söndag, december 08, 2013

Samarbetet Djurrättsalliansen - Public service, slutreplik i SvD

Jag kritiserade i en debattartikel på SvD Brännpunkt det förtroendefulla samarbeten mellan Public service och djurrättsalliansen vad gäller djurskyddet i svensk grisproduktion.

Djurrättsalliansen (Malin Gustafsson) har svarat, liksom ansvariga på SVT.

Och här är min slutreplik till dessa. Här några citat:

"Djurrättsalliansens svar visar vilken radikal rörelse man är. Målet är att vi alla ska sluta äta kött och ”välja vego”.  Därför gör man olaga intrång i djurstallar och söker få massmedia att förmedla sin verklighetsuppfattning. Public service nappade 2009 och nappar nu igen, skillnaden är att denna gång är man (kanske) inte med när de olaga intrången begås. Förtroendet för djurrättsalliansen är dock uppenbart fortfarande stort, trots att det väl är att sätta ”bocken till trädgårdsmästare” när man låter ideologiska veganer/vegetarianer granska djurskötsel."

"Naturligtvis finns alltid enstaka gårdar som har brister, vilket ska fångas upp genom kontrollerna. Anmälningar kan också göras, men jag noterar att djurrättsalliansen och SVT denna gång inte väljer att göra detta. Det allvarligaste i dagens utveckling är dock att den svenska världsledande grisproduktionen minskar och importen från grisar som inte har samma djurskydd ökar kraftigt. Detta speglar dock public service sällan eller inte alls.
Min kritik mot public service kvarstår, trots att SVTs ansvariga (Anne Lagercrantz och Ulf Johansson) tar lätt på den. SVT väljer upprepade gånger att samarbeta och lita på en radikal rörelse med en tydlig agenda ibland i utkanten av rättsstaten och som begår olaga intrång. Jag ifrågasätter om det är opartiskt och sakligt när public service okritiskt förmedlar material från olaga intrång som en mycket partisk organisation gjort i syfte att svartmåla svensk grisuppfödning."