måndag, juli 29, 2013

Allemansrätten måste respekteras, även av bärplockare!

Förra året var det en livlig debatt om allemansrättens gränser, när bärplockare från andra EU-länder, främst Bulgarien, lockades till de svenska skogarna för att plocka bär.

Betydande problem uppstod tyvärr när många slog provisoriska läger längs skogsvägar i stora antal och under lång tid.

Jag skrev en debattartikel i Expressen och flera blogginlägg om detta, samt diskuterade frågan i bl a Sveriges Radio P1 Godmorgon. Jag la också en motion till riksdagen i frågan i höstas tillsammans med min riksdagskollega Solveig Zander.

Ett förslag i den var detta:

"Länsstyrelse och polis kan utfärda föreskrifter och avhysa ”vildcampare” i större grupper men i praktiken låter detta sig svårligen göras. Det är märkligt att avhysning endast kan ske efter ansökan till kronofogden enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning, vilket kräver identifiering och tar tid. Här bör regelverken skärpas så att polisen vid behov snabbt kan agera och avhysa campare som inte följer allemansrättens hänsynsregler."

Regelverken för när människor missbrukar allemansrätten och upprättar provisoriska läget i betydande antal på någons tomt eller mark är idag uppenbarligen alldeles för svaga och tillkrånglade, vilket framgår i bl a detta Sv Radioinslag och denna artikel

Centerpartiets vice partiledare Anders W Jonsson har tillsammans med Catarina Deremar skrivit en bra debattartikel i Arbetarebladet med bla följande goda förslag:

"Lagstiftningen kring avhysning måste också förändras så att det vid oönskad ockupation av mark kan ske skyndsamt.

Vidare bör man se om inte allemansrättens rätt till en övernattning bör lagfästas så att tältning på samma plats i mer än en natt utan markägarens tillstånd blir olagligt."

Jag stöder dessa förslag helt och fullt. Naturligtvis måste polisen omedelbart kunna beivra olagligt utnyttjande av allemansrätten, om människor eller grupper av människor slår läger på någons tomt eller mark och vägrar att följa markägarens krav på att lämna platsen. Det är egentligen gåtfullt hur avhysning idag måste ske med hjälp av identifiering och med assistans av kronofogden till betydande kostnader för markägaren och med oftast lång tidsutdräkt.

Det enda rimliga borde vara att missbruk av allemansrätten på t ex detta sätt ska kunna beivras omedelbart av polisen genom avhysning vid begäran från markägaren. Det är uppenbart att dessa frågor skyndsamt behöver utredas och regelverken förändras så jag stöder fortfarande förslagen i motionen från i fjol, och kommer naturligtvis att motionera igen i höst. Hoppas att tiden nu har mognat så att riksdagen kan ställa sig bakom detta!