar likt nästan alla tidningar och politiker emot begränsningar. Per Gudmundsson, SvD, om att lagar måste gälla för alla. Ola Nilsson skriver tänkvärt, tycker jag, i Västerbottenskuriren. Bo Rothstein skrev en omdiskuterad artikel på DN debatt. Den moderata riksdagsledamoten Jan Ericsson (M) har skrivit mycket om detta.  Opinionen för att begränsa eller förbjuda tiggeri växer.