lördag, oktober 09, 2010

Nygammalt försvarsutskott!

Det nygamla försvarsutskottet ser intressant ut.

Moderaterna överraskar (?) med att ge Karin Enström den tunga ordförandeposten i utrikesutskottet, vilket hon kommer att sköta utmärkt. Bra att utrikesutskottet ordförande är väl insatt i försvarsfrågor, men lite trist för försvarsutskottet..Hon får en duglig efterträdare dock, i moderaten Cecilia Widegren från det försvarstunga Skaraborg som blir vice ordförande.

Socialdemokraterna har ju lamslagits den senaste perioden med oklara kommandon och med olika signaler från ledande företrädare. Ordförande under mandatperioden har varit Anders Karlsson från Skåne, som kom från arbetsmarknadsfrågorna och nu övergår till skatteutskottet. Han har vurmat för försvarsindustrin och gillar värnplikten i den mycket begränsade tappning som de rödgröna gjort ett stort politiskt nummer av.

Ny ordförande blir socialdemokraten Håkan Juholt från Oskarshamn, med ett stort kunnande på området. Han har varit mångårig ledamot i både utskottet och i försvarsberedningen, men kommit lite vid sidan av den senaste mandatperioden. Efter en period som vikarierande partisekreterare återkommer han nu som ett av socialdemokraternas tyngsta namn i riksdagen. Förhoppningsvis ska detta underlätta för alliansregeringen och försvarsministern (som har klagat) att hitta ledande s-företrädare att samtala med.

Folkpartiet fortsätter med den engagerade försvarspolitikern Allan Widman, ett ständigt ministerämne med en tung position i Folkpartiet, som ju längre valrörelsen led hade mer pengar till försvaret (och han var inte ensam..).

Kristdemokraternas Else-Marie Lindgren återkom inte till riksdagen utan ersätts av Mikael Oscarsson från Uppsala. Han har varit aktiv i försvarsfrågor, kämpat för Ärna flygplats och verksamheten där samt skrivit debattartiklar bl a i DN med Alf Svensson i försvarsvänlig riktning.

Centerpartiet släpar åter in en ålderstigen person från Linköping som äntligen börjat komma in i försvarsfrågorna..(Jag skämtar lite, det ska bli mycket stimulerande att fortsätta med dessa så viktiga frågor i ytterligare förhoppningsvis 4 år!).

Vänsterpartiets Gunilla Wahlén lämnar riksdagen och ersätts av Torbjörn Björlund från Norrköping, oprövad i försvarsfrågor men en kunnig politiker.

Miljöpartiet är jag osäker på, men tippar att den alltmer erfarne Peter Rådberg från Trollhättan får förnyat förtroende.

Sverigedemokraterna, då? Jag vet inte vem de sätter in. Värt att notera är att den i militärkretsar rätt kände f. överstelöjtnanten Stellan Bojerud står som förste ersättare till alla 20 Sverigedemokraterna i riksdagen. Bojerud var länge Centerpartist, sedan länge Moderat och sedan 2009 en aktiv Sverigedemokrat. Han ligger tvivelsutan mycket bakom att SD i sin ohållbara budget anslår 11 (elva) miljarder mer till försvaret...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,