måndag, juni 12, 2006

Bättre körkortsprov!

Jag skulle lägga en interpellation om detta. Sista dag för ip var 17 maj, och jag kom för sent. Istället har jag ställt 5 frågor till Messing och Baylan med rätt intetsägande svar.

Jag är alltmer övertygad om behovet av en rejäl översyn av regelverken för körkort. Teoriprovet kräver att man vid tentamen håller mycket kunskap i huvudet, och på kort tid kan besvara 70 kluriga frågor som kräver eftertanke. Jag känner flera ynglingar i bekantskapskretsen som hett kämpar för körkort, men har bekymmer med att klara teorin. En klarade det först efter 17 skrivningar, tror jag, är nu egen företagare med flera bilar. En annan kämpar just nu, har skrivit några gånger och kört, försöker nu beställa nya tider, kön är 3 månader...trots riktlinjer att det ska vara max 3 veckor.

Mycket av frågorna är sådana som man raskt glömmer och blandar ihop, släpvagnsregler, parkeringsregler inom parentes etc. Jag är övertygad om att skulle man tvingas skriva om teoriprovet vid vissa trafikkontroller skulle endast en minoritet klara provet.

Idag kan teori- och körprov endast avläggas på ca 150 platser i Sverige, vilket gör att många har 5-10 mil till närmast provplats. Vägverket vill ytterligare minska antalet nu, vilket är orimligt, anser jag.

Låt certifierade trafikskolor bedöma när elever är mogna att köra själva i trafiken, ge dessa ett "prövakörkort" med några uppföljningsmöten de närmaste åren. Om inga förseelser så blir körkortet "riktigt" efter en viss tid.

Ett argument för färre provplatser lär vara behovet av att köra upp i en rejäl stadsmiljö. Jag köper inte det. Ta körkort på den ort där du bor. Kör du i trafikskola eller privat gör man säkert några turer bort till en motorväg eller större stad. Men för väldigt många i landsbygdssverige börjar man köra i sin "lilla värld" och utsträcker sedan succesivt turerna i takt med att erfarenheten ökar.

Jag är allvarligt oroad över att körkort alltmer förbehålls dem som har god studievana och goda ekonomiska resurser. Självklart ska säkerheten vara i centrum, men det kan enligt min uppfattning kombineras med enklare och bättre regelverk för körkortsprov och -innehav.