måndag, september 04, 2006

ändamålet helgar medlen...

Allians för Sverige tuffar på, och nu vet vi hur familjepolitiken ska reformeras efter en Allians-seger. En bra uppgörelse även om jag får fundera vidare på jämställdhetsbonusen, dvs utöver en hög föräldraförsäkring för den som tar hand om sina barn ska därtill den med lägre lön erhålla 3.000 kr ytterligare i skatterabatt. Till detta bidrar bl a de familjer som vill vara hemma med sina barn en längre tid, samtidigt som de i dagens system inte erhåller ett öre i ersättning för att de därmed besparar samhället ca 100.000 kr per år för vad en dagisplats kostar.

Det är bra att Alliansen nu öppnar för en kommunal vårdnadsersättning. Det argument mot detta som ständigt upprepas av socialdemokraternas valfrihetshatare, med Berit Andnor i spetsen, är att ersättningen är alltför låg för att en ensamstående förälder ska kunna vara hemma längre med den. I alla andra sammanhang riktas olika lösningar för att lösa olika gruppers situation. Vårdnadsersättningen är uppenbart riktat i första hand till en del familjer med två föräldrar som vill vara hemma med sina barn lite längre än vad föräldraförsäkringen medger, och idag närmast förbjuds att göra detta genom att staten särbeskattar deras enda inkomst samtidigt som ingen kompensation lämnas för att staten sparar in 100.000 kr/år i dagiskostnad.

En ensamstående förälder har ett bra stöd i familjepolitiken genom föräldraförsäkringen och en rimlig dagiskostnad. Men i kampen mot en rättvisare familjepolitik tillgriper socialdemokraternas fundamentalister ständigt tricket att argumentera för att "vårdnadsersättningen är för låg för att en ensamstående ska kunna var hemme med den". Detta vill man ju samtidigt till varje pris förhindra genom alla ekonomiska styrmedel, och även för familjer med två föräldrar som vill tillbringa lite mera tid med sina barn när de är små.

Det är befriande att Allians för Sverige står för en helhetssyn i familjepolitiken till skillnad från dem som vill bestämma över andras val i det röda blocket.